Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KANDYDATÓW

N A    D N I    O T W A R T E

które odbędą się w dniach:
13 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.00 – 17.00
11 maja 2018 r. w godzinach 8.00 – 17.00

Aktualności

ETAP OKRĘGOWY XLII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

20 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 9 blokach tematycznych konkurowało ze sobą ponad 200 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przede wszystkim z województw:  mazowieckiego i łódzkiego. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych […]

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie