TERMINY ZJAZDÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Szkoła policealna dla dorosłych – technik weterynarii semestr IV

 15 – 16 IX 2018

29 – 30 IX 2018   

6 – 7 X 2018         

20– 21 X 2018     

27– 28 X 2018               

17 – 18 XI 2018             

24 – 25 XI 2018             

1 – 2 XII 2018                

7-8-9 XII 2018               

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej
(nabór wrzesień 2017)
                       

 15 – 16 IX 2018                                                    

29 – 30 IX 2018                                                   

6 – 7 X 2018                                                         

20– 21 X 2018

27 – 28 X 2018                                                      

17 – 18 XI 2018                                                    

24 – 25 XI 2018                                                    

1 – 2 XII 2018                                                       

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej (nabór styczeń 2018)

 15 – 16 IX 2018                                                     

29 – 30 IX 2018                                                             

6 – 7 X 2018                                                                             

20– 21 X 2018                         

27 – 28 X 2018                                                      

17 – 18 XI 2018                                                    

24 – 25 XI 2018                                                    

1 – 2 XII 2018      

8 – 9 XII 2018

16 – 17 III 2019

30 – 31 III 2019

6 – 7 IV 2019

13 – 14 IV 2019

 

plan szkoły dla dorosłych-rok szk. 20118,19 I pół.