Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

LINK DO NABORU:

http://nabor.pcss.pl/lowicz

Aktualności

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!!

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!! Serdecznie zapraszamy rodziców oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych na Dni Otwarte Naszej Szkoły, które odbędą się 24 marca, 21 kwietnia (dzień zorganizowany) i 12 maja 2023 roku. W tych dniach będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną i porozmawiania z nauczycielami i uczniami naszej szkoły.    

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie