Zawód ten przeżywa prawdziwy renesans. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych.

Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio  z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika,  technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes.