• atrakcyjne położenie na terenie parku wiejskiego,
 • pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,
 • nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną i pracownią analityczno – chemiczną,
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • eko-ogród, eko-pracownię,
 • nowoczesną oborę z robotem udojowym,
 • kajaki i rowery,
 • bibliotekę ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną,
 • internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness,
 • kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,
 • plac manewrowy do nauki jazdy,
 • autodrom do nauki jazdy.

W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 9 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu.