ROK SZKOLNY 2015/2016

I SEMESTR

DARIA GINTER UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
TEGOROCZNĄ STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Daria Ginter uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie znalazła się w gronie 228 stypendystów Prezesa Rady Ministrów pochodzących z województwa łódzkiego. Dzięki efektom swojej pracy (średnia ocen 5,25) co miesiąc do końca tego roku szkolnego będzie otrzymywać 258 zł. Stypendia prezesa rady ministrów zostały wręczone 10 listopada przez wojewodę łódzkiego panią Jolantę Chełmińską i łódzkiego kuratora oświaty pana Jana Kamińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Daria Ginter pochodzi z Dąbrowic w powiecie kutnowskim. Obecnie uczęszcza do klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Jest aktywnym członkiem szkolnego wolontariatu, chętnie uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Daria lubi aktywnie spędzać wolny czas jeżdżąc na rowerze, rolkach oraz czytając książki przygodowe i science-fiction.

W przyszłości Daria chce studiować weterynarię w SGGW w Warszawie lub w UWM w Olsztynie.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH

15 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do drugiego etapu IV-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Byli to: Sara Ewkowska, Daria Ginter, Marta Kacprzyk, Zuzanna Markiewicz, Iza Matusiak, Patrycja Olejniczak, Paulina Podwiązka, Szymon Baliński, Adam Głowacki, Kamil Kaczor, Bartłomiej Bujała, Michał Pakulski, Kacper Pyka, Błażej Staniaszek, Radosław Zawiślak.

Temat przewodni tegorocznej edycji olimpiady brzmi: „System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Celem olimpiady jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 726 uczniów z całej Polski z 682 szkół ponadgimnazjalnych. Do II etapu przeszło 344 uczniów w tym aż 15 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W etapie okręgowym, który odbył się w dniu 6 listopada 2015 roku w ZSP nr 3 w Łowiczu uczniowie zmierzyli się z testem typu prawda fałsz składającym się z 30 pytań oraz z testem wielokrotnego wyboru zawierającym 10 pytań. Do III etapu przejdzie tylko ok. 50 najlepszych uczniów ze wszystkich okręgów. Uczniów do olimpiady przygotowała pani Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Życzymy, aby wszyscy uczniowi znaleźli się w finale.

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
FINALISTAMI WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

24 listopada 2015 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim 30 osób. Byli to uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie.

Do II etapu zakwalifikowało się czterech uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, byli to: Adam Głowacki, Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Paweł Kozłowski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Etap II Olimpiady składał się z testu oraz części ustnej. Po teście 10 osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Dwóch uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy zakwalifikowali się do części ustnej i zajęło kolejno III i IV miejsca w Finale tej olimpiady.

Adam Głowacki za III miejsce otrzymał puchar dyrektora ŁODR, cyfrowy aparat fotograficzny i inne nagrody rzeczowe. Paweł Kozłowski zaś za miejsce IV otrzymał wiertarkę, nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy tego finału otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.
Młodzież wyjechała bardzo zadowolona

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej- mgr inż. Jolanty Bilskiej

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 1 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej w Muzeum w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastyczno – fotograficznego „Tylko mój – regionalny strój” połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wystawy ze zbiorów Muzeum w Łowiczu “Łowicki strój ludowy – tradycja żywa”.

Zadaniem uczestników było przedstawienie stroju regionalnego na swój indywidualny sposób. Miało to na celu wzbudzenie zainteresowania tradycyjnymi strojami regionalnymi.

Spośród ponad 570 zgłoszonych do konkursu prac, nagrodzono dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce bowiem zajęła Kamila Perzyńska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast Agata Krukowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła miejsce trzecie.

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
NAJLEPSZY W KONKURSIE WIEDZY O BHP W ROLNICTWIE

Uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Gabriel Lewandowski zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”.

Finał odbył się 2 grudnia 2015 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.
Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie oprócz Gabrysia reprezentowała również Kinga Gołębiewska, uczennica klasy II TW, która w konkursie zajęła 13 miejsce.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody.
Gabriel Lewandowski za pierwsze miejsce został wynagrodzony w sposób szczególny – otrzymał sprzęt grający firmy LG, słuchawki bezprzewodowe, pochłaniacz gazów szkodliwych, książki, kalendarze, materiały informacyjne, długopisy i inne gadżety.

Uczniów do konkursu przygotowała lek. wet. Katarzyna Jadczak, nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

TRZECIE MIEJSCE W POWIATOWEJ LICEALIADZIE W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 13 stycznia 2016 roku w łowickiej hali OSIR odbył się Turniej Tenisa Stołowego w ramach Licealiady. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, zostały one podzielone na dwie grupy. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie znalazł się w grupie z ZSP 1 w Łowiczu oraz II LO w Łowiczu. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Nasi uczniowie pewnie pokonał II LO 3:0, oraz ZSP 1 3:2, uzyskując awans z pierwszego miejsca i grę w dalszej części turnieju. W walce o finał, naszym zawodnikom przyszło zmierzyć się z I LO w Łowiczu. Niestety mecz zakończył się przegraną 2:3. W meczu o trzecie miejsce nasi reprezentanci ponownie zwyciężyli ZSP 1 3:2, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w powiecie łowickim.

II SEMESTR

DARIA GINTER I ZUZANNA MARKIEWICZ – UCZENNICE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE REPREZENTOWAŁY SZKOŁĘ W II ETAPIE OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.
Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
• jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z analizy finansowej,
• 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

W II etapie tej niezwykle prestiżowej Olimpiady wzięły udział Daria Ginter i Zuzanna Markiewicz uczennice II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Wyniki zostały ogłoszone przez Komitet Główny OWE 4 lutego 2016 r. Do III etapu zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski, w tym tylko 3 z województwa łódzkiego.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W tym roku dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego każdy uczestnik zawodów II stopnia (okręgowych) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał nieodpłatnie egzemplarz książki R. Bartkowiaka Ekonomia rozwoju (PWE, Warszawa 2013). Ponadto, Fundacja Banku Millennium dla wszystkich uczestników zawodów II stopnia i ich opiekunów naukowych ufundowała książkę Droga do teraz autorstwa Grzegorza W. Kołodki. Nagrody pozwolą zapewne na dalsze rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy ekonomicznej uczestników zawodów.

Uczennice do OWE przygotowała Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

PAWEŁ KOZŁOWSKI Z KLASY III TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO
W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK W II ETAPIE
OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

3 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się kolejna edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – nowoczesnego projektu o społecznym i pro-przedsiębiorczym charakterze. Naszą szkołę w II etapie Olimpiady reprezentował już po raz drugi Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju . Do XI edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 17,5 tys. uczniów z 1051 szkół. W naszym okręgu w bieżącej edycji do eliminacji szkolnych zgłoszono 3199 uczniów z 218 szkół, spośród nich 245 awansowało do II etapu.

Zawodnicy rozwiązali test z zakresu ekonomii, zarządzania i praktyki biznesowej, a także zagadnień związanych z tegorocznym hasłem zawodów, którym jest “Nowe przewagi konkurencyjne – technologia informacja, społeczność”. Do finału, który odbędzie się 7 kwietnia w Warszawie, awansowało po 10 osób z każdego z pięciu okręgów. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Paweł uzyskał uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymał publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy.

Do Olimpiady Paweł przygotowywał się pod kierunkiem Zofii Rosy nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, pełniącej w szkole funkcję wicedyrektora.

KAROL WYBRANIEC I PAWEŁ KOZŁOWSKI W FINALE
KRAJOWYM OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 7 marca 2016 roku w ZSCKU w Wojsławicach odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której uczestnikami byli uczniowie, studenci, absolwenci szkól rolniczych oraz rolnicy.

Do finału krajowego zakwalifikowało się 5 osób, w tym 2 osoby z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie:

1. Wybraniec Karol, z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął III miejsce,
2. Kozłowski Paweł , z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął V miejsce.

Są to jedyni uczniowie z województwa łódzkiego, którzy zakwalifikowali się do finału, pozostałe 3 osoby to studenci oraz absolwenci szkół rolniczych.

W etapie wojewódzkim OMPR wzięło udział 26 osób z czego 7 uczniów z naszej szkoły. Byli to:

1. Głowacki Adam z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
2. Wybraniec Karol z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
3. Staniaszek Błażej z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
4. Łąpieś Jakub z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
5. Siekiera Robert z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
6. Kozłowski Paweł z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
7. Dałek Mateusz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Do olimpiady uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej Jolanty Bilskiej.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH

Aż 8 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się i wzięło udział w eliminacjach centralnych IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach. Eliminacje odbyły się 8 marca 2016 r. w Poznaniu, w auli Collegium Da Vinci Uniwersytetu SWPS. Sukces tym bardziej cieszy, gdyż nasi uczniowie w tej Olimpiadzie startowali po raz pierwszy. Byli to:
1. Kacper Pyka z klasy I TW

2. Marta Kacprzak z klasy II TW

3. Iza Matusiak z klasy II TW

4. Sara Ewkowska z klasy III TW

5. Bartłomiej Bujała z klasy IV TR

6. Adam Głowacki z klasy IV TR

7. Michał Pakulski z klasy IV TR

8. Radosław Zawiślak z klasy IV TR

Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest “System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Olimpiada ma na celu podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży produktami bankowymi, rozwijanie umiejętności gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

Uczniowie do Olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem Zofii Rosy, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, która w szkole pełni funkcję wicedyrektora i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

SARA EWKOWSKA PO RAZ DRUGI W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Dnia 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Czwartego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do konkursu przystąpiło 150 uczniów z województwa łódzkiego. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu było złożenie pracy pisemnej na jeden spośród czterech opublikowanych tematów. Prace oceniała Komisja Konkursowa, która zakwalifikowała do wojewódzkiego etapu 87 autorów najlepszych prac. Zmagania w II etapie konkursu były dwustopniowe. Do ścisłego finału awansowało 19 uczniów, tych którzy osiągnęli z testu najwyższą liczbę punktów. Następnie finaliści losowali zestaw składający się z 3 pytań i odpowiadali na pytania przed Komisją. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest ordynacja podatkowa. Organizatorzy duży nacisk kładą również na ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Do finału Ogólnopolskiego Etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach zakwalifikowało się 8 uczniów z województwa łódzkiego. Wśród nich po raz drugi znalazła się Sara Ewkowska uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Sara w tym roku zajęła V miejsce (w ubiegłym roku uplasowała się na miejscu trzecim).
Jako nagrodę w tym konkursie otrzymała bezprzewodowy głośnik.

Sara pochodzi z Gołębiewa Nowego pod Kutnem. Należy do Naukowego Koła Ekonomistów, które prowadzi wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, pod kierunkiem której Sara przygotowywała się do konkursu.

Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ADAM GŁOWACKI CZWARTY W WOJEWÓDZKIEJ
OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbyła się w dwóch etapach.
Pierwszy etap odbył się 02 marca 2016 roku w trzech oddziałach :Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.
Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

1. Ekologiczna produkcja rolnicza.
2. Zasady cross-compliance.
3. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej.
4. Odnawialne źródła energii.
5. Programy rolnośrodowiskowe.

W etapie tym wzięło udział 49 osób w tym 7 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Byli to: Mateusz Dałek z klasy II TR, Paweł Kozłowski, Robert Siekiera, Jakub Łąpieś z klasy III TR oraz Adam Głowacki, Piotr Zygmuntowicz z klasy IV TR.

Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z naszej szkoły – Mateusz Dałek , Paweł Kozłowski oraz Adam Głowacki.

Drugi etap II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej odbył się 16 marca 2016 roku w Kościerzynie. Uczestniczyło w nim 30 najlepszych osób z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego. W tym finale znalazł się Adam Głowacki uczeń klasy IV TR z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowy. Finaliści musieli udzielić ustnej odpowiedzi na 3 pytania.

Po części ustnej Adam Głowacki zajął IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekologicznej.

Do olimpiady młodzież przygotowywała nauczycielka produkcji roślinnej – Jolanta Bilska.

MATEUSZ DAŁEK DRUGI W ELIMINACJACH POWIATOWYCH
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

18 marca 2016 roku w Łowiczu odbyły się eliminacje powiatowe XIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej ten odbywa się corocznie w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Prowadzony jest na kilku etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych i gminnych, do etapu powiatowego zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły: Adam Czajka i Mateusz Dałek z klasy II TR oraz Krzysztof Tomes z klasy II TW.

W wyniku zmagań konkursowych, składających się z części pisemnej a następnie ustnej, Mateusz Dałek zajął II miejsce a Adam Czajka uplasował się na IV miejscu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mateusz za uzyskany bardzo dobry wynik otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe.

Wszystkim finalistom turnieju gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów.

SARA EWKOWSKA Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
WŚRÓD NAJLEPSZYCH FINALISTÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 10 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie tym, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, wzięła udział uczennica  naszej szkoły, Sara Ewkowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Sara pomyślnie przeszła pierwszy etap, uzyskując  19 punktów na 20 możliwych i tym samym zakwalifikowała się do części ustnej. W tej części, do której zakwalifikowało się 19 finalistów,  każdy  musiał odpowiadać  na 3 wylosowane pytania.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również “oswoić” ordynację podatkową.

Dla laureatów miejsc I-V ufundowano nagrody finansowe, a dla 3-ch  pierwszych również indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.

Opiekunem merytorycznym Sary była p. Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły, ucząca w szkole przedmiotów ekonomicznych.

SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAJĘŁA I MIEJSCE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

7 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do  etapu centralnego  XL  Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

22 kwietnia 2016 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego.  Łącznie w 8 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 175 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy zarówno na etapie okręgowym jak i później ogólnopolskim.

Nasi uczniowie startowali w 5 blokach tematycznych i w każdym z nich zajęli czołowe miejsca. Bezapelacyjne zwycięstwo odnieśli uczniowi startujący w bloku produkcja roślinna, zajmując  trzy kolejne notowane   miejsca:  Adam Głowacki  z klasy IV TR zajął I miejsce, jego kolega z klasy Błażej Staniaszek był II, a Jakub Łąpieś z klasy III TR uplasował się na III miejscu. W tym bloku uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska, nauczycielka produkcji roślinnej.

W bloku produkcja zwierzęca  I miejsce zajął Michał Stańczyk z klasy II Technikum Weterynaryjnego, opiekunem merytorycznym ucznia jest p. Magdalena Bajena, nauczycielka produkcji zwierzęcej oraz chowu i hodowli zwierząt.

W bloku architektura krajobrazu na II miejscu uplasował się Damian Zduńczyk z klasy III Technikum architektury krajobrazu, którego do olimpiady  przygotowała p. Agnieszka Piesik, ucząca w szkole przedmiotów zawodowych związanych z architekturą krajobrazu.

W bloku agrobiznes Paweł Kozłowski (ubiegłoroczny laureat) z klasy III Technikum rolniczego zajął III miejsce. Pawła do Olimpiady przygotowywała p. Zofia Rosa,  wicedyrektor szkoły, ucząca w szkole przedmiotów ekonomicznych.

 W bloku mechanizacji rolnictwa Michał Pietrzak z klasy IV  TR zająłrównież III miejsce.  Opiekunem merytorycznym ucznia  jest  p. Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, a przede wszystkim prawo udziału w prestiżowym  finale centralnym Olimpiady. Stawką zmagań w finale są indeksy na wybrane kierunki uczelni rolniczych w całym Kraju. W eliminacjach okręgowych  brali także udział: Małgosia Sęk  i Jakub Wojda z III i IV klasy architektury krajobrazu, Ewelina Popławska, Adrian Seliga z klasy IV i II Technikum weterynaryjnego oraz dwaj uczniowie z klasy IV Technikum rolniczego Maciej Pietrzak i Karol Wybraniec.

Wyniki uzyskane przez wszystkich naszych uczniów spowodowały, że Szkoła ze Zduńskiej Dąbrowy zdobyła I miejsce w eliminacjach okręgowych XL OWiUR.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w wielkim finale, który odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 2016 r. w Poznaniu.

Patronem medialnym XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

NAGRODA STAROSTY ŁOWICKIEGO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

14 maja 2016 roku, w sobotnie popołudnie podczas NOCY MUZEÓW, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – „MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ”,ogłoszony przez Muzeum w Łowiczu pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata oraz uroczyste rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Tegoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie fotografii nawiązującej do tytułu konkursu, który miał na celu rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej, rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych, wyrobienie wśród młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.

W Konkursie wzięła udziałuczennica z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie  – Justyna Banasiak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu i ona właśnie otrzymała Nagrodę Specjalną Starosty Łowickiego.

Pani Dyrektor Muzeum Marzena Kozanecka – Zwierz  złożyła serdeczne podziękowania i gratulacje uczestnikom oraz opiekunom, którym wręczyła wyróżnienia za zaangażowanie i zmotywowanie młodzieży do udziału w konkursach.

Uczennicę do konkursu przygotowała pani B. Banasik.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTĄ IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Organizatorem konkursu był ZSCKR w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Ośrodek Doradztwa  Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół rolniczych. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali – Robert Siekiera   oraz Kamil Gach z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Pierwsza część konkursu miała formę testu. Po  tej części do etapu praktycznego przystąpiło 10 osób. W etapie praktycznym uczniowie odpowiadali przed wykładowcami  z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy. W tej grupie znalazł się Kamil Gach, który zajął VI miejsce.  

Celem tego konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół.

 Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

4 LAUREATÓW I 3 FINALISTÓW ETAPU CENTRALNEGO XL OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

W dniach 3-4 czerwca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance powiat nowotomyski, odbyły się Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 229 uczniów z ponad 70-ciu szkół z całej Polski. Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy – tak też było i w tym roku.

7 uczniów naszej Szkoły  startowało  w 5 blokach tematycznych

    Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Adam Głowacki, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku produkcja zwierzęca – Michał Stańczyk, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, w bloku agrobiznes – Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik, oraz w bloku architektura krajobrazu – Damian Zduńczyk, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Tytuły finalistów zdobyli uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, uczeń klasy III i Błażej Staniaszek, tegoroczny absolwent, oraz w bloku mechanizacja rolnictwa – Michał Pietrzak, także tegoroczny absolwent.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia w dowolnej Uczelni Rolniczej w kraju, na wydział zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest  gwarantem przyjęcia na większość uczelni rolniczych, chociaż już nie na wszystkie kierunki.

Wszyscy są także zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Niektórzy uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Paweł Kozłowski i Michał Stańczyk zostali nagrodzeni rocznymi stypendiami, ufundowanymi przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Ci sami uczniowie oraz Adam Głowacki otrzymali nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

Gratulując wszystkim naszym olimpijczykom,  należy podkreślić, że Michał jest uczniem dopiero drugiej klasy Technikum, a Paweł i Damian są uczniami klas trzecich.

 Podsumowując  wyniki zmagań uczniowskich,  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, zwrócił uwagę na  bardzo wysoki ich poziom oraz podkreślił ogrom pracy, jaką uczniowie musieli  wykonać ażeby osiągnąć sukces, ukoronowany tytułem laureata bądź finalisty.

 Bardzo dobre wyniki uzyskane przez uczniów, to zasługa także nauczycieli przygotowujących ich do poszczególnych bloków i etapów.

 I tak Adam Głowacki, Jakub Łąpieś i Błażej Staniaszek  przygotowywali  się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Michał Stańczyk pani Magdaleny Bajeny, Michał Pietrzak pana Stanisława Kosmowskiego, Paweł Kozłowski pani Zofii Rosy i Damian Zduńczyk pani Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy.