TERMINY ZJAZDÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (I półrocze)

Szkoła policealna dla dorosłych – technik weterynarii semestr II

7 – 8 IX 2019

21 – 22 IX 2019

5 – 6 X 2019

19 – 20 X 2019

26 – 27 X 2019

9 – 10 XI 2019

23 – 24 XI 2019

30 XI – 1 XII 2019

7 XII – 8 XII 2019

11 – 12 I 2020

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej (nabór VII – październik 2018)

7 – 8 IX 2019

21 – 22 IX 2019

5 – 6 X 2019

19 – 20 X 2019

9 – 10 XI 2019

16 – 17 XI 2019

30 XI – 1 XII 2019

7 XII – 8 XII 2019

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (nabór – wrzesień 2019)

7 – 8 IX 2019

21 – 22 IX 2019

5 – 6 X 2019

19 – 20 X 2019

26 – 27 X 2019

9 – 10 XI 2019

16 – 17 XI 2019

22,23 – 24.11.2019

30 XI – 1 XII 2019

7 XII – 8 XII 2019

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej (nowy nabór VIII) – zostanie uruchomiony w październiku 2019 r. lub w styczniu 2020 roku.

 

Plan szkoły dla dorosłych – rok szkolny 2019,2020- I półrocze