Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

DLA GIMNAZJALISTÓW

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

LOGOWANIE DO NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

http://nabor.pcss.pl/lowicz

Aktualności

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NA ZAGRANICZNYM STAŻUW DEULA NIENBURG

17 czerwca wczesnym rankiem, pierwsza grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik oraz pani Bożeny Plichty, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież realizowała  program stażu w ramach projektu , „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z […]

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie