Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

SZKOŁA POLICEALNA

– PIERWSZE ZAJĘCIA W SZKOLE POLICEALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII (NOWY NABÓR) ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 2 LUTEGO 2019 ROKU (SOBOTA) O GODZ. 8.00   – ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ ODBĘDZIE SIĘ 26 STYCZNIA 2019 ROKU (SOBOTA) O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ.  

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie