ROK SZKOLNY 2017/2018

I SEMESTR

SUKCES MATEUSZA DAŁKA
W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach.   Pierwszy z nich odbył się 26 września 2017 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

 • rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
 • zasady cross-compliance
 • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
 • odnawialne źródła energii
 • program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

W etapie w Bratoszewicach udział wzięło 49 uczestników w tym 5 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski z klasy IV TR, Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek z klasy IIITR. Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Damian Siekierski. Organizatorzy pogratulowali uczniom sukcesu oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

24 października 2017 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 30-tu najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, a wśród nich znalazł się uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Mateusz Dałek, który w ostatecznej klasyfikacji zajął IV miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady zaś wszyscy uczestnicy dostali również upominki od przedstawicieli gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Opiekunami merytorycznymi młodzieży były nauczycielki produkcji roślinnej – p. Iwona Przytulska oraz p. Jolanta Bilska.

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

28 września 2017 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany w trzech oddziałach Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Do etapu w Bratoszewicach przystępowali uczniowie, studenci oraz rolnicy, a wśród nich 7 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski, Adam Czajka z klasy IV oraz Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek, Kacper Baran z klasy III.

Po I etapie 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Kacper Baran.

 26 października 2017 roku przeprowadzono II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej składający się z testu oraz części ustnej. Po etapie pisemnym spośród 30 uczestników wyłoniono 10 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej.

Po podsumowaniu obu etapów 2 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy uplasowało się w czołówce zajmując kolejno II miejsce – Mateusz Dałek oraz IV miejsce – Jakub Olszewski.

 Oprócz wręczonych finalistom dyplomów oraz nagród rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej – p. Iwony Przytulskiej oraz p. Jolanty Bilskiej.

VII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 8 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie odbył się VII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Celem przeglądu było:

 1. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
 2. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej;
 3. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym, wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Izabella Matusiak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Sandra Jastrzębska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie architektury krajobrazu.

Izabella Matusiak zaśpiewała „Syberiadę” i „Nadzieję” natomiast Sandra Jastrzębska zaśpiewała „Miasto 44” i „Tchnienie wolności”.

Po przesłuchaniu wszystkich finalistów wyłoniono laureatów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic: Izabella Matusiak. Iza została zaproszona na koncert Pieśni Patriotycznej 12 listopada 2017 roku, na którym zaśpiewała „Syberiadę”. Jury przyznało naszej uczennicy III miejsce. Została ona nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów otrzymała tablet oraz książkę.

JUSTYNA BANASIAK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 17 listopada 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2017/2018 w województwie łódzkim przyznano 230 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Justyna Banasiak, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Justyna osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.  W klasie trzeciej została finalistkę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes, zdobywając indeks na wymarzony kierunek studiów. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku  architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie.

Dyplomy najlepszym uczniom wręczał pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Ciekawym akcentem był  także wykład o rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni i twórczości.

Justynce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

PIOTR MURAS WŚRÓD FINALISTÓW IX WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

30 listopada 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach rolniczych.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych znalazł się Piotrek Muras, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.    

Do finału przystąpiło 30 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Zostali oni wyłonieni spośród ponad 300 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

 Finał konkursu został, zorganizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

 Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody.

Piotr do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Magdaleny Bajeny i p. Katarzyny Jadczak.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

W przerwie zmagań konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tematem spotkania były zagrożenia – różnego typy, jakie młodzi ludzi mogą spotkać na swojej drodze życiowej.

NASZA SZKOŁA PO RAZ DRUGI „ZŁOTYM TECHNIKUM” W POLSCE

Nasza szkoła już po raz drugi może poszczycić się tytułem “Złotej Szkoły”.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” zajęliśmy 48 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 5 w województwie łódzkim.

Metodologia jaką posługują się twórcy rankingu opiera się na kilku kryteriach. Jeśli chodzi o technika, to oprócz osiągnięć w szkolnych olimpiadach (20%) oraz na maturze: z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) wzięto pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy!

II SEMESTR

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE BURMISTRZA ŁOWICZA

25 stycznia 2018 roku burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska wręczyli stypendia artystyczne i sportowe dla młodzieży oraz nagrody dla trenerów i zawodników łowickich klubów.

W naszej szkole stypendium   dla osób zajmujących się twórczością artystyczną w 2017 roku otrzymała Zuzanna Łykowska, uczennica klasy pierwszej technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zuzanna  brała udział w powiatowych konkursach plastycznych odnosząc sukcesy. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

WICEMISTRZOWSKI SEZON

Zakończyły się rozgrywki Robkol IV Łowickiej Ligi Futsalu. Do przyszłorocznych rozgrywek Zina III ligi awansowały Vagat Domaniewice, ZSCKR Zduńska Dąbrowa i Vinci Łowicz.

Szkolna drużyna w 11 meczach sezonu zdobyła 26 punktów (8 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka 1-0 z mistrzem z Domaniewic). Strzeliła 26 goli, tracąc tylko 7 bramek. Pod względem gry obronnej uzyskała najlepszy wynik wśród 48 zespołów grających w 4 ligach, zaś różnica bramek +19 daje 6 wynik w tych statystykach. Przez całe tegoroczne rozgrywki drużyna nie wypadła poza podium, będąc po 2 pierwszych kolejkach na miejscu 3 (komplet zwycięstw, gorszy bilans bramkowy), przez 4 tygodnie liderem, a także 5-krotnie wiceliderem.

JAKUB ŻAKIETA WŚRÓD NAJLEPSZYCH OLIMPIJCZYKÓW W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1 marca w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyły się zawody okręgowe XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości – nowoczesnego projektu o społecznym i pro-przedsiębiorczym charakterze. Jakub Żakieta z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pokonując wielu konkurentów, zakwalifikował się do II etapu olimpiady i znalazł się wśród najlepszycholimpijczyków okręgu katowickiego obejmującego trzy województwa: śląskie, łódzkie i świętokrzyskie.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Każdego roku do udziału w zawodach przystępuje około 1 000 szkół ponadgimnazjalnych, w których cykl kształcenia kończy się maturą. Do udziału w bieżącej edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 13 tys. młodych ludzi.

Zawodnicy rozwiązali test z zakresu ekonomii, zarządzania i praktyki biznesowej, a także zagadnień związanych z tegorocznym hasłem zawodów, którym jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Do finału, który odbędzie się 5 kwietnia w Warszawie, awansowało po 10 osób z każdego z pięciu okręgów. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Jakub uzyskał uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymał publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy.

Jakubowi gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy.

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – UCZNIOWIE
Z ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZAJĘLI I MIEJSCE W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ W KATEGORII SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

 Reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej w finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbył się 5 marca 2018 roku w ZSCKR w Dobryszycach.

Wśród 40 uczestników Olimpiady znalazło się 7 uczniów Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Byli to: Daniel Staniaszek, Radosław Rudnicki, Mateusz Bombrych i Kacper Baran z klasy III TR oraz Mateusz Guzek, Patryk Ciesielski i Damian Łąpieś
z klasy II TR.

Finalistami Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali: Damian Łąpieś i Daniel Staniaszek zajmując odpowiednio VI i VII miejsce w województwie.

Zagadnienia olimpiady dotyczyły wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej mechanizacji rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej p. Jolanty Bilskiej i p. Iwony Przytulskiej.

KAROLINA TRAFALSKA I MATEUSZ DAŁEK
W II ETAPIE OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowana jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 12 grudnia 2017 r. uczestniczyło blisko 4 tys. uczniów z całej Polski. Każdego roku konkurs ma swój wiodący temat. Szóstą edycję poświęcono przedsiębiorcy we współczesnej gospodarce.

W naszej szkole z testem o wysokim stopniu trudności zmierzyło się 24 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia awansowali, pokonując wymagany próg 26 punktów Mateusz Dałek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i Karolina Trafalska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

W II etapie, który odbył się 9 marca w siedmiu okręgach, zmierzyło się 812 uczniów. Karolina Mateusz walczyli o awans do 50-osobowego finału, który odbędzie się 20 kwietnia w Częstochowie. Dla najlepszych olimpijczyków przewidziano atrakcyjne nagrody, ich pula przekroczyć ma 30 tys. złotych.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 23 marca 2018 roku.

Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W VI  ŁÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O PODATKACH

(dwoje laureatów i finalista)

W dniu 15 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap VI Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 90 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zduńskiej Dąbrowie zostali laureatami VI ŁKWoP. Stella zajęła V a Jakub VI miejsce. Nasi uczniowie będą reprezentować szkołę, powiat i województwo podczas etapu centralnego, który odbędzie się   w dniu 13 kwietnia w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Finalistą ŁKWoP został Jan Kuciapski z klasy I Technikum Weterynaryjnego.O awans walczyli również: Katarzyna Sierotowicz, Katarzyna Zagórska, Julia Zakrzewska i Jakub Woźniak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

W nagrodę Stella otrzymała Smartwatch HuaweiColor Band A2 oraz ważne książki z zakresu doradztwa podatkowego. Jakub otrzymał książki i drobne upominki.

Tematem przewodnim II etapu była „Swoboda działalności gospodarczej” Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami i inne rodzaje podatków.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 16 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowany jest przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowychpod  patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

I MIEJSCE UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W MISTRZOSTWACH POWIATU ŁOWICKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

W dniu 15 marca 2018 roku, w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Powiatu Łowickiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na ergometrze wioślarskim.

Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Warkiewicz, Paulina Podwiązka, Agata Jaszczak, Adrian Seliga, Przemysław Charążka i Julian Karasek. W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce zajęła uczennica klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Amelia Warkiewicz, uzyskując czas 4min 3sek, II miejsce natomiast z czasem 4min 12s zajęła Agata Jaszczak z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

            Spośród 6 szkół ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła 2 zespoły 3-osobowe, „wioślarze” ze Zduńskiej Dąbrowy osiągnęli bardzo dobre wyniki, dzięki czemu w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy I miejsce!!!

III MIEJSCE W POWIATOWEJ LICEALIADZIE W PIŁKĘ SIATKOWĄ

26 marca 2018 roku wzięliśmy udział w zawodach sportowych w piłce siatkowej dziewcząt, odbywających się na Hali OSiR w Łowiczu.

Do Licealiady zgłosiło się 7 szkół ponadgimnazjalnych. Mecze grupowe rozgrywały się systemem „każdy z każdym”, następnie drużyny, które zajęły w grupach miejsca drugie zagrały o trzecie miejsce, a zwycięzcy grup o pierwsze miejsce w rozgrywkach.
Nasze SIATKARKI, w składzie: Paulina Podwiązka, Natalia Ratajczyk, Marta Witczak, Oliwia Witeczek, Paulina Wielgosz, Patrycja Pasikowska, Gabriela Bojanowska, rozegrały 3 mecze w grupie, plasując się na II miejscu, a następnie pomimo zmęczenia, w nieco „okrojonym” składzie, dzięki ambicji, mobilizacji i motywacji wywalczyły III miejsce.

SUKCES UCZNIÓW W TURNIEJU POŻARNICZYM

W minioną środę, 11 kwietnia, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: ,, Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kawecka z klasy I TW oraz Adam Czajka i Mateusz Dałek z klasy IV TR. W pierwszej kolejności uczestnicy turnieju zmierzyli się z testem zawierającym między innymi pytania zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W drugim etapie eliminacji turnieju, do którego zakwalifikowali się wszyscy uczniowie z naszej szkoły, trzeba było udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez jury konkursu. W wyniku rywalizacji, która przebiegała w grupie uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, Adam Czajka zajął II miejsce, a Natalia Kawecka III miejsce. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy !!!

DANIEL STANIASZEK ZOSTAŁ FINALISTĄ
KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

12 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się IV edycja konkursu ,,Indeks dla rolnika”, który adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego cele to:

 •  umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
 • ukazanie walorów środowiska wiejskiego, jako miejsca pracy i życia na wsi,
 • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania.

 II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2017r w ZSCKR w Starym Brześciu. Wzięło w nim udział 75 uczestników z 25 szkół. Uczniowie pisali test składający się z 60 pytań, który obejmował zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno – glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.
Na podstawie wyników testu wyłoniono 19 zwycięzców zakwalifikowanych do finału konkursu, który odbył się 12 kwietnia 2018r.
Przybyłych finalistów powitali Rektor oraz Dziekani Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Daniel Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy przygotowali 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat: „Soja – walory i zagrożenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Po jej przedstawieniu odpowiadali na pytania komisji konkursowej z zakresu tematu prezentacji. Pobyt i udział w konkursie zakończył się sukcesem dla Daniela, ponieważ został finalistą i uzyskał indeks na wyższą uczelnię.

Od sponsorów konkursu otrzymał albumowe wydanie książki „Cztery pory roku„- województwo kujawsko –pomorskie, weekendowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu ,,Jawor” w Sarbinowie nad morzem. Organizatorzy zadbali, o każdy szczegół konkursu. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy zebrani uczestniczyli w interesującym wykładzie o zachowaniu zwierząt w sytuacjach stresowych, a następnie wysłuchali koncertu muzyki poważnej.

SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W piątek 13 kwietnia 2018 roku odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Finał konkursu miał miejsce w Katowicach na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie wzięli udział najlepsi z najlepszych z całej Polski. Do konkursu przystąpiło 45 uczniów z różnych województw Polski. Powiat łowicki reprezentowali Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie II klasy technikum weterynaryjnegonaszej szkoły oraz Agata Dziąk z  III klasy Technikum Ekonomicznego przy ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Stella i Agata znalazły się w ścisłym finale konkursu, osiągając ogromny sukces. Komisja była zachwycona bardzo wysokim poziomem wiedzy uczniów z zakresu podatków.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki w formie głośników, a pierwsza trójka otrzymała indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz nagrody finansowe za I miejsce 4000zł; II – 3000 zł;  III – 2000zł; IV – 1000zł oraz V – 500zł, pozostałe miejsca nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową i ustawę o swobodzie działalności.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego. Warto dodać, ze konkurs ma rangę konkursu międzynarodowego.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZWYCIĘSCY HEROSI

19 kwietnia w ZSL nr 2 w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Przeciąganiu Liny.W tych siłowych zmaganiach wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Niczym najlepsi, wielcy starożytni olimpijczycy, a dzisiejsi strongmani, dzielnie walczyli w swojej kategorii chłopców, zwyciężając w ostatecznej klasyfikacji.

ETAP OKRĘGOWY XLII OLIMPIADY
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

20 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 9 blokach tematycznych konkurowało ze sobą ponad 200 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przede wszystkim z województw: mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Jest to olimpiada uwzględniana w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów, w tym także na etapie okręgowym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach.

W tym roku 10 naszych uczniów startowało w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Najlepsze wyniki uzyskali: Kuba Olszewski – 4 miejsce w bloku produkcja roślinna, Kuba Żakieta – 5 miejsce w bloku produkcja zwierzęca i Michał Stańczyk – także 5 miejsce w bloku weterynaria. Pozostali uczniowie, którzy nas reprezentowali to: Radek Rudnicki, Mateusz Bombrych, Damian Łąpieś, Daniel Staniaszek, Karolina Trafalska, Angelika Tarka i Darek Jachimek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom dziękujemy za udział.