Przewodniczący – Anna Przybylska (kl. I TW)

Zastępca przewodniczącego – Oliwia Brzozowska (kl. II TW)

Skarbnik – Mateusz Bombrych (kl. II TR)

Sekretarz – Paulina Wielgosz (kl. I TAK)

Opiekun SU – mgr Łukasz Jankowski

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…”

Janusz Korczak - pedagog, pisarz