eu-flag-erasmus_vect_pos-kopiowanie

Projekt ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”.

Numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024323

W lutym 2016 roku ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ wniosek w konkursie w ramach akcji 1 – Mobilność edukacyjna pt.: ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wniosek znalazł się wśród 215, spośród 781 i został zatwierdzony do realizacji. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy pomiędzy ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie a Narodową Agencją Programu Erasmus+, co miało miejsce w lipcu 2016 roku. Podpisanie umowy wcieliło w życie dwuletni projekt, który realizowany będzie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim” skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik rolnik. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu kluczowej wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów z zakresu: profilaktyki, metafilaktyki chorób zakaźnych, kształtowania i urządzania współczesnych gospodarstw o różnym profilu produkcyjnym z uwzględnieniem warunków dobrostanu. Oprócz zagadnień merytorycznych uczniowie biorący udział w projekcie, w ramach dwutygodniowego stażu, będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego oraz nabycia szeregu nowych umiejętności takich jak: współpraca w grupie, odpowiedzialny podział obowiązków, organizowanie stanowiska i czasu pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości. Uczestniczenie w stażu w ramach Akcji ,,Mobilność osób uczących się i pracowników”, stwarza również jego uczestnikom możliwość poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju, po przez uczestniczenie w codziennych zajęciach i spotkaniach z rówieśnikami.

Projekt realizowany przez ZSCKR im Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ma również ponadczasowy wymiar. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym i językowym młodzież biorąca w nim udział ma w przyszłości szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zarówno lokalnym jak również europejskim.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wjazd młodzieży na dwutygodniowy staż w połowie 2017 roku poprzedzi rekrutacja, która wyłoni 18 uczestników ( + 4 osoby na liście rezerwowej) spośród uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii.

Terminy rekrutacji

  • składanie kwestionariuszy zgłoszeniowych do Projektu – 14.11.2016-21.11.2016
  • pierwszy etap selekcji – 22.11.2016 – 5.12.2016,
  • drugi etap selekcji – 06.12.2016 – 20.12.2016.

REGULAMIN WYJAZDU na staż w ramach programu Erasmus+

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd na staż w ramach programu Erasmus+

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU WOJAŻER

OWU PZU Wojażer od 01.01.2016

Klauzula PZU Wojażer Nr 1 od 01.01.2016

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
ROZPOCZĘLI STAŻ W NIEMCZECH

Wczoraj, wczesnym rankiem, grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik i Magdaleny Bajeny, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież  będzie realizowała  program stażu w ramach projektu ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”. Projekt ten jest realizowany w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,  w ramach Programu ERASMUS+ ,  od 1 września 2016 roku. Wyjazd młodzieży do Nienburga  poprzedziły intensywne przygotowania. Od  kwietnia  bieżącego roku uczniowie  klas III i IV, uczęszczali  na  zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego oraz  doskonalili znajomość języka niemieckiego.  Ponad to uczestniczyli w zajęciach  przybliżających zasady działania programu Erasmus+ i odbyli szereg spotkań informacyjnych, przygotowujących ich do jak najlepszego odbycia stażu.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Niemczech, młodzież z  technikum weterynaryjnego będzie  brać udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki i pielęgnacji u zwierząt, zapozna się z najnowszymi  nowinkami z zakresu produkcji zwierzęcej oraz będzie  doskonalić umiejętności w trakcie wykonywania zabiegów weterynaryjnych. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w języku niemieckim, co dodatkowo pozwoli naszym uczniom na doskonalenie i utrwalanie tego języka.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu będą  certyfikaty w języku polskim i niemieckim oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszych przyszłych absolwentów.

Prezentacja ze stażu zawodowego odbywającego się w ramach programu Erasmus+ w dniach 20.11.2017 do 01.12.2017 w Nienburgu