PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

I PÓŁROCZE

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 8 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad listopad
11 12 25 26 9 10 23 24 6 7 20 21 27 28
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10 5   5 egz
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 . 5 egz
Produkcja zwierzęca

dr Bajena Magdalena

20 5 5 5 5 egz.
Technika w rolnictwie

mgr inż. Stanisław Kosmowski

10 5 5 egz
Produkcja roślinna w praktyce

Inż. Ewelina Gajewska

20 5 5 5 5 egz.
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 20 5 5 5 egz  
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40 5 5 5 5 5 5 5 5 egz.
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 8 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

LP wrzesień wrzesień październik październik
11 12 25 26 9 10 23 24
1. PR Dział. gosp. Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
2. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
3. PR Dział. gosp Tech. w roln. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
4. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
5. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
6. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
7. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
8. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln. PZ w prakt.
9. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
10. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln egz. PZ w prakt.
LP listopad listopad listopad
6 7 20 21 27 28
1. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
2. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
3. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
4. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
5. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR egz. PZ egz.
6. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt.
7. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
8. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
9. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
10. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. egz Dział. gosp egz. Tech. w prakt. Egz. PR w prakt. Egz.

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad listopad
11 12 25 26 9 10 23 24 6 7 20 21 27 28
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10 5   5 egz
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5 egz
Produkcja zwierzęca

dr Bajena Magdalena

20 5 5 5 5 egz.
Technika w rolnictwie

mgr inż. Mariusz Gajewski

10 5 5 egz
Produkcja roślinna w praktyce

Inż. Ewelina Gajewska

20 5 5 5 5 egz.
Produkcja zwierzęca w praktyce

dr Magdalena Bajena

20 5 5 5 5 egz  
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40 5 5 5 5 5 5 5 5 egz.
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

LP wrzesień wrzesień październik październik
11 12 25 26 9 10 23 24
1. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
2. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
3. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
4. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
5. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
6. PR Dział. gosp. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
7. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
8. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln. Tech. w prakt. Tech. w roln.
9. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
10. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln egz.
LP listopad listopad listopad
6 7 20 21 27 28
1. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt.
2. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
3. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
4. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
5. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. egz Dział. gosp egz. Tech. w prakt. Egz. PR w prakt. Egz.
6. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
7. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
8. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
9. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
10. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR egz. PZ egz.

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH I PÓŁROCZE , ROK SZKOLNY 2021,2022