Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu.

Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków
i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, turystyka, architektura krajobrazu.