Zebrania z rodzicami:

 

  • 16 września 2022 roku, godz. 15.00

  • 25 listopada 2022 roku, godz. 16.00 – wywiadówka śródroczna

  • 16 grudnia 2022 roku, godz. 16.00 – wywiadówka semestralna
    dla rodziców klas maturalnych

  • 12 stycznia 2023 roku, godz. 16.00 – zakończenie I semestru

  • 14 kwietna 2023 roku, godz. 16.00 – wywiadówka śródroczna