ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E

które odbędą się w dniach:
22 marca 2019 r. w godzinach 8.00 – 17.00
5 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.00 – 17.00
17 maja 2019 r. w godzinach 8.00 – 17.00