erasmus+logo_mic (Kopiowanie)

W ramach konkursu projektów mobilności w roku 2015 – Programu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe // akcja 1 – Mobilność edukacyjna, został złożony przez ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wniosek pt. „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim.”

W dniu 22 maja 2015 roku szkoła otrzymała informację z Agencji Narodowej o wyniku zakończonej ocenie formalnej i jakościowej złożonego wniosku w ramach konkursu projektów mobilności Programu Erasmus + w roku 2015, w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe //akcja 1. Projekt „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim” został zatwierdzony do realizacji.

20 sierpnia 2015 roku podpisana została Umowa Finansowa 2015-1-PL01-KA102-015421 pomiędzy ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ określająca warunki realizacji projektu „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim.”

Projekt „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim” będzie realizowany od 01.06.2015r. do 31.05.2017r. wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech. Projekt zakłada nabycie umiejętności z zakresu współczesnych zasad kształtowanie terenów zieleni oraz urządzanie elementów małej architektury. Uwzględnia wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z sztuką ogrodową z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska i prawa europejskiego, które będą prowadziły do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienia ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.
Celu projektu jest aby młody człowiek prowadząc własną działalności gospodarczą, kształtował swoje otoczenie zgodnie z najnowszymi nowinkami technicznymi i z wykorzystaniem nowości rynkowych w dziedzinach asortymentu roślinnego przy wykorzystaniu technologii małej architektury ogrodowej.

W ramach projektu „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim.” 18 uczniów odbędzie 2 tygodniowy staż zawodowy w DEULA Nienburg w dniach 16.05.2016r. -27.05.2016r.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczną. Oprócz zagadnień merytorycznych stażyści doskonalić będą język niemiecki, poznawać i utrwalać fachowe słownictwo i to zwiększy ich szanse na zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i urządzaniem terenów zieleni.
Odbywając staż młodzież udoskonali umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialnego podziału obowiązków, organizowania stawiska i czasu pracy zgodnie z zasadami ergonomii, oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga. Będą mieć możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami z innych krajów i pogłębiania relacji społecznych w kontaktach młodzieżowych.
Do stażu młodzież zostanie przygotowana poprzez zajęcia językowo – pedagogiczne. Zajęcia z języka niemieckiego ułatwią realizację programu zawodowego stażu. Młodzież wzbogaci swoje słownictwo branżowe oraz charakterystyczne dla sytuacji typowych z życia codziennego. Uczniowie zapoznają się z szeregiem tematów zawodowych oraz kulturowych związanych z pobytem w Niemczech. Swoboda w komunikowaniu się zarówno w obrębie zagadnień merytorycznych jak i typowych pozwoli na optymalne wykorzystanie czasu stażu. Program stażu został skonsultowany nie tylko z partnerem niemieckim, ale również z przedstawicielami rynku pracy pod kątem przydatności nabytych kompetencji u potencjalnych pracowników – absolwentów szkoły zawodowej.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez Ośrodek DEULA Nienburg. Oprócz tego uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność.
Nowe umiejętności oraz ich potwierdzenie w szeregu dokumentach, uatrakcyjniają pozycję absolwenta na rynku pracy – również europejskim.
Wdrażanie i propagowanie wiedzy z zakresu : projektowania, kształtowania i urządzania współczesnych terenów zieleni wraz z elementami małej architektury ogrodowej będzie istotnym elementem stażu. Młodzież udoskonali umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn stosowanych przy zakładaniu ogrodów przydomowych, a także wykorzysta nowoczesne technologie geodezyjne w terenach zieleni. Uczniowie będą wdrażać metody zintegrowanej ochrony roślin co pozwoli na podjęcie właściwej decyzji w przyszłej pracy w sytuacji gdy ochrona roślin będzie konieczna. Świadomość własnych kwalifikacji może mobilizować absolwentów do prowadzenia w przyszłości własnej działalności w zakresie kształtowanie i pielęgnacji terenów zieleni w Polsce i krajach Unii Europejskiej..

REGULAMIN REKRUTACJI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie realizuje  projekt w ramach programu Erasmus+ pt. „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy rynku europejskim.” W Ramach tego projektu 18 uczniów szkoły odbędzie dwutygodniowy  staż zawodowy w Niemczech  w Ośrodku DEULA  Nienburg. Obecnie młodzież w ramach przygotowania pedagogiczno –kulturowo – językowego odbywa zajęcia w celu zrealizowania programu stażu.

Przygotowanie obejmuje zajęcia z języka niemieckiego, które uczniowie szczególnie sobie cenią. Ponadto młodzież korzysta z zajęć  z zakresu BHP, z zajęć merytorycznych związanych z tematyką stażu, z zajęć kulturowych i pedagogicznych oraz zajęć z zakresu programów wspierających edukację, kształcenie zawodowe i rynek pracy, w tym: POWER, oraz dokumentów formalnych: EUROPASS: MOBILITY, CV, PASZPORT JĘZYKOWY, SUPLEMENT DO DYPLOMU.  Łącznie na jednego ucznia przypada 120 godz. zajęć. Na staż zakwalifikowali się uczniowie z klasy II , III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.  Udział w projekcie dla młodzieży jest nieodpłatny. Uczniowie wraz z dwoma opiekunami wyjadą na staż 15.05.2016 roku.

Staż zawodowy uczniów technikum architektury krajobrazu w Niemczech

Grupa osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego     im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w dniach 16 – 27 maja 2016 roku odbyła dwutygodniowy staż zawodowy pt: „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim” w Ośrodku DEULA    w Nienburgu (Niemcy). Staż został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ , typ akcji mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Staż odbyli uczniowie klasy II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Młodzieży podczas odbywania stażu towarzyszyli opiekunowie p. A.Piesik i p. B.Plichta.

Uczniowie biorący udział w stażu doskonalili swoją wiedzę teoretyczną, a zdobywali przede wszystkim wiedzę praktyczną, zgodnie ze współczesnymi zasadami kształtowania terenów zieleni oraz urządzania elementów małej architektury. Podczas zajęć budowali schody ogrodowe,  zakładali nawierzchnie, palisady, wykonali oczko wodne, kaskadę. Ponadto wykonywali różnorodne zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz zabiegi konserwacyjne elementów małej architektury.

Młodzież poznała charakterystykę i parametry nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych podczas urządzania i konserwacji terenów zielonych oraz pomiarów geodezyjnych. Poza tym uczniowie mieli również możliwość poznania nowych technologii, metod zagospodarowania i aranżacji terenów przeznaczonych na aktywny wypoczynek. Poznali sztuką miniaturyzowania roślin – bonsai oraz geometrycznego formowania roślin.

Podczas wycieczek w różne ciekawe miejsca, uczniowie mieli okazję poznać m.in. założenia ogrodowe w Hanowerze oraz park rododendronów w Bremen, a w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych bawili się w słynnym wesołym miasteczku Heide Park w Soltau.

Oprócz możliwości poznawania zagadnień merytorycznych uczniowie doskonali język niemiecki, poznawali kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga.

Realizacja programu stażu zawodowego została poświadczona stosownym certyfikatem potwierdzającym umiejętności zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim. Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobilność, który potwierdzi ich kwalifikacje i kompetencje, a tym samym zwiększy ich szansę w przyszłości na znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale również na rynku europejskim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach upowszechniania rezultatów programu Erasmus + , uczennice klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik  architektury krajobrazu Justyna Banasiak i Wiktoria Jóźwiak, które odbywały staż zawodowy w zakresie „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim”, przedstawiły prezentację multimedialną z odbytego w maju 2016 roku wyjazdu do Niemiec do ośrodka DEULA w Nienburgu. Podczas prezentacji uczennice opowiadały o odbywanych zajęciach praktycznych w ramach stażu, przyswajaniu zagadnień merytorycznych i spędzaniu czasu wolnego. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież szkolna z uwagą i zainteresowaniem słuchali  relacji stażystek. Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Szkoły wręczył stażystom tzw. Europass – Mobilność, czyli dokument zawierający informacje na temat wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji nabytych podczas stażu w DEULA Nienburg.

DSC_0021 (Kopiowanie)

Prezentacja wyjazdu na staż zawodowy Erasmus+