Zebrania z rodzicami:

 

  • 15 września 2023 roku, godz. 15.00

  • 24 listopada 2023 roku, godz. 16.00 – wywiadówka śródroczna

  • 15 grudnia 2023 roku, godz. 16.00 – wywiadówka półroczna
    dla rodziców klas maturalnych

  • 25 stycznia 2024 roku, godz. 16.00 – zakończenie I półrocza

  • 12 kwietna 2024 roku, godz. 16.00 – wywiadówka śródroczna