Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W celu udziału w rekrutacji kandydat loguje się na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/lowicz Dodatkowo w zakładce OFERTA EDUKACYJNA – REKRUTACJA 2019/2020 znajdują się informacje dotyczące terminów rekrutacji dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie