ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KONKURS NA PLAKAT SPOŁECZNY –„BĄDŹ
WOLNY – POD KAŻDYM WZGLĘDEM”

Miło nam poinformować, że nasza uczennica, Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu została nagrodzona w finale Konkursu plastycznego na plakat „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie, promowanie życia wolnego od uzależnień oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zuzannie zostały przyznane dwie nagrody.

Pierwsza z nich została przydzielona przez Komisję Konkursową – Zuzanna uzyskała II miejsce. Komisja oceniała: zgodność z tematem konkursu, umiejętne zobrazowanie tematu w sposób czytelny i poruszający odbiorcę, różnorodność stosowanych technik, oryginalność pracy oraz walory artystyczne i estetyczne.

Druga kategoria, to nagroda publiczności, która została przyznana na podstawie głosowania publiczności na Facebooku, w którym Zuzanna zdobyła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

MARIUSZ GÓRSKI Z KLASY II TR AWANSOWAŁ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

Wśród konkursów propagowanych w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego dużym zainteresowaniem cieszy się Ogólnopolski Konkurs „Indeks dla Rolnika”. W tym roku szkolnym odbywa się już VII edycja. Organizatorem jest ZSCKR w Starym Brześciu we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a kierowany jest do uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych. Głównym jego celem jest rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań rolnictwem, jak również popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej wykraczającej poza wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako atrakcyjnego miejsca życia i pracy. Konkurs obejmował dwa bloki tematyczne:  produkcja zwierzęca i produkcja roślinna.

Po eliminacjach szkolnych do dalszych zmagań zgłoszonych zostało 3 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Byli to: Adam Cyganek (uczeń klasy III), Mariusz Górski i Adam Foks (obaj z klasy II).

Drugi etap konkursu ,,Indeks dla Rolnika” odbył się w dniu 09.12.2020 r. o godz. 10.00. Ze względu na panujący w naszym kraju stan epidemiczny, decyzją komisji konkursowej został zrealizowany w formie on-line. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań.

Uczestnicy otrzymali instrukcję logowania na platformę Moodle ZSCKR w Starym Brześciu.

Miło nam poinformować, że do III etapu VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Indeks dla ROLNIKA” zakwalifikowanych zostało 18 uczniów a wśród nich Mariusz Górski.

Do kolejnego III etapu Mariusz przygotuje na określony przez uczelnię temat 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint. Po jej przedstawieniu będzie poproszony o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

Opieką merytoryczną uczestników konkursu objęła pani prof. Jolanta Bilska – nauczycielka produkcji roślinnej.

Gratulujemy Mariuszowi i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

WOKALNE KONFRONTACJE

W grudniu 2020 roku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny. Przesłuchania te odbyły się w formule online. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników, którzy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. W festiwalu tym zostało przyznane Wyróżnienie Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego uczennicy naszej szkoły Marzenie Witkowskiej, która zaśpiewała piosenkę pt. „Kolorowy wiatr” Edyty Górniak. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Kinga Dzik.

Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej uczennicy i dziękujemy, że pomimo towarzyszącym nam wszystkim okoliczności, Marzenka realizuje swoje pasje i daje radość sobie i innym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Amelia Wiechno, Mariusz Górski i Paweł Guzek laureatami w XII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przystąpili do XII już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego organizowanego corocznie przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs odbył się 23 listopada 2020 roku, ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej, a organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zadecydowali o przeprowadzeniu konkursu tylko na jednym- szkolnym etapie.

Jak co roku głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie i szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. W konkursie wzięło udział łącznie 237 uczniów z 14 szkół o profilu rolniczym.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do konkursu przystąpiło 32 uczniów, a laureatami konkursu za uzyskanie najlepszych wyników zostali:

  1. Miejsce – Amelia Wiechno, uczennica klasy 1TR
  2. Miejsce – Mariusz Górski , uczeń klasy 2 TR
  3. Miejsce – Paweł Guzek, uczeń klasy 1TR.

Dla laureatów organizatorzy ufundowali cenne nagrody: wideorejestratory samochodowe, słuchawki bezprzewodowe, kamery internetowe oraz głośniki i zestawy promocyjne.

Uczniowie bardzo chętnie i licznie przystępują do tego konkursu, interesują się tematyką BHP w rolnictwie i permanentnie pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie. Bardzo cieszy też fakt, że osiągają wysokie wyniki w konkursach BHP. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Aleksandra Mostowska, która uczy w szkole BHP i edukacji dla bezpieczeństwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

PO RAZ KOLEJNY JESTEŚMY WŚRÓD
NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE!!!

Miło nam poinformować, że w opublikowanym rankingu szkół średnich “Perspektywy 2021” nasza SZKOŁA zajęła 23 miejsce w woj. łódzkim i 3 miejsce w Powiecie Łowickim!!! zdobywając tarczę BRĄZOWEJ SZKOŁY!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. W zestawieniach zostają zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową – https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATEM
PLEBISCYTU BRANŻOWEGO „ORŁY EDUKACJI”

Z dumą informujemy, że zostaliśmy laureatami plebiscytu branżowego w rankingu Orły Edukacji.

Orły przyznawane są firmom, które cieszą się najlepszymi opiniami w Internecie.

https://www.orlyedukacji.pl/profile-281197-zespol-szkol…

Serdecznie dziękujemy!

Program Orły Edukacji został stworzony tak, aby spośród istniejących na rynku placówek wyróżnić liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich uczniów.

W odróżnieniu od licznych programów, w których uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, plebiscyty branżowe Orły są nieodpłatne i mają przejrzyste kryteria, w które wgląd ma każdy. Wyróżniane są firmy na podstawie ocen w najpopularniejszych serwisach z opiniami.

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „BLIŻEJ PSZCZÓŁ”

Z dumą informujemy, że do finałowego etapu V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bliżej pszczół” z grupy ponadpodstawowej zakwalifikowała się Weronika Szczepaniak uczennica II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Celem V Ogólnopolskiego Konkursu “Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do międzyszkolnego konkursu oprócz Weroniki przystąpili również Kamil Dutkowski z klasy I TR i Zuzanna Tokarska z klasy II TAK

Etap finałowy konkursu odbędzie się 25 marca 2021 roku. Nagrody dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL,
  • nagrody rzeczowe: laptop (1 miejsce), smartphone (2 miejsce), tablet (3 miejsce).

Uczniowie bardzo chętnie przystępują do konkursu, interesują się tematyką pszczół, zdobywają i poszerzają wiedzę a jednocześnie uczą się dbania o ekosystem między organizmami a ich otoczeniem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie
w gronie 20 
najlepszych zespołów
w projekcie Social Innovation Relay

Social Innovation Relay to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną w jednym z sektorów: edukacja, zdrowie, włączenie społeczne, jakość życia, zrównoważony rozwój.

Konkurs organizowany jest  przez Młodzieżową Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Nationale-Nederlanden.  Uczestnicy pracują w zespołach 2-4 osobowych.

Zespół naszej szkoły w składzie: Martyna Gęsiarz z klasy III TAK, Patrycja Wesołowska z klasy III TW i Adam Cyganek  z klasy III TR   po dokonaniu rejestracji, miał za zadanie:

– zapoznać się  ze studium przypadku, na platformie SIR,

– rozwiązać Quiz  (na 80%)  (uczniowie otrzymali certyfikaty)

– opracować do 12 marca 2021 roku  pomysł na  innowację społeczną (maksymalnie 500 słów) w jednym z wymienionych  wyżej sektorów.

20 najlepszych zespołów  (wśród nich  zespół uczniów naszej szkoły) przeszło do dalszego etapu tzw. Mentoringu i dalej wspólnie z mentorem będą pracować nad opracowaniem biznesplanu swojego przedsięwzięcia społeczno-biznesowego. Do finału zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych prac, do których należy opracować prezentację multimedialną.  Najlepszy projekt, opracowany w języku angielskim wraz z krótkim filmem przechodzi do finału międzynarodowego.

Dzięki uczestnictwu w SIR uczniowie zyskują doświadczenie i praktyczne umiejętności oraz profesjonalne doradztwo niezbędne dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

Czworo uczniów Technikum w Zduńskiej Dąbrowie awansowało do etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki Uczelni Przyrodniczych w całym kraju, stypendia, nagrody rzeczowe, oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego.

Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 23 kwietnia 2021 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyniki ogłoszono w środę 28 kwietnia 2021 roku.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów, w sześciu blokach tematycznych.  Czołowe miejsca zajęli w czterech z nich.

Blok produkcja roślinna:

I miejsce – Mariusz Górski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pani Iwona Przytulska, nauczyciel produkcji roślinnej.

Blok agrobiznes:

II miejsce – Grzegorz Gruźliński z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który przygotował się do olimpiady pod kierunkiem Pani Zofii Rosy, wicedyrektor szkoły, uczącej w szkole   przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Blok mechanizacja rolnictwa:

III miejsce – Adam Foks z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pan Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły, prowadzący w szkole zajęcia z techniki w rolnictwie.

Blok architektura krajobrazu:

III miejsce – Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest Pani Agnieszka Piesik, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu.

Wysoko punktowane miejsca zajęli również pozostali uczniowie reprezentujący naszą szkołę:

– Jakub Dałek w bloku produkcja zwierzęca – 4 miejsce,

– Piotr Jagodziński w bloku produkcja roślinna – 4 miejsce

– Martyna Gęsiarz w bloku architektura krajobrazu 5 miejsce,

-Patrycja Wesołowska i Martyna Finke w bloku weterynaria znalazły się również w pierwszej dziesiątce na ponad dwudziestu uczestników.

Zawody III stopnia OWiUR odbędą się w dniach 28-29 maja 2021 roku, w okręgu bydgoskim.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW
ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Piątkowe popołudnie 30 kwietnia 2021 roku obfitowało w bogaty program uroczystości okolicznościowych, które odbyły się w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Poza pożegnaniem klas maturalnych, Dyrektor – Stanisław Kosmowski i Wicedyrektor – Zofia Rosa dokonali uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom naszej szkoły. Dzięki tej szczytnej inicjatywie co roku, gratyfikacją finansową nagradzany jest jeden uczeń z danej placówki edukacyjnej, który wykazał się najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia listy młodzieży spełniającej wymagane kryteria. W wyniku przeprowadzonej niedawno reformy oświatowej pula stypendystów przypadających na jedną szkołę został zwiększona z jednej na dwie osoby. Jest to oczywiście związane z faktem funkcjonowania klas zarówno na podbudowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Dlatego też w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie:

  • Aleksandra Cieślińska – uczennica klasy trzeciej, czteroletniego technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii, która w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen –
    5, 28 i wzorowe zachowanie;

oraz

  • Adam Foks – uczeń klasy drugiej, pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen – 5,05 i wzorowe zachowanie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY
W XLIV ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR – TRZECH LAURATÓW I DWÓCH FINALISTÓW

W dniach 28 – 29 maja odbyły się Eliminacje Centralne XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

II miejsce w kraju oraz tytuł laureata zdobyła Zuzanna Łykowska w bloku architektura krajobrazu,

III miejsce oraz tytuł laureata w bloku agrobiznes wywalczył Grzegorz Gruźliński.

Laureatem został także Mariusz Górski w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w bloku produkcja zwierzęca zdobył Jakub Dałek oraz Adam Foks w bloku mechanizacja rolnictwa.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty jest także gwarantem przyjęcia, na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Poza tytułami laureatów i finalistów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Zuzanna Łykowska i Grzegorz Grużliński otrzymali nagrody pieniężne od głównego sponsora Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grzegorz Gruźliński został również nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS.

Ponadto uczniowie otrzymali nagrody od wydawnictwa Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl.

Sukces ucznia, to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Grzegorz Gruźliński  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Zofii Rosy, Zuzanna Łykowska – Pani Agnieszki Piesik, Marusz Górski -Pani Iwony Przytulskiej Pod kierunkiem Pana Dyrektora Stanisława Kosmowskiego przygotowywał się Adam Foks, a pani Joanny Balcerskiej – Jakub Dałek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

II miejsce uczennic z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie
w Powiatowym Turnieju „Pierwsza pomoc- uczniowie uczą się ratować życie”

22 czerwca 2021 roku przy zbiorniku wodnym w miejscowości Guźnia odbył się Powiatowy Turniej I pomocy organizowany przez Powiat Łowicki przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Celem turnieju było propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na turniej składały się dwie konkurencje praktyczne (improwizacja zdarzenia wypadkowego- udzielenie I pomocy) wymagające od uczestników znajomości resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, właściwego postępowania ratowniczego w przypadku udaru cieplnego, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków i zaopatrywania ran oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Wśród 7 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z powiatu łowickiego biorących udział w turnieju, reprezentacja naszej szkoły w składzie – Kornelia Kurkiewicz, Julia Mikusek, Zofia Mikusek (klasa 1 TW) pod czujnym okiem p. Aleksandry Mostowskiej, nauczycielki EDB i BHP, uplasowała się na podium, zajmując II miejsce. Dziewczyny zdobyły 56 pkt. na 60 możliwych udowadniając tym samym, że bardzo dobrze opanowały umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.

Ogromne brawa dla naszej drużyny!