Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

ZEBRANIE Z RODZICAMI – INFORMACJA

Szanowni Państwo, Zapraszamy na pierwsze zebranie Rodziców, rozpoczynające nowy rok szkolny 2019/2020. Zebranie odbędzie 13 września tj. w piątek według następującego porządku: o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie ogólne z dyrektorem szkoły o godzinie 15:30 odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie