Od 29 maja do 05 czerwca 2023 trwa rekrutacja do nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są regulaminie.

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udzielają pani Katarzyna Socha i Magdalena Bajena.

Regulamin-Rekrutacji-Grecja 2023

Formularz zgłoszeniowy uczeń 2023

Formularz zgłoszeniowy absolwent 2023

LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO GRECJI 

lista osób zakwalifikowanych TW

lista osób zakwalifikowanych TR

lista osób zakwalifikowanych TAK

lista osób zakwalifikowanych THK

 

Praktyki zawodowe w Grecji

Niespełna miesiąc temu uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunkach technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni i technik weterynarii uczestniczyli w dwu tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd na praktyki był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie szkoła otrzymała w ramach realizacji programu ERASMUS+. Łącznie pod opieką trzech wychowawców na Riwierę Olimpijską wyjechało 27 uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do odbycia praktyk uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego, języka greckiego, zajęciach kulturowych oraz zajęciach z BHP i doradztwa zawodowego.

Już na miejscu uczniowie, w zależności od kierunku kształcenia, odbywali praktyki w greckich gospodarstwach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą i rośliną. W ciągu dwóch tygodni zdobywali doświadczenie i nowe umiejętności pracując w nowym środowisku, co pozwoliło im na porównanie i zrozumienie, w jakim stopniu rolnictwo w Grecji różni się od tego rodzinnym kraju.

Jednym z punktów programu praktyk była również integracja kulturowa. Grecja jest krajem bogatym w historię, sztukę i kulturę, co dało się odczuć na każdym kroku. Uczniowie po realizacji programu praktyk możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, nauczyć się greckich tańców. Młodzież uczestniczyła również w wycieczce na Meteory oraz rejsie na wyspę Skiatos.

Wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ był bardzo cennym doświadczeniem. Była to zarówno przygoda edukacyjna, jak i kulturowa, dostarczająca wspomnień i wzbogacająca życie uczniów na wiele sposobów. Udział w projekcie wspomógł uczniów naszej szkoły w rozwoju zawodowym, ale także w rozwoju osobistym. Dzięki wyjazdowi nabrali oni pewności siebie, nawiązali ciekawe znajomości, mogli doskonalić znajomość języków obcych.

W ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053214 na kurs zawodowy wyjechały również dwie nauczycielki : pani Iwona Przytulska oraz pani Agnieszka Piesik. W trakcie pobytu w Grecji obie Panie miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych związanych z nauczanymi przez nie przedmiotami. Tygodniowy kurs był również szansą na poznanie specyfiki greckiego rolnictwa oraz systemu oświaty w Grecji. Ponad to Panie miały możliwość zapoznania się z Grecką kulturą oraz kuchnią. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie związanych z przygotowaniem i realizacją praktyk oraz kursem zawodowym dla nauczycieli była w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej.