ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E

które odbędą się w dniach:

24 marca 2023 r.  (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00

21 kwietnia 2023 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00  (szkoła w działaniu)

12 maja 2022 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00