Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Drodzy maturzyści, W terminie od 2 do 8 kwietnia br. przeprowadzimy próbny egzamin maturalny, zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szczegóły – w Informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu maturalnego Nauczyciele skontaktują się z Wami w sprawie formy przeprowadzenia próbnego egzaminu.  

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie