STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

Informacja dla tych Uczestników Projektu, którzy nie odebrali ubrań roboczych.

Uczestnicy Projektu „ Nauczanie rolnicze XXI wieku” odbywający wakacyjny staż zawodowy – ubrania robocze są do odebrania w Kolo Odzież Robocza w Łowiczu, ul. Blich 11. Zgłaszając się po odbiór ubrań roboczych należy zabrać ze sobą umowę na staż i dowód osobisty.

W okresie od 26 czerwca do końca sierpnia 2017 roku 67 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie będzie realizować staż zawodowy w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Udział w wakacyjnym stażu zawodowym pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu lepszego sprostania wymogom rynku pracy. Uczestnicy Projektu otrzymają dofinansowane miesięczne w formie stypendium stażowego w kwocie 1 800 zł, odzież ochronną, obuwie i środki ochrony niezbędne na danym stanowisku pracy a także zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażowe. Będą też wyznaczeni opiekunowie stażu.

Dzięki stażom zawodowym, uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w takich zawodach jak: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

DOFINANSOWANIE DLA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z EFS RPOWŁ

 

_blogo_20161012-kopiowanie

Bardzo ucieszyła nas wiadomość otrzymana w połowie  października 2016 roku o tym, że złożony przez szkołę wniosek aplikacyjny pt. „Nauczanie rolnicze XXI wieku” uzyskał dofinansowanie. Wniosek złożony został na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości aż 1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

miniaturka-php-1-kopiowanie

fot. ZSCKR

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatnie następujące kursy:

*nauki jazdy kat. B,

*obsługi kombajnu zbożowego,

* stosowania środków ochrony roślin,

*inseminatora,

*florystyczno – kelnerski,

*na wózki widłowe,

*spawania elektrodami otulonymi,

*instruktora jazdy konnej,

*instruktora hipoterapii.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Udział w projekcie pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu sprostania wymogom rynku pracy oraz stworzy możliwość lepszego przygotowania młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Będą też dofinansowane stypendia stażowe, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców. Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej i kształcić się w nowoczesnej dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

miniaturka-php-kopiowanie

fot. ZSCKR

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu

Data Liczba godzin Osoba prowadząca Zagadnienia Godziny pracy
07.11.2016 2 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 18.00
14.11.2016 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 17.00
21.11.2016 2 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 18.00
05.12.2016 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 17.00
12.12.2016 2 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 18.00
19.12.2016 2 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 18.00
01.02.2017 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 14.30-15.30
08.02.2017 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 14.30-15.30
15.02.2017 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 14.30-15.30
22.02.2017 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 14.30-15.30
01.03.2017 1 Agnieszka Piesik Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 14.30-15.30

Razem: 15 godzin

 

 

 

 

 

Data Liczba godzin Osoba prowadząca Zagadnienia Godziny pracy
07.03.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
14.03.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
28.03.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
04.04.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
11.04.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
25.04.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00
09.05.2017 1 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 – 17.00
16.05.2017 2 Paweł Kudelski Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik architektury krajobrazu 16.00 -18.00

Razem: 15 godzin

Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedze i umiejętności dla zawodu technik weterynarii

Data Liczba godzin Osoba prowadząca Zagadnienia Godziny pracy
10.10.2016 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
24.10.2016 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
07.11.2016 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
21. 11.2016 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
05.12.2016 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
31.01.2017 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
07.02.2017 2 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 17.15
14.02.2017 1 Magdalena Bajena Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 15.15 – 16. 15

Razem: 15 godzin

Data Liczba godzin Osoba prowadząca Zagadnienia Godziny pracy
14.03.2017

 

3 Katarzyna Jadczak Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 14.20 – 17.20
18.04.2017 3 Katarzyna Jadczak Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 14.20 – 17.20
25.04.2017 3 Katarzyna Jadczak Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 14.20 – 17.20
16.05.2017 3 Katarzyna Jadczak Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 14.20 – 17.20
30.05.2017 3 Katarzyna Jadczak Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik weterynarii 14.20 – 17.20

Razem: 15 godzin

Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik

Data Liczba godzin Osoba prowadząca Zagadnienia Godziny pracy
17.10.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
24.10.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
27.10.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 16.00– 17.00
07.11.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
14.11.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
21.11.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
28.11.2018 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
05.12.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
12.12.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
19.12.2016 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 15.15 – 16.15
31.01.2017 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.40 – 13.40
07.02.2017 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.40 – 13.40
14.02.2017 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.40 – 13.40
21.02.2017 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.40 – 13.40
28.02.2017

 

1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.40 – 13.40
07.03.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
14.03.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
28.03.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
04.04.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
11.04.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
16.05.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
23.05.2017 2 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30
30.05.2017 1 Iwona Przytulska Zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności dla zawodu technik rolnik 12.30 – 14.30

 

KURS INSTRUKTORSKI – TURYSTYKA ROWEROWA

Szkolny Klub Turystyki Rowerowej w Zduńskiej Dąbrowie serdecznie zaprasza do udziału w Instruktorskim Kursie w zakresie Turystyki Rowerowej. Kurs prowadzą instruktorzy Towarzystwa Turystów Przyrodników i Krajoznawców, wykładowcy AWF w Warszawie.

24.10.2015 r. – godz. 10.00 – 18.00 – część teoretyczna – wykłady;

25.10.2015 r. – godz. 9.30 – 16.00 – część praktyczna: wycieczka rowerowa.

Zgłoszenia do dn. 19.10.2015 r., pod nr.: 46 838 74 95 (sekretariat szkoły).

Koszt-280 zł./os.

images (Kopiowanie)

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

UWAGA!!!

Jeżeli chcesz sprzedać swoje podręczniki lub kupić taniej do następnej klasy, zapraszamy na kiermasz używanych podręczników, który organizuje biblioteka szkolna i samorząd uczniowski.

Uczniowie, którzy chcą sprzedać swoje podręczniki, proszeni są o wpisanie ołówkiem na pierwszej stronie każdej książki swoje imię i nazwisko oraz cenę.

Podręczniki przyjmowane będą w bibliotece szkolnej od początku września 2011 roku.

Informacja ważna dla uczniów klas pierwszych!!!