Egzamin poprawkowe odbędą się 27 sierpnia 2018 roku.