W dniu 13 marca 2024 r., wzięliśmy udział w ,,Turnieju dla uczniów szkół średnich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”. Celem tego konkursu jest m.in. popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Wanesa Potargowicz, Krystyna Wyszyńska, Przemił Biczel i Alan Masłowski, zajmując 1 miejsce w ogólnej klasyfikacji, dzięki czemu będziemy reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim  w Łodzi, dnia 12 kwietnia 2024 r. Ponadto Krystyna Wyszyńska i Alan Masłowski zostali nagrodzeni za uzyskanie najlepszych wyników, spośród wszystkich uczestników Turnieju.