Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na plac manewrowy

Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na nowoczesny plac manewrowy. Firma wykonawcza  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, na podstawie opracowanych projektów budowlanych, wykonała prace budowalne na terenie starego poligonu do nauki jazdy. Teren starego poligonu został utwardzony za pomocą kostki przemysłowej typu H grubości 8 cm. Pod kostką teren został ustabilizowany i zagęszczony […]

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie