SUKCESY UCZNIÓW W OLIMPIADACH I KONKURSACH

ROK SZKOLNY 2009/2010

I SEMESTR

 • Nasza szkoła otrzymała srebrną statuetkę za zajęcie II miejsca w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Od dziewięciu lat szkoła jest notowana w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy.

W 2010 r. nasza szkoła została sklasyfikowana na I miejscu w Polsce wśród szkół zawodowych i otrzymała specjalną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla szkoły z miejscowości liczącej poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Było to możliwe dzięki sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą rzeczową był netbook.

Pozycja w rankingu:

2 miejscu w powiecie łowickim,

5 w województwie łódzkim,

92 w kraju.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Katarzyna Lewandowska z klasy III Technikum Weterynaryjnego (za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Dariusz Kotulski – tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego ( za zdobycie tytułu laureata w OWiUR w bloku „Produkcja roślinna” – III miejsce w kraju)
 • Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymali:

Marcin Kudelski z klasy II TW i Żaneta Wróblewska z klasy III TW – w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

 • Nasza szkoła zdobyła I miejsce drużynowo i indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

I miejsce indywidualnie zajęła Katarzyna Lewandowska z klasy III TW, w ścisłym finale znalazł się też Łukasz Czułek z klasy II TW (VI miejsce).

Na I lokatę szkoły zapracowało 7 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (Katarzyna Lewandowska – klasa III TW, Łukasz Czułek – klasa II TW, Kamil Kałembasiak – klasa IV TR, Robert Wojtasiak – klasa IV TR, Patryk Kraska – – klasa IV TR, Łukasz Gralak – – klasa IV TR, Karolina Praznowska – – klasa III TW.

Szkoła otrzymała następujące nagrody:

– za udział – odtwarzacz DVD

– za zajecie pierwszego miejsca-kamerę cyfrową marki Sony.

Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

II SEMESTR

 • Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnychdo eliminacji krajowych zakwalifikowało się 2-ch uczniów z naszej szkoly:

– Jakub Gajewski z klasy III TR – I miejsce w województwie

-Kamil Lisiński z klasy III TR – II miejsce w województwie


Oprócz laureatów szkołę na olimpiadzie reprezentowali: Kuciapski Damian i Stępień Adrian z klasy II Technikum Rolniczego oraz Dominik Golis z klasy czwartej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Jakub Gajewski jako laureat I miejsca otrzymał ponadto radio-odtwarzacz firmy SONY, natomiast Kamil Lisiński DVD. Opieka merytoryczna – p. Jolanta Bilska, p. Iwona Przytulska.

 • Wojewódzka Olimpiada o Ekologii i Ochronie Środowiska – uczeń Jan Zduński z klasy

  Najważniejsze sukcesy Kasi to:
  – tytuł laureata  XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – I miejsce w kraju w dziale produkcja zwierzęca,
  – stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009,
  – stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010,
  – I miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
  w roku szkolnym 2009/2010,
  – II  miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie w bieżącym roku szkolnym.
   
  W nabywaniu wiedzy i umiejętności wykazuje silną motywację wewnętrzną. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły i internatu. Wolny czas poświęca na pracę w wolontariacie działającym przy szkole.
  Przypomnijmy, że Kasia zostając najlepszym zootechnikiem w Polsce w maju 2010 roku podczas  finału XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zapewniła sobie indeks na wymarzony  kierunek studiów – weterynarię.

  TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

  15 lutego 2011 roku odbył się I etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział
  4 uczniów naszej szkoły: Monika Gałek – kl. III TR/TAK (II miejsce), Martyna Tyrańska – kl. I TW (III miejsce), Arkadiusz Makowski – kl. IV TW (IV miejsce), Jan Majewski – kl. I TW. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

  Wszyscy uczniowie wzięli udział w etapie powiatowym turnieju, który odbył się 24 lutego 2011 roku w Łowiczu.

  OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – BUJNY 2011

  Jakub Gajewski uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zajął II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych.

  W dniu 25.02.2011 w Bujnach koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyła się wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W eliminacjach uczestniczyli rolnicy i młodzież ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Zainteresowanie olimpiadą w tym roku było bardzo duże- zgłosiły się aż 62 osoby. Zespół Szkół w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało
  7 uczniów: Jakub Gajewski, Kamil Lisiński z kl IV TR, Marcin Kuciński, Andrzej Włodarczyk z kl III TR oraz Jakub Krukowski, Mateusz Klimek i Robert Jabłoński z kl II TR.

  Pierwszą część olimpiady stanowił test, drugą zaś część ustna. Finał ustny zakończył się zakwalifikowaniem
  8 najlepszych uczestników olimpiady do finału krajowego.

  I miejsce w województwie zajął rolnik indywidualny, II miejsce Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR, a jego kolega z klasy Kamil Lisiński zajął miejsce VII.

  Uczniowie pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w dniach 10-11.03 .2011 r. podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.

  Jakub Gajewski spośród wszystkich uczestników szkół rolniczych z województwa łódzkiego był najlepszy. Za zajęcie II miejsca otrzymał DVD. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy oraz książki. Wydanie albumowe otrzymali również opiekunowie uczniów uczestniczących w eliminacjach.

  Testy sprawdzające, które rozwiązywali uczniowie reprezentowały wysoki poziom wiedzy rolniczej wykraczający poza program nauczania w szkołach rolniczych. Układane były przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska nauczyciel przedmiotów zawodowych.

  FINAŁ KRAJOWY OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

  W dniach 10-11 marca 2011 roku podczas Targów AGROTECH odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W ostatnim – III etapie wzięło udział prawie 80 osób wyłonionych w ramach Finałów Wojewódzkich z terenu całej Polski. Uczestniczyli w nim również nasi uczniowie: Jakub Gajewski i Kamil Lisiński. .Finał Krajowy składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test oraz zadanie praktyczne. Spośród tych osób wyłoniono 10 najlepszych, którzy wzięli udział w drugiej części Finału Krajowego w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce w dniu 11 marca. Na terenie całego kraju w Finałach Wojewódzkich uczestniczyło prawie 1200 młodych ludzi zainteresowanych problematyka rolniczą. Uczestnicy drugiego etapu prezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, BHP w rolnictwie oraz problematyki funduszy europejskich i Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013. Spośród tych osób zostali wyłonieni najlepsi, którzy zakwalifikowali się do udziału w Finale Krajowym.

  Jakub Gajewski uczeń kl IVTR zajął 18 miejsce. W tej olimpiadzie biorą udział rolnicy, studenci  i uczniowie szkół rolniczych.

  WOJEWÓDZKA OLIMPIADA O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  I etap olimpiady odbył się  3 marca 2011 roku w Bratoszewicach. Udział w nim wzięli następujący uczniowie:  Jakub Krukowski, Zbigniew Mikina, Mateusz Klimek, Robert Jabłoński – z klasy  II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz  Adrian Stępień, Katarzyna Klimkowska, Marcin Kuciński z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. W tym etapie uczestniczyło 60 osób, 10 osób zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. W grupie  osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znalazł się Jakub Krakowski z klasy II TR.

  II etap olimpiady odbył się 17 marca 2011 roku również  w Bratoszewicach. W tym etapie uczestniczyło 30 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn. Po teście 10 osób  przeszło do ścisłego finału. Nasz uczeń  Jakub Krukowski zajął 7 miejsce. Jest to bardzo dobra lokata, gdyż w tej olimpiadzie biorą udział dysponujący wiedzą praktyczną rolnicy, którzy ukończyli studia wyższe.

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII
  I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

  Już po raz trzeci rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski.

  Główne nagrody w tym konkursie to 5 indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody rzeczowe i pieniężne.

  Zgodnie z terminarzem w naszej szkole eliminacje odbyły się 24 marca 2011 roku o godzinie 10.00, w których wzięło udział 21 uczniów.

  Komisja konkursowa w składzie: p. Bogumiła Łaniecka, p. Iwona Przytulska,  p. Grzegorz Żebrowski – przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu, ogłosiła, że zwycięzcą I etapu została Karolina Kalota uczennica klasy II TW po ustnej ,,dogrywce” z Jakubem Gajewskim uczniem klasy IV TR.

  KONKURS CHEMICZNY

  Już po raz siódmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego zmagali się w konkursie chemicznym.
  W tym roku odbył się on pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

  W ścisłym finale konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Katarzyna Lewandowska- uczennica klasy IV TW i Marcin Kudelski z klasy III TW  z jednakową ilością punktów zajęło I miejsce, II miejsce przypadło Arkadiuszowi Makowskiemu także z klasy IV,  a wyróżnienie zdobyła Karolina Bokuniewicz z tej samej klasy TW. Uczniowie zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.

  KONKURS NA OZDOBY WIELKANOCNE

  Są już znane wyniki powiatowego konkursu na ozdoby wielkanocne, który organizowała wspólnie z łowickim starostwem Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie organizatora,
  w GBP w Chąśnie II, 14 kwietnia o godzinie 13.00.

  Nagród było bardzo dużo, bo ponad 80. Z naszej szkoły wyróżnione zostały następujące uczennice: Patrycja Grzesiak (kl. I TW), Joanna Błaszczyk (kl. II TAK), Róża Gradowska (kl. I TAK). Dziewczęta otrzymały dyplomy, słodycze oraz książki popularno-naukowe.

  Podobnie jak w ubiegłych latach, komisja konkursowa kładła duży nacisk na oryginalność wykonanych prac oraz zwracała uwagę na wykorzystane w pracach plastycznych materiały.
  W konkursie były 4 kategorie: palmy wielkanocne, pisanki, stroiki i świąteczne pocztówki.

  Eliminacje II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie

  W dniu 15 kwietnia 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem wzięli udział w eliminacjach II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.

  W bloku „Produkcja zwierzęca”

  Tytuł laureata i 1 miejsce zajął Sebastian Andrzejczak uczeń klasy IV  TW z punktacją 87 punktów,

  3 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III TW z punktacją 79 punktów.

  Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

  W bloku „Produkcja roślinna”

  1 miejsce zajął Kamil Lisiński uczeń klasy IV TR z punktacją 80 punktów. Opiekun pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

  W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

  2 miejsce zajął Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR – zdobył 94 punkty. Opiekun pan Stanisław Kosmowski nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

  W bloku „Agrobiznes”

  7 miejsce zajął Damian Kuciapski z klasy III TR,

  8 miejsce Adrian Stępień również z klasy III TR.

  Są to dobre lokaty, gdyż w tym bloku startują głównie uczniowie z Technikum Agrobiznesu, którzy realizują przedmioty ekonomicznie w znacznie szerszym zakresie. Opiekun pani Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

  Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów i  ramek cyfrowych oraz słuchawek z mikrofonem.

  Wymienieni uczniowie w dniach 3-4 czerwca w Pyrzowicach (okręg szczeciński) będą konkurować z finalistami z innych okręgów. Nagrodą dla laureatów etapu centralnego są m.in. indeksy wyższych uczelni.

  Eliminacje okręgu warszawskiego przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Torunia.

  III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

  20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

  Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

  Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

  Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.

  Centralne eliminacje III stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

  W dniach 3 – 4 czerwca 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w eliminacjach III stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Eliminacje Centralne w tym roku odbyły się w Pyrzycach koło Szczecina.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, reprezentowało 4 laureatów eliminacji okręgowych w trzech blokach tematycznych: produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w mechanizacji rolnictwa.

  W bloku „Produkcja zwierzęca”

  Tytuł laureata i 7 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego. Łukasz mieszka w Łowiczu. Szkołę wybrał ze względu na zainteresowanie weterynarią. Ma szerokie zainteresowania i chętnie rozwija je przygotowując się do różnego rodzaju konkursów. Był bowiem również dwukrotnym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Po ukończeniu Technikum z ogromną radością podejmie studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Tytuł laureata i 10  miejsce w kraju zajął Sebastian Andrzejczak tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Sebastian pochodzi ze wsi Błonie koło Łęczycy i swoje marzenia zrealizuje podobnie jak Łukasz podejmując studia na wydziale medycyny weterynaryjnej w Lublinie.

  Jego rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i specjalizują się w produkcji mleka. Sebastian od początku pobytu w szkole wykazywał szczególne umiejętności w swoim zawodzie. Zauważono to również w Niemczech, gdzie w ubiegłym roku odbywał staż w ramach Programu Leonardo da Vinci. Zajęcia realizowane u niemieckich specjalistów bardzo mu pomogły w eliminacjach okręgowych, gdyż jedno z pytań dotyczyło przeprowadzenia korekcji racic u bydła.

  W produkcji zwierzęcej zaskoczeniem dla wszystkich uczestników były z testów dwa pytania. Jedno dotyczyło podania liczby faz mleka, a drugie wyjaśnienie terminu „laminitis”.

  Pytania praktyczne obejmowały rozpoznanie sprzętu zootechnicznego i jego zastosowania, żywienia tuczników w drugim okresie tuczu i ułożenia dawki pokarmowej przy użyciu programu komputerowego oraz podanie systematyki pszczoły miodnej i rozpoznanie ras pszczół i osobników wchodzących w skład rodziny pszczelej.

  Uczniów do udziału w olimpiadzie w tym bloku przygotowywała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

  W bloku „Produkcja roślinna”

  Tytuł finalisty zdobył  absolwent Technikum Rolniczego  – Kamil Lisiński.

  Kamil mieszka we wsi Krzyżanów w powiecie kutnowskim, gdzie samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Interesuje się mechanizacją rolnictwa, korzysta z PROW na lata 2007-2013 wykorzystując otrzymane środki finansowe na modernizację swojego gospodarstwa. Planuje podjąć studia wyższe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, aby pogłębiać wiedzę zdobytą w szkole średniej. Zdaje sobie sprawę, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych. Jest tegorocznym finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

  Ucznia przygotowała do olimpiady pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

  W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

  Tytuł finalisty zdobył absolwent TR  – Jakub Gajewski

  Jakub pochodzi ze wsi Rząśno w gminie Zduny. Planuje podjąć studia w SGGW w na wydziale Inżynieria Produkcji a następnie  przejąć i prowadzić gospodarstwo po rodzicach. Jego hobby to sport i motoryzacja. Podobnie jak Kamil jest tegorocznym finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Ucznia do olimpiady przygotował pan Stanisław Kosmowski nauczyciel  mechanizacji rolnictwa

  W skali kraju w Olimpiadzie wzięło około 25 000 uczniów z ponad 500 szkół. W eliminacjach okręgowych wystartowało 1430 uczestników, a w eliminacjach centralnych – 211. W uroczystości podsumowania XXXV OWiUR uczestniczył minister rolnictwa – Marek Sawicki, który powiedział do młodzieży, że rolnictwo to dziedzina życia, która potrzebuje wszechstronnie wykształconych młodych ludzi. Świat potrzebuje coraz więcej
  i coraz lepszej żywności  i trzeba dużo wiedzy, umiejętności i ostrożności , aby sprostać temu zadaniu. Profesor Radecki podsumowując wyniki tegorocznych eliminacji stwierdził, że poziom wiedzy i umiejętności był niezwykle wysoki i trudno było wyłonić najlepsze szkoły.