Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Budynek szkoły

baza szkoły

Nowoczesna

Internat

Sala gimnastyczna

Budynek praktycznej nauki zawodu

Technik Weterynarii

oferta programowa

Bogata

Technik Hodowca Koni

Technik Rolnik

Technik Architektury Krajobrazu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

 

LINK DO NABORU:

http://nabor.pcss.pl/lowicz

Aktualności

Komunikat w sprawie wydawania świadectw maturalnych

W dniu 05.07.2021 r. tj. w (poniedziałek) o godzinie 12.15 w sali nr 1 wychowawcy wręczać będą absolwentom klasy 4 TR/TAK i 4 TW świadectwa maturalne. Absolwenci z lat ubiegłych odbierają świadectwa dojrzałości w sekretariacie szkoły. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść […]

© Copyright - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie