ROK SZKOLNY 2016/2017

I SEMESTR

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

20 września 2016 roku, na łowickich Błoniach, odbyły się powiatowe Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tej sportowej rywalizacji udział wzięli uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie (2 dziewczyny i 6 chłopców). Bardzo dobre, III miejsce wywalczyła w swojej kategorii wiekowej Amelia Warkiewicz, uczennica klasy 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, kwalifikując się równocześnie do etapu rejonowego w Uniejowie.

TOMASZ KACPRZAK FINALISTĄ
WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

 17 listopada 2016 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się II Etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Uczestniczyło w nim 30 osób. Wśród nich znaleźli się uczniowie, studenci i rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie Olimpiady. Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Kacprzak i Robert Siekiera z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Daniel Staniaszek z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Do ścisłej czołówki zakwalifikował się Tomasz Kacprzak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który został finalistą XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Głównym celem organizowanej olimpiady jest wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej, poprawa stanu świadomości ekologicznej, propagowanie standardów jakości w produkcji rolnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, zwrócenie uwagi na możliwości korzystania z funduszy unijnych wśród producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe od sponsorów z  poszczególnych powiatów województwa łódzkiego.

Uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska, nauczycielka produkcji roślinnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OLIWIA BRZOZOWSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

 W dniu 21 listopada 2016 roku w Politechnice Łódzkiej w Audytorium im. A. Sołtana odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2016/17 w województwie łódzkim przyznano 238 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Oliwia Brzozowska, uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Oliwia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 – 5,25.

W klasie pierwszej zdobyła wyróżnienie w Konkursie Moje Finanse organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nasza stypendystka interesuje się zwierzętami – funkcjonowaniem ich organizmu, dobrostanem oraz technologiami chowu i hodowli. W kręgu jej zainteresowań jest również trójbój siłowy.

Oliwia pochodzi z Włocławka. Zawód, w którym się kształci jest etapem realizacji jej marzeń. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku medycyny weterynaryjnej w SGGW w Warszawie.

Gratulacje najlepszym uczniom składali: wicewojewoda łódzki   Karol Młynarczyk, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej Grzegorz Bąk.

Obecny na uroczystości wręczenia dyplomów prof. Grzegorz Bąk, prorektor do spraw kształcenia w Politechnice Łódzkiej, zachęcał uzdolnioną młodzież do studiowania na Politechnice Łódzkiej. Ciekawym akcentem był  także wykład dr Jakuba Szczepaniaka, matematyka słynącego z oryginalnego podejścia do dydaktyki, zatytułowany „La tomatina – matematyka w bitwie pomidorowej” oraz prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji.

Oliwii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Paweł Kozłowski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, zajął III miejsce w ósmej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Finał konkursu, organizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, odbył się 22 listopada 2016 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody. Paweł, za zajęcie trzeciego miejsca – otrzymał sprzęt grający, aparat fotograficzny, czujnik gazów szkodliwych oraz inne drobne upominki.

Uczeń do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Pawła Kudelskiego. Gratulujemy!

REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKOJĘZYCZNEJ ZDUNY 2016

 2 grudnia 2016 roku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki Polskojęzycznej Zduny 2016. W przesłuchaniach wzięło udział 86 osób, które swoje umiejętności wokalne prezentowały w 4 kategoriach wiekowych. Uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Iza Matusiak występowała w czwartej kategorii wiekowej. Zaśpiewała piosenkę „Miasteczko Cud”.

Solistów oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Musiałowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Daniel Imieliński – Dziennikarz muzyczny, wieloletni dyrektor muzyczny radia Victoria, Patryk Rybus – Absolwent Akademii Muzycznej. Po przesłuchaniach wyłoniono laureatów, których zaproszono na galę festiwalową 4 grudnia 2016 roku.

Na uroczystej gali publiczność mogła wysłuchać m.in. uczennicy naszej szkoły – Izy Matusiak, która otrzymała 1 wyróżnienie oraz zasłużoną nagrodę. Wspaniale prezentowała się na scenie i usłyszała wiele pozytywnych słów od jury i publiczności.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

INDEKS DLA ROLNIKA

06 grudnia 2016 roku już po raz trzeci odbył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”,przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do zmagań przystąpiło 63 uczniów z dwudziestu jeden szkół rolniczych z całego kraju. Uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny obejmujący sześćdziesiąt pytań z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży zdobycia indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, a także popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Dla uczestników zmagań i ich opiekunów zaplanowano wykład tematyczny wygłoszony przez pracownika naukowego UTP w Bydgoszczy oraz koncert niespodziankę.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Adam Czajka, Mateusz Dałek oraz Jakub Olszewski wraz z opiekunem mgr inż. Iwoną Przytulską. Do grona najlepszych zakwalifikowali się Mateusz Dałek i Jakub Olszewski zajmując kolejno VI i VII miejsce. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy i aż dwudziestu pięciu z nich, zakwalifikowało się do ostatecznej rywalizacji, która wiosną przyszłego roku zorganizowana zostanie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

NIESPODZIEWANE WYRÓŻNIENIE DLA FINALISTÓW OLIMPIADY

07 grudnia 2016 roku dwaj uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Tomasz Kacprzak oraz Daniel Staniaszek z klasy IV i II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zostali uhonorowani przez Wójta gminy Bedlno – pana Krzysztofa Kołacha. Otrzymali oni nagrody rzeczowe i podziękowanie za godne reprezentowanie nie tylko szkoły, ale także gminy Bedlno w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w  Bratoszewicach w dniu 17 listopada 2016 roku.

WICEMISTRZOSTWO W POWIATOWEJ
LICEALIADZIEW TENISIE STOŁOWYM

 20 grudnia w Łowiczu na sali OSiR odbyły się mistrzostwa powiatu łowickiego w tenisie stołowym w ramach Licealiady. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn: ZS nr 4 w Łowiczu, I LO w Łowiczu, ZS nr 1 w Łowiczu, ZS nr 2 w Łowiczu, II LO w Łowiczu oraz ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy z których awans do półfinału uzyskują dwie najlepsze drużyny. ZSCKR Zduńska Dabrowa znalazł się w grupie z ZS nr nr 2 w Łowiczu oraz ubiegłorocznym wicemistrzem I LO w Łowiczu. Pierwszy mecz z ZS nr 2 zakończył się zwycięstwem3:2. W drugim pojedynku z I LO zawodnicy naszej szkoły również wygrali 3:2 co dało awans do dalszej fazy rozgrywek. W półfinale naszym przeciwnikiem był ZS nr 1 w Łowiczu, po niezwykle wyrównanej walce udało się wygrać w stosunku 3:2. W finale czekał na nas ubiegłoroczny mistrz powiatu łowickiego ZS nr 4 w Łowiczu. Niestety mistrz mający w swoim składzie zawodników ligowych okazał się przeciwnikiem zbyt mocnym pokonując nas 3:1. Do zawodów rejonowych w Rawie Mazowieckiej awans uzyskały dwie najlepsze drużyny.

JESTEŚMY W CZOŁÓWCE POLSKICH TECHNIKÓW

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajął 19 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 2 w województwie łódzkim.

Tym samym nasza szkoła otrzymała miano „Złotej Szkoły 2017”.

Metodologia jaką posługują się twórcy rankingu opiera się na kilku kryteriach. Jeśli chodzi o technika, to oprócz osiągnięć w szkolnych olimpiadach (20%) oraz na maturze: z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) wzięto pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy!

MATEUSZ DAŁEK W II ETAPIE OLIMPIADY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

W dniu 9 grudnia 2016 roku po raz pierwszy w naszej Szkole odbyła się Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowana przez Politechnikę Częstochowską.

Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 37 uczniów z klas I, II, III i IV. Z niecierpliwością czekaliśmy  na informację kto będzie reprezentował naszą Szkołę w zawodach II stopnia, które odbędą się 10 marca 2016 roku.

Wczoraj tj. 9 stycznia 2017 roku okazało się, że do II etapu spośród ponad 6 000 uczestników zakwalifikował się Mateusz Dałek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Dobry wynik (tylko o 2 punkty mniej niż zdobył Mateusz) osiągnął Dominik Szczepaniak z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

3 MIEJSCE W TENISIE STOŁOWYM

11 stycznia w Białej Rawskiej odbyła się Rejonowa Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym chłopców. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły, wicemistrzowie powiatu łowickiego. W pierwszym meczu nasi zawodnicy pokonali ZSP nr 3 w Skierniewicach w setach 3-2. W półfinałowym meczu ulegli ostatecznym mistrzom, drużynie z Rawy Mazowieckiej 0-3. W meczu o 3 miejsce  pokonali 3-0 zawodników z Mieczysławowa. Niewątpliwie, uczniowie osiągnęli najlepszy rezultat w tej kategorii sportowej na przestrzeni wielu lat. Szkołę reprezentowali: Filip Politowicz, Adrian Seliga i Mateusz Kruk.

II SEMESTR

DANIEL STANIASZEK FINALISTĄ WOJEWÓDZKIEJ
OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

17 lutego 2017 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W olimpiadzie startowali nie tylko uczniowie, ale także studenci i rolnicy. Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze Zduńskiej Dąbrowy brało udział  5 osób: Daniel Staniaszek, Radek Rudnicki, Mateusz Bombrych z klasa II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Jakub Olszewski, Mateusz Dałek z    klasa III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Zagadnienia  olimpiady dotyczyły produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pytania do testu układane są przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po tych eliminacjach Daniel Staniaszek – uczeń II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął V miejsce i będzie reprezentował szkołę w Finale Krajowym podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki  Rolniczej „Agrotech”16-17.03.2017 w Kielcach.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej.

MISTRZOSTWA POWIATU ŁOWICKIEGO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

W dniu 02 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły: Amelia Warkiewicz i Michał Stańczyk z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Arleta Cichocka i Paweł Kostrzewski z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w I Mistrzostwach powiatu łowickiego szkół ponadgimnazjalnych na ergometrze wioślarskim. Zadaniem uczestników było pokonanie dystansu 1000 m, w jak najkrótszym czasie. Mistrzostwa rozegrane zostały na ergometrach typu Concept 2 – urządzeniach, na których trenują kadry olimpijskie w wioślarstwie, i które to urządzenia stymulują 95% wszystkich mięśni człowieka. W zawodach wzięło udział 6 Szkół Ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła dwa zespoły 2-osobowe.  W rywalizacji indywidualnej, spośród 12 „wioślarek”, nasze uczennice osiągnęły wspaniałe wyniki:  Amelia Warkiewicz 3:58.5, Arleta Cichocka  4:08.1, zajmując odpowiednio II i III miejsce.

SUKCES SARY EWKOWSKIEJ W V ŁÓDZKIM
KONKURSIE WIEDZY O PODATKACH

W dniu 16 marca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap V Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 90 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Sara Ewkowska, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii została laureatką II miejsca i będzie reprezentować szkołę w Katowicach podczas etapu centralnego  w dniu 7 kwietnia 2017 roku

W nagrodę Sara otrzymała telefon komórkowy Sony Experia  oraz ważne książki z zakresu doradztwa podatkowego. W ubiegłych latach uplasowała  sie  na III i V miejscu co również dało jej przepustkę do etapu ogólnopolskiego w Katowicach.  Nauczycielem prowadzącym jest wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych.

Tematem przewodnim II etapu były podatki samorządowe. Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami i inne rodzaje podatków.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 20 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.

Serdecznie gratulujemy!

MATEUSZ DAŁEK LAUREATEM I FINALISTĄ
KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

To już III edycja konkursu, która odbyła się 30 marca 2017 roku  na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym,  a jego celem jest:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

Konkurs objął zagadnienia  z: anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Przybyłych finalistów powitali Rektor oraz  Dziekani Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wśród  25 finalistów Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało dwóch uczniów:  Mateusz Dałek i Jakub Olszewski obaj z klasy III Technikum  kształcącego w zawodzie technik rolnik  przygotowywani pod kierunkiem pani prof. Iwony Przytulskiej.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy przygotowali 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat Woda składnik niezbędny dla roślin i zwierząt. Po jej przedstawieniu odpowiadali na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji. Z rozmów z młodymi ludźmi wynikało, że  miejsce konkursu oraz skład komisji wywołała niemałe emocje.

Organizatorzy zadbali, o każdy szczegół  konkursu. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy zebrani wysłuchali interesującego wykładu o znaczeniu zielarstwa i fitoterapii oraz  koncertu muzyki poważnej.

Pobyt i udział w konkursie zakończył się sukcesem. Mateusz Dałek został laureatem
i otrzymał indeks.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES OLIWII WITECZEK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„MAŁE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE I DZIKO ŻYJĄCE
W PRAKTYCE ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNEJ”

W minioną niedzielę, 2 kwietnia,  w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu  odbyła się III Ogólnopolska Konferencja dla Techników Weterynarii. W trakcie konferencji Oliwia Witeczek, uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie pt. “Małe zwierzęta egzotyczne i dziko żyjące w praktyce zootechniczno-weterynaryjnej”. Droga do finału ogólnopolskiego konkursu nie była prosta. Jego uczestnicy  musieli przygotować 15 minutową prezentację multimedialną dotyczącą występowania chorób i metod ich leczenia u wybranego gatunku zwierzęcia egzotycznego. Następnie przesłane prace zostały poddane ocenie przez lekarza weterynarii, który specjalizuje się w leczeniu chorób zwierząt egzotycznych. Na tej podstawie do finału konkursu zakwalifikowały się cztery osoby, w tym uczennica ze Zduńskiej Dąbrowy. Kolejnym krokiem w konkursowych zmaganiach było zaprezentowanie  pracy przed 4 osobową komisją, w skład której wchodził: biolog, zootechnik, polonista oraz  przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego specjalizującego się w dziedzinie zoologii. Ocenie podlegała m.in. wartość merytoryczna pracy oraz sposób jej przedstawienia.  Prezentacja Oliwi Witeczek na temat: ,, Występowanie MBD (Metabolicznej Choroby Kości) u gekona lamparciego (łac. Eublepharis macularius)” została bardzo wysoko ocenione przez komisję i nagrodzona trzecim miejscem. W nagrodę Oliwia wzięła udział w  III Ogólnopolskiej Konferencji dla Techników Weterynarii i otrzymała   atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo streszczenie pracy Oliwi zamieszczone zostało w materiałach konferencyjnych.

Uczennicę do konkursu przygotowała p. Magdalena Bajena, nauczycielka produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli zwierząt oraz anatomii i fizjologii zwierząt.

AGNIESZKA WOŁOWSKA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM XXI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W  dniu 6 kwietnia 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie XXI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Celami projektu było m.in. motywowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań związanych z własnymi zainteresowaniami, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie wrażliwości twórczej.

W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. To właśnie w tym ostatnim Agnieszka Wołowska z kl. III TW, pod opieką p. Bogumiły Banasik, zmierzyła się ze sporą konkurencją wykonując fotografię zgodną z tematem – „Zaopiekuj się mną – zwierzęta zapomniane, niekochane, niechciane”. Jej praca pt. „Schronisko – magazyn prezentów niechcianych” przykuła uwagę jury i tym samym otrzymała wyróżnienie. W tym samym Konkursie wzięła również udział Marta Wołowska, siostra Agnieszki.

Serdecznie gratulujemy.

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE PO RAZ TRZECI
FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych VII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie tym, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, wzięła udział i została finalistką uczennica  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, Sara Ewkowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. W etapie wojewódzkim, który odbył się 17 marca 2017 roku w Łodzi, Sara została laureatką II miejsca.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową.

Dla laureatów miejsc I-V ufundowano nagrody finansowe, a dla 3-ech  pierwszych również indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.

 3 FINALISTÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLI OLIMPIADY
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH             

21 kwietnia 2017 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 8 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 192 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy zarówno na etapie okręgowym jak i później ogólnopolskim.

Nasi uczniowie startowali w 7 blokach tematycznych  zajmując czołowe miejsca w  trzech z nich. W bloku architektura krajobrazu na 2 miejscu uplasowała się Justyna Banasiak  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie  technik architektury krajobrazu, także  2 miejsce w bloku weterynaria  zajął Krystian Wójkowski  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, natomiast  Jakub Łąpieś z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął 3 miejsce w bloku produkcja roślinna. Wszyscy Ci uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe a przede wszystkim prawo udziału w prestiżowym  finale centralnym Olimpiady. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki uczelni rolniczych w całym Kraju.

W eliminacjach warszawskich wzięli także udział: Wiktoria Józwiak i Damian Zduńczyk  z III i IV  klasy architektury krajobrazu, Szymon Baliński, Adrian Seliga, Michał Stańczyk, Krzysztof Tomes i Dominika Deka  z klasy III i IV Technikum weterynaryjnego oraz  uczniowie z klasy II, III i IV Technikum rolniczego: Kacper Baran, Szczepan Kacprzak, Piotr Muras, Mateusz Dałek , Jakub Olszewski i Paweł Kozłowski.

Wyniki uzyskane przez wszystkich naszych uczniów spowodowały, że Szkoła ze Zduńskiej  Dąbrowy zdobyła 2 miejsce w eliminacjach okręgowych XLI  OWiUR.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w wielkim finale, który odbędzie się w dniach 02-03 czerwca 2017 r. w Lublinie.

ADRIAN SELIGA WYRÓŻNIONY W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „
PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU”

24 kwietnia 2017 roku  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VIII edycji konkursu fotograficznego PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU.

Za swoją pracę: „Na sianie najlepsze czytanie”, Adrian Seliga  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik weterynarii otrzymał wyróżnienie.

Ogółem do konkursu wpłynęło 18 prac. Komisja podczas podsumowania gratulowała młodzieży chęci wzięcia w nim udziału oraz popularyzacji czytelnictwa. Zwrócono jednak uwagę, że coraz częściej konkursowe fotografie są aranżowane, co również wymaga od uczestnika zaangażowania, jednak clou konkursu to, jak sama nazwa wskazuje przyłapanie kogoś na czytaniu. Pani Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej pochwaliła młodzież, podkreślając, że czasami najprostsze rozwiązania i pomysły są najlepsze.

Laureaci otrzymali dyplomy, drobne upominki i serdeczne podziękowania.

DWÓCH LAUREATÓW I JEDEN FINALISTA XLI ELIMINACJI
CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 2-3 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, odbyły się Eliminacje Centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 238 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 11 blokach tematycznych.  Trzech uczniów naszej Szkoły  startowało  w 3 blokach: produkcja roślinna, weterynaria i architektura krajobrazu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku weterynaria – Krystian Wójkowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Tytuł finalisty w bloku architektura krajobrazu zdobyła – Justyna Banasiak, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju, na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest gwarantem przyjęcia na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych.

Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Poza tytułami laureatów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody. Jakub Łąpieś został nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Jakub wraz z Krystianem otrzymali ponadto nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

Sukces ucznia to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Jakub Łąpieś  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani profesor Jolanty Bilskiej, Krystian Wójkowski – pana doktora Rafała Ulanowskiego, Justyna Banasiak – pani profesor Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy.

UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY DRUGI W KONKURSIE
O OCHRONIE
INTEGROWANEJ ROŚLIN

 12 czerwca 2017 roku reprezentanci dziesięć szkół rolniczych zmierzyli się w V edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Tematem przewodnim tej edycji była produkcja rzepaku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Szymon Walczak.

Celem zmagań było:  popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,  szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Pierwszym etapem konkursu był wykład “Podstawy integrowanej uprawy roślin”, który poprowadził prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz “Zasady integrowanej produkcji rzepaku – zapylacze, a środki ochrony roślin”, który wygłosił dr Grzegorz Pruszyński (IOR Poznań).

Następnie uczestnicy konkursu mierzyli się z zadaniami części  teoretycznej, która wyłoniła siedmiu finalistów  pierwszą lokatę zajął Jakub Olszewski, który po  trzecim etapie (praktycznym) zajął drugie miejsce. Został uhonorowany dyplomem oraz licznymi nagrodami rzeczowymi oraz 9 miesięcznym dostępem do programu komputerowego  AGREGO.

Patronem V edycji  Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem zmagań był  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zaś współorganizatorem Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.