PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,    

DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

W dniu 30 listopada 2017 roku zakończyła się realizacja projektu „Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”, Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.Całkowity koszt projektu wyniósł: 2 585 274,22 PLN.

Koszty kwalifikowalne : 2 447 814,82 PLN

Środki budżetu państwa: 367 172,22 PLN

.Projekt obejmuje kompleksową termomodernizacje 5 budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkolnych. Termomodernizacja obiektów ogranicza zużycie energii cieplnej w poszczególnych obiektach ponieważ więcej ciepła zostaje w obiektach, zdecydowanie mniej ciepła ulatnia się do atmosfery przez otwory drzwiowe i okienne, przez ściany, stropy i posadzki. W ramach realizacji projektu, na trzech budynkach szkolnych zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym produkowana jest energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby szkolne. W czterech obiektach wymieniono stare instalacje grzewcze na instalacje z grzejnikami panelowymi o większej wydajności i mniejszym zapotrzebowaniu wodnym a w dwóch obiektach zamontowano nowoczesne panele elektryczne. Na wszystkich obiektach wymienione zostały pokrycia dachowe a w trzech obiektach gdzie nie było docieplenia, docieplone zostały również stropy.   Na wszystkich budynkach została położona nowa elewacja. Budynki nabrały nowego wyglądu a niektóre zmieniły całkowicie swój charakter. Najlepiej zmiany można zaobserwować na zdjęciach.

Budynek nr 1 Budynek architektury krajobrazu przed termomodernizacją

 

Budynek nr 1 Budynek architektury krajobrazu w czasie termomodernizacji:

Budynek nr 1 Budynek architektury krajobrazu po termomodernizacji:

Budynek dydaktyczny przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu a także do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Wykonane prace budowlane objęte projektem to: termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z położeniem nowej elewacji zewnętrznej na pow. 130 m2,, docieplenie ścian fundamentowych pow. 45,5 m2 ,  docieplenie podłogi na gruncie 81,70 m2,  wymieniono 6 elektrycznych grzejników, docieplony został stropodach na powierzchni 113,6 m2 ,wymieniono całość  stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 23 m2.
Wykonano również prace nie objęte dofinansowaniem polegające na przebudowie konstrukcji dachu z jednospadowego na dach dwuspadowy i jego pokrycie za pomocą blachy panelowej. Wykonano również remont instalacji elektrycznej oraz wszystkich ścian i podłóg. Dzięki temu budynek i pomieszczenia w nim stały się bardziej funkcjonalne i nowoczesne.

Budynek nr 2  Budynek administracyjno-socjalny przed termomodernizacją

Budynek nr 2  Budynek administracyjno-socjalny w czasie termomodernizacji

Budynek nr 2  Budynek administracyjno-socjalny po termomodernizacji

Budynek administracyjno-socjalny przeznaczony jest do obsługi pracowni rolniczej. Jego główne zadanie to biura do administracji gospodarstwa oraz pomieszczenia socjalne dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Wykonane prace budowlane objęte projektem to: docieplenie ścian zewnętrznych oraz położenie nowej elewacji na pow. 160,6 m2 , docieplenie ścian fundamentowych budynku na pow. 61 m2, docieplanie stropu  pow. 114,2 m2 , docieplenie podłogi na gruncie pow. 46,08 m2 , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  o łącznej pow. 2,7 m2 , wymiana grzejników elektrycznych  w ilość 7 szt., wymiana pokrycia dachowego  z papy na blachę modułową na pow. 166,7 m2 ,

Wykonano również prace nie objęte dofinansowaniem polegające na przebudowie konstrukcji dachu z jednospadowego na dach dwuspadowy oraz przebudowano kominy wentylacyjne. Pomieszczenia w środku zostały wytynkowane i pomalowane.

Budynek nr 3: Budynek główny szkoły przed termomodernizacją:

 Budynek nr 3: Budynek główny szkoły w czasie termomodernizacji

Budynek nr 3: Budynek główny szkoły po termomodernizacji

Budynek szkolny przeznaczony jest do celów dydaktycznych. W nim odbywa się większość zajęć edukacyjnych z przedmiotów ogólnych oraz część przedmiotów zawodowych. Tutaj oprócz sal lekcyjnych znajdują się biura, sala konferencyjna, biblioteka oraz kuchnia i stołówka. Wykonane prace budowlane objęte projektem to: docieplenie ścian zewnętrznych oraz położenie nowej elewacji zewnętrznej na pow. 1419,2 m2, docieplanie ścian fundamentowych pow. 363,3 m2, w całym budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania z grzejników żeliwnych na grzejniki panelowe w ilości 98 szt. oraz instalację cieplną ze stalowej na miedzianą. Na południowej połaci dachu została położona instalacja ogniw fotowoltaicznych w ilości 52 szt. Na całym budynku szkoły zostało wymienione pokrycie dachowe z papy na blachę modułową na pow. 1110 m2

Budynek nr 4: Sala gimnastyczna przed termomodernizacją

Budynek nr 4: Sala gimnastyczna w czasie termomodernizacji

Budynek nr 4: Sala gimnastyczna po termomodernizacji

Budynek sali gimnastycznej w całości przeznaczony jest do celów dydaktycznych. W nim odbywają się głównie zajęcia z wychowania fizycznego ale również egzaminy maturalne i zawodowe a niekiedy przeznaczany jest na większe uroczystości szkolne.
Wykonane prace budowlane objęte projektem to: docieplenie ścian zewnętrznych na pow. 791,3 m2, docieplenie ścian fundamentowych pow. 149,3 m2, docieplenie  dachu przez wymianę płyt warstwowych na pow. 444,4 m2, docieplenie  stropodachów na przybudówkach pow.  114,25  m2, modernizacja  instalacji  centralnego ogrzewania – wymiana grzejników w ilości 44 szt. oraz wymiana instalacji cieplnej ze stalowej na instalację miedzianą. Na południowej ścianie sali gimnastycznej zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne i ilości 29 szt.

 Budynek nr 5: Budynek praktycznej nauki zawodu przed termomodernizacją

Budynek nr 5: Budynek praktycznej nauki zawodu w czasie termomodernizacji

Budynek nr 5: Budynek praktycznej nauki zawodu po termomodernizacji

Budynek praktycznej nauki zawodu w całości przeznaczony jest do celów dydaktycznych w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego. Tutaj znajduje się laboratorium analityczno-chemiczne, gabinet weterynaryjny, hale maszyn oraz pracownie techniki rolniczej i produkcji zwierzęcej.
Wykonane prace budowlane objęte projektem to: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z położeniem nowej elewacji zewnętrznej na pow. 431,2 m2, docieplenie ścian fundamentowych pow. 146,6 m2, docieplenie stropodachu pow. 611,1 m2. Na dachu budynku zamontowano na konstrukcji wsporczej instalację ogniw fotowoltaicznych w ilości 68 szt.

Wszystkie budynki zostały poddane analizie szczelności oraz przeprowadzono badania emisji ciepła za pomocą kamery termowizyjnej. W dniu 30.11.2017 r. budynki zostały oddane do użytku.