Zebrania z rodzicami:

 

  • 13 września 2019 roku, godz. 15.00

  • 29 listopada 2019 roku, godz. 16.00 – wywiadówka śródroczna

  • 13 grudnia 2019 roku, godz. 16.00 – wywiadówka semestralna
    dla rodziców klas maturalnych

  • 31 stycznia 2020 roku, godz. 16.00 – zakończenie I semestru w klasach I – III

  • 17 kwietna 2020 roku – wywiadówka śródroczna