W dniu 15 grudnia 2016 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację projektu „Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.

Projekt jest realizowany w ramach „PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020” PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 2 694 098,13 PLN. Dofinansowanie zostało przyznane do kwoty: 2 142 618,18 PLN.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji 5 budynków ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64.

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkolnych i tym samym ograniczenie zużycia energii na terenie gminy Zduny. Dzięki realizacji projektu szkoła także uzyska korzyść w postaci oszczędności kosztów eksploatacji budynków podlegających termomodernizacji.

W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja 5 budynków szkolnych z zastosowaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Zduny.
Prace obejmują:

Budynek nr 1 Budynek architektury krajobrazu:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych pow. 130 m2
 • Docieplenie ściany fundamentowej pow. 45,5 m2
 • Docieplenie podłogi na gruncie 81,70 m2
 • Wymiana grzejników ilość szt. 6
 • Docieplenie  stropodachu   113,6 m2
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 23 m2

Budynek nr 2  Budynek administracyjno-socjalny

 • Docieplenie ścian zewnętrznych 160,6 m2
 • Docieplenie ścian fundamentowych budynku 61 m2
 • Docieplanie stropu  114,2 m2
 • Docieplenie podłogi na gruncie 46,08 m2
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  2,7 m2
 • Wymiana pokrycia dachowego  166,7 m2
 • Wymiana grzejników ilość szt. 7.

Budynek nr 3: Budynek główny szkoły

 • Docieplenie ścian zewnętrznych 1419,2 m2
 • Docieplanie ścian zewnętrznych fundament. 363,3 m2
 • Wymiana instalacji c.o. w tym grzejników 98 szt.
 • Instalacja ogniw fotowoltaicznych 52 szt.
 • Wymiana pokrycia dachowego  1110 m2

Budynek nr 4: Sala gimnastyczna

 • Docieplenie ścian zewnętrznych 791,3 m2
 • Docieplenie ścian zewnętrznych fundament.  149,3 m2
 • Docieplenie  dachu 444,4 m2
 • Docieplenie  stropodachu  114,25  m2
 • Modernizacja  instalacji  c.o. oraz wymiana grzejników 44 szt.
 • Instalacja ogniw fotowoltaicznych 29 szt.

Budynek nr 5: Budynek praktycznej nauki zawodu

 • Docieplenie ścian zewnętrznych 431,2 m2
 • Docieplenie ścian fundamentowych 146,6 m2
 • Docieplenie stropodachu  611,1 m2
 • Instalacja ogniw fotowoltaicznych 68 szt.

W dniu 12.04.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma EKOINSTAL Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, reprezentowana przez: Grzegorza Wieczorka i Andrzeja Szewczyka.
W dniu 20.04.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych objętych Projektem na kwotę brutto 2 445 364,23 zł, wynagrodzenia ryczałtowego.
Prace budowlane rozpoczęły się w dniu 26.04.2017 r. od termomodernizacji dwóch budynków: budynku administracyjno-socjalnego oraz budynku architektury krajobrazu. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową przewidywany jest do dnia  30.11.2017 r.

Zakres projektu:

 1. Budynek główny szkoły: docieplenie ścian zewnętrznych., wymiana instalacji c.o., wymiana

   pokrycia dachowego, instalację ogniw fotowoltaicznych.

Wygląd budynku przed termomodernizacją:

 1. Sala gimnastyczna: docieplenie ścian zewnętrznych., docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej.
  Budynek przed termomodernizacją:
 1. Budynek praktycznej nauki zawodu: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu , montaż instalacji fotowoltaicznej.
  Budynek przed termomodernizacją:
 1. Budynek administracyjno-socjalny: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu,

docieplenie podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana grzejników.

Budynek przed termomodernizacją:

 1. Budynek architektury krajobrazu: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu,

docieplenie podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej, wymiana grzejników. 
Budynek przed termomodernizacją:

 

Stanisław Kosmowski- dyrektor ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie