EGZAMIN MATURALNY SESJA POPRAWKOWA

EGZAMIN MATURALNY SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna egzaminu odbędzie się

08 września 2020 r. godz. 14:00 ( wtorek)

 

SALA GIMNASTYCZNA (sala NR1) – matematyka (nowa formuła) + j. polski (nowa formuła)

 

Informatyczna 2 (sala NR13) – język angielski (nowa formuła)

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Ze względu na epidemię Covid – 19 oficjalna uroczystość została podzielona na trzy części. Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski powitał młodzież, szczególnie uczniów klas pierwszych życząc, aby pobyt w szkole zaowocował zdobyciem zawodu oraz rozwojem pasji i zainteresowań.  Pan Krzysztof Skowroński Wójt gminy Zduny również skierował kilka słów do młodzieży. Życzył, aby nowy rok szkolny był czasem wytężonej nauki, rozwoju zainteresowań i pogłębiania przyjaźni.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego.

INFORMACJE DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU

Informacje dla wychowanków internatu

 1. Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 31.08.2020 r. (poniedziałek) po godz. 18.00 wg harmonogramu:
 • 18.00 – 19.30 klasy I TW ( a i b)
 • 19.30 – 20.00 klasa I TR
 • 20.00 – 20.30 klasa I TAK
 • Po inauguracji rok szkolnego 01.09.2020 r. (wtorek) kwaterowani są wychowankowie pozostałych klas wg harmonogramu:
 • 11.30 -12.30 klasy II TW – 4 l (a i b)
 • 12.30 – 13.30 klasy II TW – 5 l (a i b)
 • 13.30 – 14.00 klasy II TR/TAK 4- l
 • 14.00-15.00 klasy II TR/TAK -5 l.
 • 15.00-16.00 klasy III TW, TR i TAK
 • 16.00 – 17.00 klasy IV TW, TR i TAK
 1. Do internatu należy przywieźć:
 • kołdrę poduszkę, pościel,
 • klapki pod prysznic, ręczniki,
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku)
 • rzeczy osobiste (niezbędne),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny i dezynfekcji
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku)
 • czajnik
 • maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe
 1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do internatu nie może przyjechać uczeń jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.
 4. Przed wejściem do internatu wychowankowi mierzona jest temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
 5. Po wejściu do internatu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. W czasie pobytu w internacie wychowanek ma obowiązek do przestrzegania dystansu 1,5 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki.
 7. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (z wyjątkiem pokoi).
 8. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów.
 9. Wyżywienie zaplanowane jest od wtorku od II śniadania.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZSCKR IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zarządzenie nr 9.2020 Procedury Funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.

 

 

ZAPRASZAMY DO NAS, BO MAMY DLA WAS…

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie to nowoczesna szkoła z 90-letnią tradycją.

Od 18 lat nasz szkoła notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym przez czasopismo „Perspektywy.”. W notowaniu za rok 2017 szkoła zajmując (wśród techników) 19 miejsce w kraju, 2 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim zdobyła prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Sukcesy naszej placówki potwierdza ponownie zdobyty tytuł „Złotej j Szkoły 2018”, tytuł „ Srebrnej Szkoły 2019” oraz tytuł „Brązowej Szkoły 2020.”

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:

 •  technik weterynarii; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia
 • technik rolnik; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru: biologia, geografia lub matematyka
 • technik architektury krajobrazu; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: do wyboru biologia, geografia lub matematyka
 • technik hodowca koni; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru biologia, geografia lub matematyka

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was…

pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,
• nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną,
• pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
• eko-ogród, eko-pracownię,
• nowoczesną oborę z robotem udojowym,
• nowoczesny park maszynowy,
• nowoczesną pracownię analityczno-chemiczną,
• kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,
• plac manewrowy do nauki jazdy,
• kajaki, rowery,
• konie,
• internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness.

W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 10 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu

Fot. W „łowickim klimacie” na terenie szkolnego parku

Fot. Robot udojowy najnowszej generacji może obsłużyć w ciągu doby nawet 80 krów mlecznych

Co oprócz nauki?

Placówka organizuje młodzieży szereg atrakcji ,do których należą:
• wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne;
• spływy kajakowe i wycieczki rowerowe,
• wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, Zespole Ludowym :Dąbrowskie Pasiaki”, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.

Fot. Spływ kajakowy

Fot. Wycieczki rowerowe po okolicy i nie tylko

Fot. Zespół Ludowy „Dąbrowskie Pasiaki”

Dla chętnych… bezpłatne kursy

Nic tak człowieka nie cieszy, jak atrakcyjne okazje. W tej szkole są nimi:
• kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem;
• kurs kombajnisty;
• kurs inseminacyjny;
• kurs florystyczno-kelnerski;
• kurs na wózki widłowe;
• kurs koparko-ładowarki
• kurs spawania elektrodami otulonymi;
• kurs instruktora nauki jazdy konnej;
• kurs instruktora hipoterapii;
• kurs groomingu
• kurs instruktora dogoterapii,
• kurs instruktora tresury psów
• inne, wg potrzeb ucznia.

Fot. Kurs instruktora jazdy konnej

Fot. Kurs groomingu

Fot. Kurs florystyczny

Fot. Zajęcia praktyczne na kursie spawacza

NASZE SUKCESY:

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię
 • Laureaci i i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”
 • Laureaci i finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
 • Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP – (wielokrotnie: I, II i III miejsce w województwie w bieżącym roku do finału zakwalifikowało się 18 uczniów),
 • Laureaci Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego (wielokrotnie: I, II i III miejsca w województwie),
 • Finaliści etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bankach,
 • Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach,
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim,
 • Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2017”,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2018,
 • tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”,
 •  tytuł „Brązowej Szkoły 2020”,
 • Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” ,

W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.

Co na to dyrektor?

Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków finansowych z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje. – mówi Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie tę szkołę.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

TECHNIK WETERYNARII

Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.

Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, lub nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne w Gabinecie Weterynaryjnym

TECHNIK ROLNIK

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych.

Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne z techniki w rolnictwie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu.
Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, turystyka, architektura krajobrazu i innych.

Fot. Na zajęciach z projektowania w architekturze krajobrazu

TECHNIK HODOWCA KONI

Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii oraz rymarzami.
Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo i innych.

Fot. W plenerze

 

 

 

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

2 lipca 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nazwa projektu to: „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start”.

Podczas podpisywania umowy o dofinansowanie projektu gośćmi byli: Poseł na Sejm RP p. Tadeusz Woźniak, Wicemarszałek województwa łódzkiego p. Robert Baryła, Z-ca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego p. Michał Kania.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 547 596,80 złotych a kwota dofinansowania z EFS 1 392 837,12 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Udział w programie pozwoli 100 uczniom zdobyć dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową, w celu sprostania wymogom rynku pracy. Będą też dofinansowane miesięczne stypendia stażowe w kwocie 1 800 zł., dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w czasie wakacji. Projekt przewiduje również wsparcie nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń zawodowych.

Kursy i szkolenia dla młodzieży:
* prawo jazdy kat. B,

*koparko-ładowarki,

*spawania,

*obsługi wózków widłowych,

*stosowania środków ochrony roślin,

*obsługi kombajnu zbożowego,

*inseminacyjny,

*florystyczno –kelnerski,

*instruktor jazdy konnej,

*instruktor hipoterapii ,

*kurs groomingu,

*instruktor szkolenia psów,

*instruktor dogoterapii.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów aktywnego rozwoju kariery.

Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania nowoczesnymi osiągnięciami nauki  w takich zawodach jak: technik rolnik, technik weterynarii i technik architektury krajobrazu.

Uczniowie będą  mogli kształcić się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste, choć nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Naszym uczniom gratulujemy osiągniętych wyników w nauce. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – ,,ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły Zuzanna Łykowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobyła III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu i zawodach, działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy Zuzannie i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!!!

To już VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

 • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli
  i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja
  i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
 • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
 • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

I etap przeprowadzony został w szkołach zgłoszonych do konkursu.

II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2019 roku w ZSCKR w Starym Brześciu, gdzie 72 uczestników pisało test składający się z 60 pytań.

Obejmował on zagadnienia  z: anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Po teście wyłoniono 25 zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu.

Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Mateusz Witaszewski – absolwent klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i Mateusz Grzegory – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Uczniowie otrzymali tytuł finalisty i zdobyli indeksy na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy!!!