INFORMACJA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W celu udziału w rekrutacji kandydat loguje się na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/lowicz

Dodatkowo w zakładce OFERTA EDUKACYJNA – REKRUTACJA 2019/2020 znajdują się informacje dotyczące terminów rekrutacji dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

LINK DO FILMU “SZKOŁA Z ZAWODEM”

Link do filmu “SZKOŁA Z ZAWODEM”

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EKONOMICZNYM „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku w miejscowości Pisz w Hotelu „Nad Pisą” odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.

Zespół Szkół Centrum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali: szkolny koordynator projektu wicedyrektor Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych oraz troje finalistów I etapu szkolnego: Martyna Gęsiarz z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, Patrycja Wesołowska z kl. I Technikum Weterynaryjnego i Adam Cyganek z kl. I Techniku Rolniczego.

Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy opracowali biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej prowadzącej Studio Pielęgnacji Zwierząt „Beauty Dogs”. Praca uczniów, którą pięknie zaprezentowali podczas konferencji została nagrodzona II miejscem, za które otrzymali Dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe (kamery internetowe).

Spośród 47 szkół wyłoniono 5 zwycięzców. Za I miejsce nagrodą były laptopy, za II kamery internetowe, za III telefony komórkowe, za IV zegarki a za V miejsce głośniki bluetooth.

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Liderem projektu był ZSCKR w Janowie, partnerami byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 47 szkół ZSCKR z całego kraju, a odbiorcami uczniowie tych szkół.

Celem programu było rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów

Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne. Etap II to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do czerwca 2019 roku realizowała zajęcia warsztatowe mające na celu napisanie biznesplanu nt.: „Własny biznes, własny startup” dot. ich własnego pomysłu na działalność gospodarczą.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

POKAZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W WYKONANIU STRAŻAKÓW Z OSP ZDUNY

13 czerwca uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w niecodziennym pokazie zaprezentowanym przez zastęp strażaków z OSP Zduny. Druhowie przedstawili wyposażenie ratownicze wozu bojowego, między innymi  zestaw hydraulicznych narzędzi ratownictwa technicznego, oraz zademonstrowali techniki cięcia samochodu osobowego, w celu ewakuowania osoby poszkodowanej podczas wypadku komunikacyjnego. Podczas pokazu zaprezentowali również technikę wyciągania osoby poszkodowanej, u której nie było widocznych funkcji życiowych ( brak oddechu), co może  zastosować każdy z nas, by ratować życie ludzkie.

 

 

 

MAMY 4 FINALISTÓW XLIII ELIMINACJI CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, odbyły się Eliminacje Centralne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie. 

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 11 blokach tematycznych. 

4 uczniów naszej Szkoły – tegorocznych absolwentów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, startowało w 3 blokach tematycznych: produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa i agrobiznes.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności , który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy . Tak samo było i w tym roku.

Tytuły finalistów zdobyli: 

Daniel Staniaszek – w bloku produkcja roślinna, Kacper Baran w bloku mechanizacja rolnictwa oraz Szczepan Kacprzak i Radosław Rudnicki – w bloku agrobiznes. 

Tytuł finalisty jest  gwarantem przyjęcia na wydział, zgodny z blokiem tematycznym olimpiady w którym startowali, na większość uczelni rolniczych w kraju. 

Sukces ucznia to także sukces pracujących z nim nauczycieli. 

Kacper Baran – przygotowywał się olimpiady pod kierunkiem p. Dyrektora Stanisława Kosmowskiego, 

Szczepan Kacprzak i Radosław Rudnicki – p. Dyrektor Zofii Rosy, 

Daniel Staniaszek – p. profesor Iwony Przytulskiej.

Olimpijczykom i ich opiekunom gratulujemy!

ZDUŃSKA DĄBROWA PO RAZ 16 NA PIELGRZYMCE

8 czerwca, po 6 dniach drogi, na jasnogórski szczyt dotarła 364 Łowicka Piesza Pielgrzymka. Tradycyjnie, bo już 16 raz uczestniczyli w niej przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie: uczniowie, absolwenci i przyjaciele szkoły. Łącznie grupa zduńsko-dąbrowska liczyła 3O osób. W Łowiczu i Piotrkowie Trybunalskim kroczyli z transparentem, flagami i w koszulkach związanych z 3-letnim programem narodowym „Niepodległa”. Na Jasną Górę zaś wchodzili w tonacji koloru zielonego, czyli nadziei, związanego z hasłem tegorocznej pielgrzymki: „Umocnieni Duchem Świętym”, głośno wznosząc na wzgórzu jasnogórskim taki sam okrzyk. Opiekunami szkolnej grupy byli: Kinga Dzik, Joanna Gajda i Aleksander Frankiewicz.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WRÓCILI Z ZAGRANICZNEGO STAŻU ZAWODOWEGO

18 uczniów naszej szkoły wróciło ze stażu zawodowego, który odbył się dniach od 27 maja do 7 czerwca 2019 roku. Staż odbył się w ramach projektu „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”, który realizowany jest w Zduńskiej Dąbrowie od września 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rok temu do Nienburga wyjechała grupa uczniów z technikum rolniczego. W tym roku przyszła kolej na uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii. Do ośrodka DEULA w Nienburgu wyjechało 10 tegorocznych absolwentów i 8 uczniów Zespołu Szkół. Staż w którym wzięli udział uczniowie ma na celu zwiększenie ich szans na samozatrudnienie, poprzez wprowadzenie alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt oraz tworzenie gospodarstw ekologicznych. W trakcie dwutygodniowego stażu młodzież miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, pielęgnacją i hodowlą zwierząt gospodarskich i towarzyszących, technologią wytwarzania produktów ekologicznych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a także ochroną środowiska związaną z produkcją zwierzęcą. W wolnym czasie młodzież zapoznawała się z kulturą i obyczajami panującymi w Niemczech. Stażyści w czasie wolnym od zajęć mieli okazję zwiedzić miasta Bremen i Bremenhawen oraz spędzili cały dzień w parku rozrywki w Soltau.
Staż zawodowy odbył się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych. Wyjazd na staż poprzedziły zajęcia, które obejmowały przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Udział w projekcie i stażu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

 

 

ORŁY EDUKACJI 2019 PRZYZNANE!!!

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie został laureatem ,,Orłów Edukacji 2019”, wyprzedzając jednocześnie 81 tysięcy innych firm w Polsce. Nasza szkoła dołączyła do grona liderów branży edukacyjnej wyznaczających właściwy kierunek, stawiających na rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Organizatorem konkursu jest firma Beautiful Company, której ideą jest wyróżnienie najlepszych firm w Polsce. Logo Orłów ma się kojarzyć z jakością oraz zadowoleniem uczniów, bo właśnie dzięki ich pozytywnym opiniom i ocenom w Internecie nasza szkoła może poszczycić się tym sukcesem i wyróżnieniem.

 

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W PROJEKCI „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Projekt ma na celu przybliżenie działań związanych z ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Działanie pilotażowe, w których weźmiemy udział, będą polegać na tzw. Lokalnym Systemie Monitoringu Wodnego. W związku z planowanymi badanami 12 uczniów naszej szkoły z opiekunem w dniach 23-24.06.2019r. uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pierwszego dnia uczniowie udali się do miejscowości Moszczenica, gdzie w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyli jeden wykład teoretyczny i cztery warsztaty terenowe na temat przyczyn i skutków utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy. Tego dnia grupa odwiedziła również Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Leśnych w Kole należący do Nadleśnictwa Piotrków z/s w Łęcznie.

Drugiego dnia zajęcia odbyły się w Barkowicach, a tematem czterech warsztatów był wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na utratę bioróżnorodności oraz pogorszenie stanu wód.

W piątek wieczorem uczniowie zadowoleni i zmęczeni wrócili do domów.