Zarząd Samorządu Uczniowskiego w ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie od 27.11.2019 r.

Przewodniczący – Anna Grzelak (kl. 3 TW)

Wiceprzewodniczący – Martyna Gęsiarz (kl. 2 TAK)

Skarbnik – Anna Pietrzak (kl. 2 TW)

Sekretarz – Patrycja Pasikowska (kl. 3 TW)

Członek – Bartosz Pieniążek (kl. 3 TR)

Opiekun SU – mgr Łukasz Jankowski

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…”

Janusz Korczak - pedagog, pisarz