Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na nowoczesny plac manewrowy.
Firma wykonawcza –  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, na podstawie opracowanych projektów budowlanych, wykonała prace budowlane na terenie starego poligonu do nauki jazdy. Teren  poligonu został utwardzony za pomocą kostki przemysłowej typu H grubości 8 cm. Przed położeniem kostki teren został ustabilizowany warstwą suchego betonu na który została wysypana warstwa kruszywa kamiennego. Warstwy zostały zagęszczone. Na kruszywo została zastosowana warstwa suchego betonu, po zagęszczeniu której ułożono kostkę betonową. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem przebudowy i rozbudowy placu manewrowego. Na placu manewrowym zgodnie z Rozporządzeniem dot. Szkolenia kandydatów na kierowców zostały wymalowane linie do nauki jazdy do szkolenia kierowców na kat. B i T. Została wybudowana górka podjazdowa oraz budynek dla instruktora nauki jazdy. Wokół placu zostały ustawione lampy oświetleniowe a do budynku doprowadzono instalację elektryczną. Plac został ogrodzony za pomocą siatki panelowej. W ogrodzeniu zamontowano bramę wjazdową. Między placem manewrowym a ogrodzeniem została nawieziona ziemia i posiano trawę. Do pełnego  wyposażenia placu zakupiono zgodnie ze specyfikacją znaki drogowe i pachołki ograniczające parkingi  i wyznaczające tor jazdy. Roboty realizowano w okresie od dnia 16.05.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Ostateczny odbiór placu manewrowego przez komisję został przeprowadzony w dniu 31.10.2019 r. Plac manewrowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wygląd placu manewrowego przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych:

Prace remontowe placu polegające na wybraniu ziemi w obszarach nieutwardzonych oraz utworzeniu spadków.

Prace  budowlane – wykonanie podsypki z kruszywa oraz układanie kostki brukowej

Zamontowane ogrodzenie oraz brama wjazdowa

Budynek instruktora nauki jazdy