Nauczyciel doradca metodyczny

Jolanta Bilska

pełni dyżury w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w następujących dniach:

  • czwartek – 8.00 – 13.00
  • piątek – 8.00 – 12.00  

Kontakt  tel. 46 838-74-95 lub  609 279 200

Zakres doradztwa metodycznego obejmuje szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcące w obszarze produkcji rolniczej, w szczególności w zawodach: technik rolnik, rolnik, technik agrobiznesu.

Zadania doradców metodycznych:

1. Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej w ramach poszczególnych zawodów/kwalifikacji i wykonywaniu zadań związanych z wdrażaniem reformy oświaty.

2. Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.

3. Pomoc w doborze, adaptacji, modyfikacji programów nauczania lub ich opracowywania.

4. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania warunków dla rozwoju różnych form aktywności uczniów.

5. Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia poprzez opracowanie i wdrażanie wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych.

7. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.

8. Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej na zajęciach i pogłębianie umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym TIK.

9. Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty.

10. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.

Wykaz nauczycieli doradców metodycznych KCER-Brwinów

Informacje na temat kształcenia zawodowego (programy, szkolenia, materiały edukacyjne, egzaminy itp.) znajdziecie Państwo na stronach:

Ogłoszenie

        W dniu  21.01.2016 – doradca metodyczny  nie udziela konsultacji,  ponieważ ze względu na organizację pracy w szkole pracuje jako przewodniczący Zespołu Nadzorującego Egzaminu Praktycznego z wykonaniem do kwalifikacji R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

                                                                                                                                                                                                                                     Jolanta Bilska

Zapraszam Państwa do udziału w lekcjach otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych KCER – Brwinów

Harmonogram lekcji otwartych

Polecam :
– do ćwiczenia testów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie R3 i R16 stronę egzamin-zawodowy@edu.pl

– lekturę artykułów zamieszczonych w czasopiśmie “Meritum” Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

– uaktualnienie wiedzy podręcznikowej dla Technika Rolnika-dwutygodnik Agro Serwis – który wydał w tym roku dwa poradniki dla producentów : “Buraki”, “Polskie Białko”
załączniki:

Podreczniki Zawodowe

Portal Edukacyjny KCER

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli

 

Zapraszam  nauczycieli uczących  produkcji roślinnej na dwugodzinne zajęcia praktyczne otwarte z wykorzystaniem ogródka dydaktycznego z roślinami uprawnymi, które odbędą się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie w dniu 02.06.2016r.

Zaproszenie

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZREALIZOWANEJ W DNIU 2 CZERWCA 2016 ROKU

Scenariusz Zajęć Praktycznych

Sprawozdanie z lekcji otwartej – J. Bilska