Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Przewodniczący – Oliwia Latosiewicz

Wiceprzewodniczący – Przemysław Rześny

Skarbnik – Amelia Wiechno

Sekretarz – Milena Żyznowska

Członek – Klaudia Graczyk

Członek – Maciej Gorzałczyński

Opiekun SU – mgr Łukasz Jankowski

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…”

Janusz Korczak - pedagog, pisarz