Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

 

LINK DO NABORU:

http://nabor.pcss.pl/lowicz

Aktualności

ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TO SIĘ OPŁACA WIEDZA I SUKCESY

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowała „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Celem konkursu było: zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, popularyzacja żywności jakości ekologicznej […]

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie