PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2020/2021

I PÓŁROCZE

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad grudzień grudzień grudzień styczeń styczeń

 

styczeń

 

 

12 13 26 27 10 11 24 25 7 8 21 22 5 6 12 13 19 20 9 10 23

 

24 30 31
Język angielski w rolnictwie

mgr Karol Panek

30 5 5 5 5 5 5 egz
BHP w rolnictwie

mgr Aleksandra Mostowska

15 5 5 5 egz .
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż. Stanisław Kosmowski

15 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Jolanta Bilska

30 5 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 30 5 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAZEM 235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

 

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020- ROK SZKOLNY 2020/2021

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
12 13 26 27 10 11 24 25 7 8 21 22
1. Dział. gosp. BHP w rol PZ PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
2. Dział. gosp BHP w rol PZ PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
3. Dział. gosp BHP w rol PZ PR w prakt. Tech. w roln. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
4. Dział. gosp BHP w rol PZ PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
5. Dział. gosp BHP w rol PZ PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP egz. PZ w prakt. PR PZ
6. Tech. w roln. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
7. Tech. w roln PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
8. Tech. w roln PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
9. Tech. w roln PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
10. Tech. w roln PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
LP grudzień grudzień grudzień styczeń styczeń styczeń-
5 6 12 13 19 20 9 10 23

 

24 30 31
1. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt.
2. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt.
3. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt.
4. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt.
5. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt Tech. w prakt.
6. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt.
7. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt.
8. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt.
9. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt.
10. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Egz. Tech. w prakt. PR w prakt PZ w prakt.

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 10 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad grudzień grudzień grudzień styczeń styczeń

 

styczeń

 

 

12 13 26 27 10 11 24 25 7 8 21 22 5 6 12 13 19 20 9 10 23

 

24 30 31
Język angielski w rolnictwie

mgr Karol Panek

30 5 5 5 5 5 5 egz
BHP w rolnictwie

mgr Aleksandra Mostowska

15 5 5 5 egz .
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż. Stanisław Kosmowski

15 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Jolanta Bilska

30 5 r 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Anna Kowalska 30 5 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAZEM 235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

 

Opiekun: mgr inż. Jolanta Bilska

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 10 (wrzesień 2020- ROK SZKOLNY 2020/2021

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
12 13 26 27 10 11 24 25 7 8 21 22
1. PR w prakt. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
2. PR w prakt. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
3. PR w prakt. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
4. PR w prakt. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
5. PR w prakt. PR Tech. w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. PZ PR Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
6. Dział. gosp. BHP w rol PZ Tech. w roln Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
7. Dział. gosp BHP w rol PZ Tech. w roln Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
8. Dział. gosp BHP w rol PZ Tech. w roln. Tech. w roln. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
9. Dział. gosp BHP w rol PZ Tech. w roln Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP w rol PZ w prakt. PR PZ
10. Dział. gosp BHP w rol PZ Tech. w roln Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. BHP egz. PZ w prakt. PR PZ
LP grudzień grudzień grudzień styczeń styczeń styczeń
5 6 12 13 19 20 9 10 23

 

24 30 31
1. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
2. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
3. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
4. PR w prakt. JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
5. PR w prakt JA w rol. PZ JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp JA w rol. Egz. Tech. w prakt. PR w prakt Tech. w prakt. PR w prakt
6. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
7. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
8. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
9. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
10. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. PR JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.

Opiekun: mgr inż. Jolanta Bilska

 

 

PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W SZKOLE POLICEALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII 324002

IV SEMESTR, ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad grudzień grudzień grudzień
12 13 26 27 10 11 24 25 7 8 21 22 5 6 12 13 18 19 20
Język angielski w weterynarii

mgr Angelika Kobierzycka

10         5 5   EU                  
Przepisy ruchu drogowego

p. Jerzy Błaszczyk

30   10   10 10 EU                    
Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

lek. wet. Iwona Wójcik

15               5     5       3 2+ EP      
Administracja weterynaryjna

lek. wet.   p. K. Jadczak

20 5             6     6       3 EU
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

lek. wet.   p. K. Jadczak

25 5   5           5   5   5   EP

 

 
Zabiegi weterynaryjne

lek. wet. Iwona Wójcik

50               6 8   6   10   8 7     5 egz.prakt.
Realizacja zadań inspekcji weterynaryjnej

lek. wet.   p. K. Jadczak

25     5       6         6         6 2+

egz.prakt.

 
 

RAZEM

175 10 10 10 10 10 5 11 11 8 11 11 11 10 11 11 9 6 5 5

Opiekun semestru: lek. wet. Katarzyna Jadczak

 

PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W SZKOLE POLICEALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII 324002

IV SEMESTR, ROK SZKOLNY 2020/2021

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad
12 13 26 27 10 11 24 25 7 8
1.      1. Admin.wet. PRD Higiena zw. rz. PRD PRD JA w wet. Real.zd.ins.w Prof. i lecz.ch. Zab. wet. Higiena zw. rz.
2.      2. Admin. wet. PRD Higiena zw. rz. PRD PRD JA w wet. Real.zd.ins.w Prof. i lecz.ch. Zab. wet. Higiena zw. rz.
3.      3. Admin. wet. PRD Higiena zw. rz. PRD PRD JA w wet. Real.zd.ins.w Prof. i lecz.ch. Zab. wet. Higiena zw. rz.
4.      4. Admin. wet. PRD Higiena zw. rz. PRD PRD JA w wet. Real.zd.ins.w Prof. i lecz.ch. Zab. wet. Higiena zw. rz.
5.      5. Admin. wet. PRD Higiena zw. rz. PRD PRD JA w wet. Real.zd.ins.w Prof. i lecz.ch. Zab. wet. Higiena zw. rz.
6.      6. Higiena zw. rz. PRD Real.zd.ins.w PRD PRD PRD EU Real.zd.ins.w Zab. wet. Zab. wet. Admin.wet.
7.      7. Higiena zw. rz. PRD Real.zd.ins.w PRD PRD PRD EU JA w wet. Zab. wet. Zab. wet. Admin. wet.
8.      8. Higiena zw. rz. PRD Real.zd.ins.w PRD PRD PRD EU JA w wet. Zab. wet. Zab. wet. Admin. wet.
9.      9. Higiena zw. rz. PRD Real.zd.ins.w PRD PRD PRD EU JA w wet. Zab. wet. JA EU Admin. wet.
10.   10. Higiena zw. rz. PRD Real.zd.ins.w PRD PRD PRD EU JA w wet. Zab. wet. JA EU Admin. wet.
11.   11. JA w wet. Zab. wet. JA EU Admin. wet.
LP listopad grudzień grudzień grudzień grudzień
21 22 5 6 12 13 18 (piątek) 19 (sobota) 20 (niedziela)  
1.       1. Prof. i lecz.ch. Higiena zw. rz. Zab. wet. Admin.wet. Prof. i lecz.ch. Prof. i lecz.ch. Real.zd.ins.w Hig. EP Zab. wet.
2.       2. Prof. i lecz.ch. Higiena zw. rz. Zab. wet. Admin. wet. Prof. i lecz.ch. Prof. i lecz.ch. Real.zd.ins.w Hig. EP Zab. wet.
3.       3. Prof. i lecz.ch. Higiena zw. rz. Zab. wet. Admin. wet. Prof. i lecz.ch. Prof. i lecz. EP Real.zd.ins.w Admin. wet. Zab. wet  
4.       4. Prof. i lecz.ch. Higiena zw. rz. Zab. wet. Admin. wet. Zab. wet. Prof. i lecz. EP Real.zd.ins.w Admin. wet. Zab. wet  
5.       5. Prof. i lecz.ch. Higiena zw. rz. Zab. wet. Admin. wet. Zab. wet. Zab. wet. Real.zd.ins.w Admin. wet. Zab. wet  
6.       6. Zab. wet. Real.zd.ins.w Zab. wet. Admin. wet. Zab. wet. Zab. wet. Real.zd.ins.w Real.zd.ins.w Zab. wet egz.pr  
7.       7. Zab. wet. Real.zd.ins.w Zab. wet. Higiena zw. rz. Zab. wet. Zab. wet. Zaj. od Real.zd.ins.w Adm. w. EU  
8.       8. Zab. wet. Real.zd.ins.w Zab. wet. Higiena zw. rz. Zab. wet. Zab. wet. Godz.15.00 Real.zd Eg pr. Adm. w. EU  
9.       9. Zab. wet. Real.zd.ins.w Zab. wet. Higiena zw. rz. Zab. wet. Zab. wet. Real.zd Eg pr.
10.    10. Zab. wet. Real.zd.ins.w Zab. wet. Higiena zw. rz. Zab. wet. Zab. wet. Real.zd Eg pr.
11.    11. Zab. wet. Real.zd.ins.w   Higiena zw. rz. Zab. wet. Zab. wet. Real.zd Eg pr.

Opiekun semestru: lek. wet. Katarzyna Jadczak

 

Plan szk. dla dorosłych 2020,2021 I pół

Plan szkoły dla dorosłych zaktual. II półrocze 2020,2021