Dyrekcja

mgr inż. Stanisław Kosmowski

mgr inż. Stanisław Kosmowski

Dyrektor
mgr inż. Zofia Rosa

mgr inż. Zofia Rosa

Wicedyrektor

Nauczyciele i opiekunowie

mgr inż. Iwona Przytulska

Kierownik internatu

mgr inż. Małgorzata Nowik

Kierownik praktycznej nauki zawodu

mgr inż. Maciej Balcerski

Kierownik gospodarczy

mgr Halina Anyszka

wiedza o kulturze

mgr inż. Magdalena Bajena

przedmioty zawodowe

mgr inż. Joanna Balcerska

fizyka, przedmioty zawodowe

mgr Bogumiła Banasik

wychowawca w internacie

mgr inż. Jolanta Bilska

geografia, produkcja roślinna

mgr Marta Błaszczyk

język angielski

mgr Anna Domińczak

język polski, WoS, historia i społeczeństwo

mgr Kinga Dzik

wychowawca w internacie

mgr Aleksander Frankiewicz

religia, wychowanie fizyczne

dr Joanna Gajda

pedagog

inż. Jakub Gajewski

przedmioty zawodowe

mgr Sylwia Jabłońska

wychowawca w internacie

lekarz weterynarii Katarzyna Jadczak

przedmioty weterynaryjne

mgr inż. Marlena Janik

przedmioty zawodowe

mgr Łukasz Jankowski

historia, historia i społeczeństwo, wychowawca w internacie

mgr Agnieszka Kaczor

język polski, WoK

mgr inż. Stanisław Kosmowski

mechanizacja rolnictwa, PO

mgr inż. Danuta Kowalska

biblioteka

mgr inż. Paweł Kudelski

przedmioty zawodowe

mgr Anna Marciniak-Makochan

biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Masłowska

wychowanie fizyczne

mgr Sławomira Milczarek

fizyka, matematyka

mgr Wiesława Mostowska

matematyka

mgr Kamila Muras

wychowawca w internacie

mgr inż. Małgorzata Nowik

chemia, biblioteka

lekarz weterynarii Tomasz Olczak

przedmioty weterynaryjne

mgr Ilona Panek

matematyka

mgr Karol Panek

język angielski, język obcy zawodowy

mgr inż. Agnieszka Piesik

przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe

mgr inż. Iwona Przytulska

produkcja roślinna

mgr Ireneusz Rosa

przedmioty informatyczne

mgr inż. Zofia Rosa

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne

inż. Katarzyna Socha

przedmioty zawodowe

mgr Barbara Starzec

przedmioty ekonomiczne

mgr Piotr Surma

wychowawca w internacie

mgr Agnieszka Tarkowska

biologia

lekarz weterynarii Rafał Ulanowski

przedmioty weterynaryjne

mgr Katarzyna Wieteska

język angielski

mgr Aleksandra Wojciechowska

język niemiecki

mgr Marcin Wójcik

wiedza o społeczeństwie