Hazard? – nie daj się wciągnąć!

Dziś, uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum brali udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych w ramach akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej mającej na celu ograniczenie ryzyka uzależnienia młodzieży od hazardu. Zajęcia  poprowadził
p. Piotr Stachowiak, trener i edukator Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Młodzi ludzie mogą się stykać z propozycjami udziału w zabronionych dla nich grach hazardowych.  Nielegalne punkty gier powstają  nawet w małych miejscowościach. Szczególnie niebezpieczne są niewinne gry internetowe mające ukryte elementy hazardowe, a młodzież niestety często traktuje hazard w sieci jako formę rozrywki. Początkowo gracze zachęcani są możliwością grania za darmo, korzystania z nagród w postaci wirtualnych żetonów, co sprawia, że gry stają się wciągające i w konsekwencji mogą prowadzić do uzależnienia.

Z pewnością zajęcia uświadomiły uczniom, jakie zagrożenia niesie hazard oraz przestrzegły przed skutkami uzależnienia dla gracza, jego rodziny i najbliższych.

 

 

 

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w VI edycji Profilaktyki według Ekonomika pt. ,,EKOsfera”

1 czerwca 2023 roku uczestniczyliśmy w VI edycji Profilaktyki według Ekonomika pt. ,,EKOsfera”, pod honorowym  patronatem  starosty łowickiego Marcina Kosiorka, której celem jest promowanie wśród młodych ludzi mody na życie  bez uzależnień, propagowanie różnych form aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja młodzieży szkół średnich z terenu powiatu łowickiego. W ramach wydarzenia przewidziano zawody sportowe w sześciu konkurencjach, a nasi uczniowie wypadli w nich bardzo dobrze: 6 osobowa drużyna, w składzie: Elwira Białas, Julia Kantorek, Wanesa Potargowicz, Kacper Cuper, Patryk Łysio i Piotr Deka zajęła  I  miejsce w  V Armageddonie o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu, również I miejsce  zajęły Julia i Zofia Mikusek w regatach młodzieżowych o Puchar Starosty Łowickiego, natomiast w I Amatorskim Pucharze Kettlebell Lifting, prowadzonym przez Aymena  Bellelou, Piotr Wieszczy, Adam Kołaczyk i Bartłomiej Łysio zajęli III miejsce.  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

Opiekunowie: Izabela Masłowska i Jakub Jędrachowicz.

 

„ORŁY EDUKACJI”

Możemy się pochwalić kolejną statuetką zdobytą w prestiżowym plebiscycie ,,Orły Edukacji”.

 

KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W PODDĘBICACH

W poniedziałek 29 maja uczniowie naszej szkoły w osobach: Przemysław Rześny, Bartłomiej Góral oraz Weronika Bakalarz wzięli udział w etapie regionalnym IX edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”, który przeprowadzony został w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Dokładnie o godzinie 10.00 38 laureatów etapu szkolnego z powiatów: łowickiego, kutnowskiego, poddębickiego i łęczyckiego przystąpiło do pisemnej rywalizacji w tematyce związanej ze zbrojnym podziemiem antykomunistycznym rozwiązując test składający się z 30 pytań.

Po pełnych emocji zmaganiach komisja ogłosiła werdykt. Siedmiu uczestników  z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do finału konkursu, który 5 czerwca odbędzie się w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Wśród nich znalazła się Weronika Bakalarz – uczennica klasy 4 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, która zajęła 5 miejsce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Bezpiecznie chronimy nasze uprawy FDPA i Syngenta na straży bezpieczeństwa żywności

29 maja 2023 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i firmę Syngenta.

Uprawa roślin jest bezpośrednio związana z wykonywaniem wielu czynności mających na celu ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi. Bez stosowania chemicznej ochrony roślin osiągnięcie dużych plonów o wysokiej jakości jest bardzo trudne. Należy mieć na uwadze bardzo duże zagrożenia związane z pestycydami. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin kilku zasad m.in.: zobligowani są do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, używać tylko zarejestrowane środki ochrony roślin a ich aplikowanie powinno odbywać się zgodnie z etykietą oraz zachowaniem warunków prawidłowego stosowania. Zakup pestycydów musi pochodzić wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin oraz kwalifikacje, które uzyskują na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Do zabiegów chemicznej ochrony roślin należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin.

Młodzież podczas szkolenia poszerzyła swoją wiedzę na temat:

  • wymagań prawnych związanych z ochroną upraw,
  • środków ochrony roślin
  • integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem roli kwalifikowanego materiału siewnego
  • zasad bezpiecznego stosowania ŚOR.

Prelegenci przedstawili nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie stosowania ŚOR. W części praktycznej na stanowisku demonstracyjnym ekspert wskazał zasady prawidłowej kalibracji opryskiwacza oraz efekty działania rozpylaczy.

W trakcie zajęć odbywały się quizy i ćwiczenia, a za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki.

 

 

6 laureatów i 1 finalistka w Centralnych Eliminacjach OWiUR!!!

Ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie w Centralnych Eliminacjach   Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się w dniach 27-28 maja 2023 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów w blokach weterynaria, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, produkcja roślinna i agrobiznes. Sześciu uczniów wygrało rywalizację i tym samym zdobyło tytuł laureata i indeksy na wyższe uczelnie. Mateusz Furman zajął  2 miejsce w Polsce w bloku weterynaria. Oprócz indeksu na wymarzony kierunek studiów otrzymał stypendium oraz nagrodę finansową w wysokości 2500 zł. Ufundowaną przez MRiRW.

W bloku weterynaria tytuł laureatki zdobyła również Amelia Bień. Adam Foks uzyskał tytuł laureata w bloku mechanizacja rolnictwa. W bloku produkcja zwierzęca  laureatem został Jakub Antczak, a bloku architektura krajobrazu Weronika Szczepaniak i Zuzanna Ryjak. Emilia Walendzik została finalistką w bloku ogrodnictwo.  Zdobycie wysokich lokat dało uczniom indeksy na wyższe uczelnie oraz stypendia i cenne nagrody rzeczowe.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej,  rozszerzeniem zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Laureaci eliminacji centralnych są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego z maksymalną liczbą punktów oraz są przyjmowani na studia kierunków rolniczych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

 

Rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+

Już dziś, 29 maja, rusza rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ realizowanego przez naszą szkołę. Projekt skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się na kierunkach technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik rolnik oraz technik weterynarii.  Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce projekty unijne (https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/erasmus-2022-2023) oraz u koordynatorów projektu -pani Katarzyny Sochy i Magdaleny Bajeny.

 

Pielgrzymowali na Jasną Górę już po raz 19!

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunami i absolwentami szkoły, w dniach 22-27 maja, uczestniczyli w 368 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Łącznie grupa liczyła 65 osób na 255 wszystkich uczestników pielgrzymki (blisko 30%). W Łowiczu wychodzili w barwach bliskich szkole rolniczej (na zielono), w Piotrkowie Trybunalskim w charakterze Maryjnym (na niebiesko), zaś na Jasną Górę wkroczyli w barwach papieskich (na żółto), mocno akcentując wsparcie dla osoby świętego Jana Pawła II. Opiekunami na pielgrzymim szlaku byli: Kinga Dzik, Kamila Muras, Joanna Gajda, Tobiasz Kamiński, zaś koordynatorem Aleksander Frankiewicz.

2508d499-29c8-4cec-904d-4ed01e99783a

 

Szkolna pasieka

Dokładnie 7 miesięcy temu zamieściliśmy wpis o powstaniu szkolnej pasieki, a już pierwsze miodobranie za nami. Nieco kapryśna, czwartkowa, pogoda umożliwiła nam podebranie wiosennego miodu. Członkowie koła pszczelarzy uwijali się szybko i sprawnie, przy okazji zgłębiając wiedzę na temat rodziny pszczelej. Jak przebiegała ich praca? Zobaczcie sami.

 

BISKUPIE ODWIEDZINY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Z okazji  wizytacji  Parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Zdunach, w poniedziałkowe przedpołudnie 22 maja, podwoje naszej placówki odwiedził Jego Ekscelencja ks. biskup Wojciech Osial. Gościa, któremu towarzyszył Proboszcz zduńskiej Parafii – ks. Ireneusz Cieślak oraz Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński, przywitała Dyrekcja szkoły, Zespół kierowniczy oraz młodzież ze szkolnego zespołu ludowego – Dąbrowskie Pasiaki.

Po zakończeniu ceremonii powitalnej jej uczestnicy udali się do sali konferencyjnej, gdzie biskup miał okazję spotkać się z uczniami, gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracyjnymi. W okazjonalnym przemówieniu Dyrektor Stanisław Kosmowski zarysował zebranym historię szkoły podkreślając jej tradycyjny charakter i nawiązując do licznych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, a kwalifikujących ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie jako jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.

Biografie patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej oraz postaci historycznych nierozerwalnie związanych ze zduńską placówką takich jak Kazimierz i Leonilda Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska przedstawiła młodzież reprezentująca uczniowski samorząd i Młodzieżową Radę Powiatu Łowickiego. Część artystyczną, dopełniającą program wizyty zapewnił z kolei szkolny zespół ludowy – Dąbrowskie Pasiaki.

Na koniec spotkania głos zabrał biskup Wojciech, który wiele ciepłych słów uznania i podziękowań skierował do Dyrekcji, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W swoim krótkim wystąpieniu przekazał również zebranym wiele cennych spostrzeżeń etyczno-religijnych mających stanowić dla nich moralny drogowskaz w przeżywaniu edukacyjnej przygody.