PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2023/2024

I PÓŁROCZE

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 12 (Kk8)  –  luty 2023; ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
9 10 23 24 7 8 21 22 4 5 19 20 25 26 9 10 16 17 13 14 27 28
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Przepisy ruchu drogowego

inż. Jerzy Błaszczyk

30 5 10 5 5 5
Produkcja roślinna

mgr inż. Małgorzata Cieślak

20  

 

5 5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Adrianna Bryjak

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Iwona Przytulska

30 5 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 30 5 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

inż. Rafał Balcerak

40 5 10 5 5 5 5 5
RAZEM 210 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Opiekun: mgr inż. Iwona Przytulska

 

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)

NABÓR 12(Kk8) – luty 2023

ROK SZKOLNY 2023/2024

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
9 10 23 24 7 8 21 22 4 5 19 20
1.      1. PR w prakt. PZ Tech. w roln. PRD PRD PRD Tech. w roln. PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln. PR w prakt.
2.      2. PR w prakt. PZ Tech. w roln PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt.
3.      3. PR w prakt. PZ Tech. w roln PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt.
4.      4. PR w prakt. PZ Tech. w roln PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt.
5.      5. PR w prakt PZ Tech. w roln PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt
6.       6. Dział. gosp. PZ w prakt. PRD PRD Tech. w prakt. PR PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt.
7.       7. Dział. gosp PZ w prakt. PRD PRD Tech. w prakt. PR PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt.
8.       8. Dział. gosp PZ w prakt. PRD PRD Tech. w prakt. PR PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt.
9.       9. Dział. gosp PZ w prakt. PRD PRD Tech. w prakt. PR PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt.
10.    10. Dział. gosp PZ w prakt. PRD PRD Tech. w prakt. PR PRD PR w prakt Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt.
LP listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
25 26 9 10 16 17 13 14 27 28
1.      1. Tech. w prakt. PZ w prakt. Dział. gosp. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
2.      2. Tech. w prakt. PZ w prakt. Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
3.      3. Tech. w prakt. PZ w prakt. Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
4.      4. Tech. w prakt. PZ w prakt. Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
5.      5. Tech. w prakt. PZ w prakt. Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt
6.      6. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp. PR w prakt. PZ w prakt.
7.      7. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
8.      8. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
9.      9. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
10.   10. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt PZ w prakt.

Opiekun: mgr  inż. Iwona Przytulska