Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Aktualności

DNI OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY

DNI OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY: 22 MARCA, 5 KWIETNIA I 17 MAJA 2019 ROKU ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie