ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E

które odbędą się w dniach:

15 marca 2024 r.  (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00

19 kwietnia 2024 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00  (szkoła w działaniu)

17 maja 2024 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 17.00