Przebudowa i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.Od dnia 17.09.2019 r. Firma wykonawcza  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, rozpoczęła prace budowlane związane z przebudową i rozbudowa starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną. W sierpniu po akceptacji projektu rozbiórki chlewni przez organ nadzoru przystąpiono do rozbiórki części budynków chlewni, które dalej ulegną przebudowie i rozbudowie. Prace budowlane rozpoczęły się po uzyskaniu pozwolenia na budowę od Starosty Łowickiego na podstawie Decyzji administracyjnej.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Wykonano prace ziemne polegające na wybraniu ziemi celem utwardzenia terenu. W dalszej kolejności wymurowano fundamenty z bloczka betonowego oraz komory i kanały na gnojowicę. Wykonano również zbiorniki rewizyjne na gnojowicę. Ustawiono na stopach betonowych stalowe słupy konstrukcyjne do montażu konstrukcji lekkiej z płyty warstwowej. W ścianach zewnętrznych zostały zamontowane okna i drzwi wejściowe. Słupy zostały ze sobą połączone za pomocą belek stalowych z profila zamkniętego. Na belkach ułożono dach z blachy trapezowej oraz zamontowano płyty warstwowe na  ściany i podbitki na stropach. Ułożono ruszta na podciągach kanałowych. Wykonane zostały korki odpływowe z poszczególnych komór.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Nad kanałami spacerowymi zostały wylane stropy oraz belki wieńcowe. W środku budynku wykonano ścianki działowe. Do budynków doprowadzono instalację wodną, kanalizacyjną oraz prąd elektryczny. Budynek został przygotowany do montażu wyposażenia, które nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia chlewni.  This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Budowa i wyposażenie chlewni stanowi udział własny wnioskodawcy w projekcie „Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja i rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.