PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

I PÓŁROCZE

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 8 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad listopad
11 12 25 26 9 10 23 24 6 7 20 21 27 28
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10 5   5 egz
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 . 5 egz
Produkcja zwierzęca

dr Bajena Magdalena

20 5 5 5 5 egz.
Technika w rolnictwie

mgr inż. Stanisław Kosmowski

10 5 5 egz
Produkcja roślinna w praktyce

Inż. Ewelina Gajewska

20 5 5 5 5 egz.
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 20 5 5 5 egz  
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40 5 5 5 5 5 5 5 5 egz.
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 8 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

LP wrzesień wrzesień październik październik
11 12 25 26 9 10 23 24
1. PR Dział. gosp. Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
2. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
3. PR Dział. gosp Tech. w roln. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
4. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
5. PR Dział. gosp Tech. w roln Tech. w prakt. PZ w prakt. PR Tech. w prakt. PR w prakt.
6. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
7. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
8. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln. PZ w prakt.
9. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln PZ w prakt.
10. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln egz. PZ w prakt.
LP listopad listopad listopad
6 7 20 21 27 28
1. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
2. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
3. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
4. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
5. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR egz. PZ egz.
6. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt.
7. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
8. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
9. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
10. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. egz Dział. gosp egz. Tech. w prakt. Egz. PR w prakt. Egz.

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień

 

październik październik listopad listopad listopad
11 12 25 26 9 10 23 24 6 7 20 21 27 28
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10 5   5 egz
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5 5 5 egz
Produkcja zwierzęca

dr Bajena Magdalena

20 5 5 5 5 egz.
Technika w rolnictwie

mgr inż. Mariusz Gajewski

10 5 5 egz
Produkcja roślinna w praktyce

Inż. Ewelina Gajewska

20 5 5 5 5 egz.
Produkcja zwierzęca w praktyce

dr Magdalena Bajena

20 5 5 5 5 egz  
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40 5 5 5 5 5 5 5 5 egz.
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04-prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 9 (wrzesień 2020) – ROK SZKOLNY 2021/2022

LP wrzesień wrzesień październik październik
11 12 25 26 9 10 23 24
1. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
2. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
3. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
4. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
5. Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. PR w prakt. PR
6. PR Dział. gosp. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
7. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
8. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln. Tech. w prakt. Tech. w roln.
9. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln
10. PR Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt. Tech. w roln egz.
LP listopad listopad listopad
6 7 20 21 27 28
1. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt.
2. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
3. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
4. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt.
5. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. egz Dział. gosp egz. Tech. w prakt. Egz. PR w prakt. Egz.
6. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
7. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
8. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
9. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR PZ
10. PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ PR egz. PZ egz.

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH I PÓŁROCZE , ROK SZKOLNY 2021,2022

 

PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2021/2022

II PÓŁROCZE

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 10 (Kk5)  –  luty 2022; ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT luty luty luty marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj czerwiec czerwiec czerwiec
5 6 12 13 26 27 12 13 26 27 9 10 23 24 7 8 21 22 4 5  

11

 

12 18 19
Język angielski w rolnictwie

mgr Kobierzycka Angelika

30 5 5 5 5 5 5 egz
BHP w rolnictwie

mgr Aleksandra Mostowska

15 5 5 5 egz .
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna

inż. Ewelina Gajewska

20 5  

 

5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Karolina Bożym

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

15 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

inż. Ewelina Gajewska

30 5 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 30 5 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAZEM 235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)

NABÓR 10(Kk5) – luty 20222

ROK SZKOLNY 2022/2022

LP Luty Luty Luty marzec marzec kwiecień
5 6 12 13 26 27 12 13 26 27 9 10
1. Tech. w roln. BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. PZ w prakt. Dział. gosp. Tech. w roln. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln. JA w rol.
2. Tech. w roln BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln JA w rol.
3. Tech. w roln BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln JA w rol.
4. Tech. w roln BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln JA w rol.
5. Tech. w roln BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. PZ w prakt. Dział. gosp Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln JA w rol.
6. PR PZ PR w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp. PR PZ w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. Dział. gosp.
7. PR PZ PR w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp PR PZ w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. Dział. gosp
8. PR PZ PR w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp PR PZ w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. Dział. gosp
9. PR PZ PR w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp PR PZ w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. Dział. gosp
10. PR PZ PR w prakt. BHP w rol Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp PR PZ w prakt. BHP w rol egz. Tech. w prakt. Dział. gosp
LP kwiecień maj maj czerwiec czerwiec czerwiec
23 24 7 8 21 22 4 5 11 12 18 19
1. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PR w prakt.
2. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PR w prakt.
3. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PR w prakt.
4. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PR w prakt.
5. Tech. w prakt. PR PZ w prakt. PZ Tech. w prakt. PR w prakt PZ PZ w prakt. PR w prakt Tech. w prakt. PR w prakt PR w prakt
6. Dział. gosp. PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PZ PZ w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
7. Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PZ PZ w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
8. Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PZ PZ w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
9. Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PZ PZ w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt.
10. Dział. gosp PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PZ PZ w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. EGZ. Tech. w prakt.

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 11  (luty 2022- Kk6)

ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEDMIOT luty luty luty marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj czerwiec czerwiec czerwiec
5 6 12 13 26 27 12 13 26 27 9 10 23 24 7 8 21 22 4 5  

11

 

12 18 19
Język angielski w rolnictwie

mgr Kobierzycka Angelika

30 5 5 5 5 5 5 egz
BHP w rolnictwie

mgr Aleksandra Mostowska

15 5 5 5 egz .
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20 5  

 

5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Karolina Bożym

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż. Jakub Gajewski

15 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Anna Kowalska

30 5 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Adrianna Bryjak 30 5r 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Jakub Gajewski

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RAZEM 235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)  –  NABÓR 11(luty 2022 – Kk6)

 ROK SZKOLNY 2022/2022

 

LP Luty Luty Luty marzec marzec kwiecień
5 6 12 13 26 27 12 13 26 27 9 10
1. PZ w prakt. PZ Tech. w roln. BHP w rol PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt PR Tech. w roln. BHP w rol PZ PR w prakt.
2. PZ w prakt. PZ Tech. w roln BHP w rol PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt PR Tech. w roln BHP w rol PZ PR w prakt.
3. PZ w prakt. PZ Tech. w roln BHP w rol PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt PR Tech. w roln BHP w rol PZ PR w prakt.
4. PZ w prakt. PZ Tech. w roln BHP w rol PR w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt PR Tech. w roln BHP w rol PZ PR w prakt.
5. PZ w prakt. PZ Tech. w roln BHP w rol PR w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PR Tech. w roln BHP w rol egz. PZ PR w prakt
6. PR BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. Tech. w prakt Dział. gosp. PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt JA w rol.
7. PR BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. Tech. w prakt Dział. gosp PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt JA w rol.
8. PR BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. Tech. w prakt Dział. gosp PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt JA w rol.
9. PR BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. Tech. w prakt Dział. gosp PZ w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt JA w rol.
10. PR BHP w rol Tech. w prakt JA w rol. Tech. w prakt Dział. gosp PZ w prakt. PR w prakt Tech. w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt JA w rol.
LP kwiecień maj maj czerwiec czerwiec czerwiec
23 24 7 8 21 22 4 5 11 12 18 19
1. Tech. w roln. PZ PZ w prakt. JA w rol. PR PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt.
2. Tech. w roln PZ PZ w prakt. JA w rol. PR PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt.
3. Tech. w roln PZ PZ w prakt. JA w rol. PR PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt.
4. Tech. w roln PZ PZ w prakt. JA w rol. PR PR w prakt. Tech. w prakt. JA w rol. PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt.
5. Tech. w roln PZ PZ w prakt. JA w rol. PR PR w prakt Tech. w prakt. JA w rol. PR w prakt JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt.
6. Tech. w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PZ Tech. w prakt Dział. gosp. PR w prakt. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol.
7. Tech. w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PZ Tech. w prakt Dział. gosp PR w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol.
8. Tech. w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PZ Tech. w prakt Dział. gosp PR w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol.
9. Tech. w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PZ Tech. w prakt Dział. gosp PR w prakt. Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. JA w rol.
10. Tech. w prakt PZ w prakt. Tech. w prakt PZ Tech. w prakt Dział. gosp PR w prakt Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt JA w rol. Egz.

Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL. 10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Nabór 4 (Kk7)  luty 2022; ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOT luty luty marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj czerwiec
5 6 26 27 12 13 26 27 9 10 23 24 7 8 21 22 11 12
Język angielski w rolnictwie

mgr. Angelika Kobierzycka

20 5     5           5       5 egz.  
Organizacja i nadzorowanie produkcji roślinnej

inż. Ewelina Gajewska

20       5     5   5     5        
Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

D ­­r Magdalena Bajena

20   5 5   5 5            
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej

p. B. Starzec

20 5     5     5     5      
Planowanie i organizacja produkcji roślinnej (zaj. prakt).

mgr inż. Iwona Przytulska

35     5     5   5 5 5   5 5
Planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej (zaj. prakt.)

mgr inż. Joanna Balcerska

35

 

5   5   5  

5

  5   5       5    
Ekonomika rolnictwa w praktyce

p. B. Starzec

25             5 5     5 5 5  
RAZEM 175 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL. 10   – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Nabór 4 (Kk7)  luty 2022; ROK SZKOLNY 2019/2020

 

LP luty luty marzec marzec kwiecień
5 6 26 27 12 13 26 27 9 10
1. EiOPR OiNPZ OiNPZ OiNPR EiOPR OiNPZ PiOPZ EiOPR PiOPZ ER w prakt
2. EiOPR OiNPZ OiNPZ OiNPR EiOPR OiNPZ PiOPZ EiOPR PiOPZ ER w prakt
3. EiOPR OiNPZ OiNPZ OiNPR EiOPR OiNPZ PiOPZ EiOPR PiOPZ ER w prakt
4. EiOPR OiNPZ OiNPZ OiNPR EiOPR OiNPZ PiOPZ EiOPR PiOPZ ER w prakt
5. EiOPR OiNPZ OiNPZ OiNPR EiOPR OiNPZ PiOPZ EiOPR PiOPZ ER w prakt
6. PiOPZ JA w rol. PiOPZ PiOPR JA w rol. PiOPZ OiNPZ OiNPR PiOPR OiNPR
7. PiOPZ JA w rol. PiOPZ PiOPR JA w rol. PiOPZ OiNPZ OiNPR PiOPR OiNPR
8. PiOPZ JA w rol. PiOPZ PiOPR JA w rol. PiOPZ OiNPZ OiNPR PiOPR OiNPR
9. PiOPZ JA w rol. PiOPZ PiOPR JA w rol. PiOPZ OiNPZ OiNPR PiOPR OiNPR
10. PiOPZ JA w rol. PiOPZ PiOPR JA w rol. PiOPZ OiNPZ OiNPR PiOPR OiNPR
LP kwiecień maj maj czerwiec
23 24 7 8 21 22 11 12
1. ER w prakt PiOPR OiNPR EiOPR PiOPR ER w prakt ER w prakt PiOPR
2. ER w prakt PiOPR OiNPR EiOPR PiOPR ER w prakt ER w prakt PiOPR
3. ER w prakt PiOPR OiNPR EiOPR PiOPR ER w prakt ER w prakt PiOPR
4. ER w prakt PiOPR OiNPR EiOPR PiOPR ER w prakt ER w prakt PiOPR
5. ER w prakt PiOPR OiNPR EiOPR PiOPR ER w prakt ER w pr.egz PiOPR
6. PiOPZ JA w rol. PiOPR ER w prakt PiOPZ JA w rol. PiOPR
7. PiOPZ JA w rol. PiOPR ER w prakt PiOPZ JA w rol. PiOPR
8. PiOPZ JA w rol. PiOPR ER w prakt PiOPZ JA w rol. PiOPR
9. PiOPZ JA w rol. PiOPR ER w prakt PiOPZ JA w rol. PiOPR
10. PiOPZ JA w rol. PiOPR ER w prakt PiOPZ JA w rol. egz PiOPR

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 Zaktualizowany plan szkoły dla dorosłych II półrocze 2021,2022