Informacja o projekcie

Z dumą informujemy, iż nasza szkoła otrzymała akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkolenie zawodowe na okres od 1.03.2021 – 31.12.2027r. W ramach przyznanej akredytacji rusza pierwszy projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000019834, który skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Udział w nim będzie poprzedzony rekrutacją, która wyłoni 30 uczestników dwutygodniowego stażu, mającego się odbyć jesienią 2022 roku w Grecji.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów naszej szkoły. Uczniowie biorący w nim udział, będą mieli możliwość nabycia szeregu nowych umiejętności oraz doskonalenia znajomości języka angielskiego. Uczestniczenie w stażu stworzy im także możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju. Osiągnięcie powyższych celów będzie monitorowane, potwierdzane i dokumentowane przez cały czas trwania projektu.

Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej.

Prosimy o przeglądanie i sprawdzanie na bieżąco wiadomości dotyczących projektu na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Regulamin-Rekrutacji-Grecja 2022

Formularz zgłoszeniowy uczeń 2022

Formularz zgłoszeniowy absolwent 2022

Rekrutacja-uzupełniająca

Formularz-zgłoszeniowy-uczeń-2022

Formularz zgłoszeniowy absolwent 2022