Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii oraz rymarzami.

Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.