ROK SZKOLNY 2020/2021

I SEMESTR

KONKURS NA PLAKAT SPOŁECZNY –„BĄDŹ
WOLNY – POD KAŻDYM WZGLĘDEM”

Miło nam poinformować, że nasza uczennica, Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu została nagrodzona w finale Konkursu plastycznego na plakat „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie, promowanie życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zuzannie zostały przyznane dwie nagrody.

Pierwsza z nich została przydzielona przez Komisję Konkursową – Zuzanna uzyskała II miejsce. Komisja oceniała: zgodność z tematem konkursu, umiejętne zobrazowanie tematu w sposób czytelny i poruszający odbiorcę, różnorodność stosowanych technik, oryginalność pracy oraz walory artystyczne i estetyczne.

Druga kategoria, to nagroda publiczności, która została przyznana na podstawie głosowania publiczności na Facebooku, w którym Zuzanna zdobyła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

WOKALNE KONFRONTACJE

W grudniu 2020 roku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny. Przesłuchania te odbyły się w formule online. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników, którzy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. W festiwalu tym zostało przyznane Wyróżnienie Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego uczennicy naszej szkoły Marzenie Witkowskiej, która zaśpiewała piosenkę pt. „Kolorowy wiatr” Edyty Górniak. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Kinga Dzik.

Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej uczennicy i dziękujemy, że pomimo towarzyszącym nam wszystkim okoliczności, Marzenka realizuje swoje pasje i daje radość sobie i innym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Amelia Wiechno, Mariusz Górski i Paweł Guzek laureatami
w XII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przystąpili do XII już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego organizowanego corocznie przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs odbył się 23 listopada 2020 roku, ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej, a organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zadecydowali o przeprowadzeniu konkursu tylko na jednym- szkolnym etapie.

Jak co roku głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie i szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. W konkursie wzięło udział łącznie 237 uczniów z 14 szkół o profilu rolniczym.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do konkursu przystąpiło 32 uczniów, a laureatami konkursu za uzyskanie najlepszych wyników zostali:

  1. Miejsce – Amelia Wiechno, uczennica klasy 1TR
  2. Miejsce – Mariusz Górski , uczeń klasy 2 TR
  3. Miejsce – Paweł Guzek, uczeń klasy 1TR.

Dla laureatów organizatorzy ufundowali cenne nagrody: wideorejestratory samochodowe, słuchawki bezprzewodowe, kamery internetowe oraz głośniki i zestawy promocyjne.

Uczniowie bardzo chętnie i licznie przystępują do tego konkursu, interesują się tematyką BHP w rolnictwie i permanentnie pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie. Bardzo cieszy też fakt, że osiągają wysokie wyniki w konkursach BHP. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Aleksandra Mostowska, która uczy w szkole BHP i edukacji dla bezpieczeństwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!