ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E

które odbędą się w dniach:
20 marca 2020 r. w godzinach 8.00 – 17.00
29 kwietnia 2020 r. w godzinach 8.00 – 17.00
15 maja 2020 r. w godzinach 8.00 – 17.00