PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

II PÓŁROCZE

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 10 (Kk5)  –  luty 2022; ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDMIOT LUTY LUTY MARZEC MARZEC MARZEC KWIECIEŃ KWIECIEŃ
11 12 25 26 11 12 18 19 25 26 01 02 15 16
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10     5 5

EGZ.

           
Produkcja roślinna

inż. Ewelina Gajewska

20 5  

5

 

      5     5

EGZ.

   
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Joanna Balcerska

20   5 5         5     5

EGZ. Prakt.

Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

10   5   5

EGZ.

 

             
Produkcja roślinna w praktyce

inż. Ewelina Gajewska

20 5         5     5 5

EGZ. Prakt.

   
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 20           5       5     5 5

EGZ. Prakt.

Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40     5   5   10   10   5   5

EGZ. Prakt.

 
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)

NABÓR 10(Kk5) – luty 20222

ROK SZKOLNY 2022/2023

LP LUTY LUTY MARZEC MARZEC
11 12 25 26 11 12 18 19
1.      1. PR

 

PZ Tech. w prakt. PZ Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR

 

2.      2. PR PZ Tech. w prakt. PZ Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR
3.      3. PR PZ Tech. w prakt. PZ Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR
4.      4. PR PZ Tech. w prakt. PZ Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR
5.      5. PR PZ Tech. w prakt. PZ Tech. w roln EGZ Dział. Gosp EGZ Tech. w prakt. PR
6.       6. PR w prakt. PR Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
7.       7. PR w prakt. PR Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
8.       8. PR w prakt. PR Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
9.       9. PR w prakt. PR Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
10.    10. PR w prakt. PR Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
LP MARZEC KWIECIEŃ KWIECIEŃ
25 26 01 02 15 16
1.      1. Tech. w prakt. PZ PR w prakt. PR

 

PZ w prakt. PZ
2.      2. Tech. w prakt. PZ PR w prakt. PR PZ w prakt. PZ
3.      3. Tech. w prakt. PZ PR w prakt. PR PZ w prakt. PZ
4.      4. Tech. w prakt. PZ PR w prakt. PR PZ w prakt. PZ
5.      5. Tech. w prakt. PZ PR w prakt. PR EGZ PZ w prakt. PZ EGZ
6.      6. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
7.      7. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
8.      8. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
9.      9. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
10.   10. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt.

Egz.prakt.

PZ w prakt. Egz.prakt.

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 11  (luty 2022- Kk6)

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PRZEDMIOT LUTY LUTY MARZEC MARZEC MARZEC KWIECIEŃ KWIECIEŃ
11 12 25 26 11 12 18 19 25 26 01 02 15 16
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

10       5   5

 EGZ.

       
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20   5         5   5 5

 EGZ.

   
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Adrianna Bryjak

20     5       5   5   5

EGZ.

 
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

10     5   5

EGZ.

         
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Anna Kowalska

20 5 5         5     5

EGZ. Prakt.

   
Produkcja zwierzęca w praktyce

mgr inż. Adrianna Bryjak

20       5   5               10

EGZ. Prakt.

Technika rolnicza w praktyce

inż. Rafał Balcerak

40 5   10   5   5     5 5   5

EGZ. Prakt.

 
RAZEM 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

 

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)  –  NABÓR 11(luty 2022 – Kk6)

 ROK SZKOLNY 2022/2023

LP LUTY LUTY MARZEC MARZEC
11 12 25 26 11 12 18 19
11.   1. Tech. w prakt. PR Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln. PZ
12.   2. Tech. w prakt. PR Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln PZ
13.   3. Tech. w prakt. PR Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln PZ
14.   4. Tech. w prakt. PR Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln PZ
15.   5. Tech. w prakt. PR Tech. w prakt. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln egz. PZ
16.    6. PR w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. Dział. gosp.
17.    7. PR w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. Dział. gosp
18.    8. PR w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. Dział. gosp
19.    9. PR w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. Dział. gosp
20.    10. PR w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w roln Dział.gosp. Tech. w prakt. Dział. Gosp egz.
LP MARZEC KWIECIEŃ KWIECIEŃ
25 26 01 02 15 16
11.   1. PR

 

PZ PR

 

PR

 

PZ PZ w prakt.
12.   2. PR PZ PR PR PZ PZ w prakt.
13.   3. PR PZ PR PR PZ PZ w prakt.
14.   4. PR PZ PR PR PZ PZ w prakt.
15.   5. PR PZ PR PR egz, PZ egz. PZ w prakt.
16.   6. PR w prakt. Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
17.   7. PR w prakt. Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
18.   8. PR w prakt. Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
19.   9. PR w prakt. Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt.
20.   10. PR w prakt. Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.

Egz.prakt.

Tech. w prakt. Egz.prakt. PZ w prakt. Egz.prakt.

 Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 12  (luty 2023- Kk8)

ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDMIOT LUTY LUTY MARZEC MARZEC MARZEC KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ MAJ MAJ CZERWIEC CZERWIEC
11 12 25 26 11 12 18 19 25 26 01 02 15 16 29 30 13 14 27 28 3 4 17 18
Język angielski w rolnictwie

Lic. Justyna Woźnicka

30       5             5   5   5   5 5

egz.

   
BHP w rolnictwie

mgr Aleksandra Mostowska

15     5           5     5 egz.                        
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20       5       5           5     5              
Produkcja roślinna

mgr inż. Iwona Przytulska

20 5  

 

    5   5     5                
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Adrianna Bryjak

20   5           5   5             5      
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

15   5       5         5                  
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Iwona Przytulska

30           5     5         5   5   5     5
Produkcja zwierzęca w praktyce

mgr inż. Joanna Balcerska

30   5   5   5                         5     5 5  
Technika rolnicza w praktyce

inż. Rafał Balcerak

55 5       5   5     5 5       10   5   5   5   5  
RAZEM 235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

Opiekun: mgr inż. Iwona Przytulska

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej – NABÓR 12(Kk8)luty 2023- ROK SZKOLNY 2022/2023

LP LUTY LUTY MARZEC MARZEC MARZEC KWIECIEŃ
11 12 25 26 11 12 18 19 25 26 01 02
21.   1. PR PZ Tech. w roln. Dział. gosp. JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp. BHP w rol Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR
22.   2. PR PZ Tech. w roln Dział. gosp JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp BHP w rol Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR
23.   3. PR PZ Tech. w roln Dział. gosp JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp BHP w rol Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR
24.   4. PR PZ Tech. w roln Dział. gosp JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp BHP w rol Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR
25.   5. PR PZ Tech. w roln Dział. gosp JA w rol. PZ w prakt. Tech. w prakt. Dział. gosp BHP w rol Tech. w prakt. Tech. w prakt. PR
26.    6. Tech. w prakt PZ w prakt. BHP w rol PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln. PR w prakt. PR PZ PR w prakt. BHP w rol
27.    7. Tech. w prakt PZ w prakt. BHP w rol PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt. PR PZ PR w prakt. BHP w rol
28.    8. Tech. w prakt PZ w prakt. BHP w rol PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt. PR PZ PR w prakt. BHP w rol
29.    9. Tech. w prakt PZ w prakt. BHP w rol PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt. PR PZ PR w prakt. BHP w rol
30.    10. Tech. w prakt PZ w prakt. BHP w rol PZ w prakt. Tech. w prakt. PR Tech. w roln PR w prakt. PR PZ PR w prakt BHP w rol egz.
LP KWIECIEŃ KWIECIEŃ MAJ MAJ CZERWIEC CZERWIEC
15 16 29 30 13 14 27 28 3 4 17 18
31.   1. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt.
32.   2. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt.
33.   3. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt.
34.   4. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ PR w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PR w prakt.
35.   5. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PR w prakt Tech. w prakt. PR w prakt PZ w prakt. PZ PR w prakt JA w rol. egz. Tech. w prakt. PR w prakt
36.    6. PZ JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp. JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt.
37.    7. PZ JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt.
38.    8. PZ JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt.
39.    9. PZ JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt.
40.    10. PZ JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Dział. gosp JA w rol. Tech. w prakt. JA w rol. Tech. w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt.

Opiekun: mgr inż. Iwona Przytulska

 

Plan KKZ rok szkolny 2022,2023. (II półrocze)docx

 

 

PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

I PÓŁROCZE

Plan szkoły dla dorosłych 2022,23 I półrocze

 

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 10 (Kk5)  –  luty 2022; ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6 19 20 26 27 3 4 17 18 14 15 28 29
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 p 5 5 5
Przepisy ruchu drogowego

inż. Jerzy Błaszczyk

30 5 10 5 5 5
Produkcja roślinna

inż. Ewelina Gajewska

20 5r  

 

5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Joanna Balcerska

20 5 r 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

20 5 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

inż. Ewelina Gajewska

30 5 5 5 5 5 5
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska 30 5 5 5 5 5 5
Technika rolnicza w praktyce

mgr inż. Mariusz Gajewski

40 5 5 10 5 5 5 5
RAZEM 210 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)

NABÓR 10(Kk5) – luty 20222

ROK SZKOLNY 2022/2023

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6 19 20
1.       1. PR PZ PRD PRD PRD PRD Tech. w roln. PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln. PZ
2.       2. PR PZ PRD PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PZ
3.       3. PR PZ PRD PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PZ
4.       4. PR PZ PRD PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PZ
5.       5. PR PZ PRD PRD PRD PRD Tech. w roln PR Tech. w prakt. PR Tech. w roln PZ
6.        6. Tech. w roln. Dział. gosp. Tech. w prakt. PRD Tech. w prakt. PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
7.        7. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PRD Tech. w prakt. PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
8.        8. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PRD Tech. w prakt. PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
9.        9. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PRD Tech. w prakt. PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt.
10.     10. Tech. w roln Dział. gosp Tech. w prakt. PRD Tech. w prakt. PR w prakt PRD PR w prakt Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR w prakt
LP listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
26 27 3 4 17 18 14 15 28
1.       1. Tech. w prakt. Dział. gosp. Dział. gosp. PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
2.       2. Tech. w prakt. Dział. gosp Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
3.       3. Tech. w prakt. Dział. gosp Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
4.       4. Tech. w prakt. Dział. gosp Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt. PZ w prakt. PZ w prakt. PR w prakt.
5.       5. Tech. w prakt. Dział. gosp Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PR w prakt PZ w prakt. PZ w prakt. PR w prakt
6.       6. Tech. w roln. PZ w prakt. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp. PR w prakt. PZ w prakt.
7.       7. Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
8.       8. Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
9.       9. Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt. PZ w prakt.
10.   10. Tech. w roln PZ w prakt. Tech. w prakt. PR PZ PZ w prakt. Dział. gosp PR w prakt PZ w prakt.

Opiekun: inż. Ewelina Gajewska

Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 11  (luty 2022- Kk6)

ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6 19 20 26 27 3 4 17 18 14 15 28 29
Działalność gospodarcza w rolnictwie

mgr Barbara Starzec

20 5 5 5 5
Przepisy ruchu drogowego

inż. Jerzy Błaszczyk

30 5 5 5 10 5
Produkcja roślinna

mgr inż. Anna Kowalska

20  

5

5 5 5
Produkcja zwierzęca

mgr inż. Adrianna Bryjak

20 5 5 5 5
Technika w rolnictwie

mgr inż.  Stanisław

20 5 r 5 5 5
Produkcja roślinna w praktyce

mgr inż. Anna Kowalska

30 5 5 5 5 10
Produkcja zwierzęca w praktyce

mgr inż. Adrianna Bryjak

30 5 5 5 10 5
Technika rolnicza w praktyce

inż. Rafał Balcerak

40 5p 5 10 5 5 5 5
RAZEM 210 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)  –  NABÓR 11(luty 2022 – Kk6)

 ROK SZKOLNY 2022/2023

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6 19 20
1.       1. Tech. w roln. PR PZ PR Tech. w prakt PR PRD PR PRD PR w prakt. PRD Tech. w prakt
2.       2. Tech. w roln PR PZ PR Tech. w prakt PR PRD PR PRD PR w prakt. PRD Tech. w prakt
3.       3. Tech. w roln PR PZ PR Tech. w prakt PR PRD PR PRD PR w prakt. PRD Tech. w prakt
4.       4. Tech. w roln PR PZ PR Tech. w prakt PR PRD PR PRD PR w prakt. PRD Tech. w prakt
5.       5. Tech. w roln PR PZ PR Tech. w prakt PR PRD PR PRD PR w prakt PRD Tech. w prakt
6.        6. Tech. w prakt PR w prakt. PRD PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln. PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln. Tech. w prakt
7.        7. Tech. w prakt PR w prakt. PRD PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt
8.        8. Tech. w prakt PR w prakt. PRD PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt
9.        9. Tech. w prakt PR w prakt. PRD PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln PR w prakt. PRD PR w prakt. Tech. w roln Tech. w prakt
10.     10. Tech. w prakt PR w prakt PRD PR w prakt PRD PR w prakt Tech. w roln PR w prakt PRD PR w prakt Tech. w roln Tech. w prakt
LP listopad grudzień grudzień styczeń styczeń
26 27 3 4 17 18 14 15 28
1.       1. PZ Dział. gosp. Tech. w prakt PZ Dział. gosp. PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt.
2.       2. PZ Dział. gosp Tech. w prakt PZ Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt.
3.       3. PZ Dział. gosp Tech. w prakt PZ Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt.
4.       4. PZ Dział. gosp Tech. w prakt PZ Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt.
5.       5. PZ Dział. gosp Tech. w prakt PZ Dział. gosp PZ Tech. w prakt. PZ w prakt. Tech. w prakt.
6.       6. Tech. w roln. PZ w prakt. Dział. gosp. PZ w prakt. Tech. w prakt PZ w prakt. Dział. gosp. PZ w prakt. PZ w prakt.
7.       7. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. Tech. w prakt PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. PZ w prakt.
8.       8. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. Tech. w prakt PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. PZ w prakt.
9.       9. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. Tech. w prakt PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. PZ w prakt.
10.   10. Tech. w roln PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. Tech. w prakt PZ w prakt. Dział. gosp PZ w prakt. PZ w prakt.

Opiekun: mgr inż. Adrianna Bryjak

 Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL. 10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Nabór 4 (Kk7)  luty 2022; ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDMIOT wrzesień wrzesień październik październik listopad listopad
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6 19 20
Organizacja i nadzorowanie produkcji roślinnej

inż. Ewelina Gajewska

16 5p     4   4         3  
Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

dr Magdalena Bajena

16       6 5  

 

5  
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej

p. B. Starzec

16 5 r   5     5     1
Planowanie i organizacja produkcji roślinnej (zaj. prakt).

Mgr inż. Iwona Przytulska

27 5 r   5 6     5 6
Planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej (zaj. prakt.)

mgr inż. Joanna Balcerska

28

 

  5 p 5 5 5

 

    5   3
Ekonomika rolnictwa w praktyce

p. B. Starzec

15         5   5 5
RAZEM 118 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9

Opiekun: mgr Barbara Starzec

 Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacja ROL. 10   – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Nabór 4 (Kk7)  luty 2022; ROK SZKOLNY 2019/2020

LP wrzesień wrzesień październik październik listopad
10 11 24 25 8 9 22 23 5 6
1.       1. PiOPR EiOPR PiOPR OiNPR PiOPZ OiNPR OiNPZ EiOPR PiOPR PiOPZ
2.       2. PiOPR EiOPR PiOPR OiNPR PiOPZ OiNPR OiNPZ EiOPR PiOPR PiOPZ
3.       3. PiOPR EiOPR PiOPR OiNPR PiOPZ OiNPR OiNPZ EiOPR PiOPR PiOPZ
4.       4. PiOPR EiOPR PiOPR OiNPR PiOPZ OiNPR OiNPZ EiOPR PiOPR PiOPZ
5.       5. PiOPR EiOPR PiOPR PiOPR PiOPZ OiNPZ OiNPZ EiOPR PiOPR PiOPZ
6.       6. OiNPR PiOPZ PiOPZ PiOPR EiOPR OiNPZ PiOPZ ER w prakt OiNPZ ER w prakt
7.       7. OiNPR PiOPZ PiOPZ PiOPR EiOPR OiNPZ PiOPZ ER w prakt OiNPZ ER w prakt
8.       8. OiNPR PiOPZ PiOPZ PiOPR EiOPR OiNPZ PiOPZ ER w prakt OiNPZ ER w prakt
9.       9. OiNPR PiOPZ PiOPZ PiOPR EiOPR OiNPZ PiOPZ ER w prakt OiNPZ ER w prakt
10.   10. OiNPR PiOPZ PiOPZ PiOPR EiOPR OiNPZ PiOPZ ER w prakt OiNPZ-EGZ ER w prakt
LP listopad
19 20
1.       1. OiNPR EiOPR-EGZ
2.       2. OiNPR ER w prakt
3.       3. OiNPR-EGZ ER w prakt
4.       4. PiOPR ER w prakt
5.       5. PiOPR ER w prakt
6.       6. PiOPR ER w prakt-EGZ
7.       7. PiOPR PiOPZ
8.       8. PiOPR PiOPZ
9.       9. PiOPR -EGZ PiOPZ EGZ
10.   10.

Opiekun: mgr Barbara Starzec