WIELKA ROLA MIKROORGANIZMÓW – SZKOLENIE

18 października 2018 roku uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu na temat ,,Wykorzystania mikroorganizmów w obiegu azotu w przyrodzie”, które przeprowadził pan Andrzej Orłow – przedstawiciel firmy PPU MORS Elżbieta Orłow.

Młodzież mogła się przekonać o wielkiej roli pożytecznych mikroorganizmów, które korzystnie wpływają na zdrowie roślin, zwierząt, ludzi i środowiska.

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

                                                                                  

Ogłaszamy rekrutację do projektu 2018-1-PL01-KA102-048780 „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY”. Projekt ten adresowany jest do uczniów i absolwentów naszej szkoły chcących podnosić kompetencje zawodowe w kierunku technik rolnictwa oraz technik weterynarii. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Podstawą do rozpatrzenia kandydatury uczestnika jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego raz listu motywacyjnego w terminie i miejscu wskazanym w regulaminie rekrutacji.

Uwaga: Formularz rekrutacyjny musi zostać wypełniony we wszystkich polach drukowanymi literami (w przypadku problemów z rozczytaniem pisma będzie on oceniany na niekorzyść ucznia). W przypadku kiedy kandydat w momencie składania formularza zgłoszeniowego nie ma ukończonych 18 lat formularz podpisuje również rodzic. Dane podane w formularzu będą podlegać weryfikacji przez komisję rekrutacyjną w przypadku wykrycia oszustw w podawaniu danych dotyczących punktowanych kryteriów kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. W przypadku kiedy więcej niż jedna osoba uzyska jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata decyduje komisja rekrutacyjna.

Więcej informacji do uzyskania u Koordynatora Projektu oraz Komisji Rekrutacyjnej.

 

MOJE SPOTKANIE Z HERBERTEM – ŻYCIE I POEZJA

16 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Tomaszem Jastrunem – poetą prozaikiem eseistą, reporterem i krytykiem literackim. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach z okazji ustanowienie roku 2018 rokiem Zbigniewa Herberta. Tomasz Jastrun opowiadał o swoich kontaktach z Herbertem, o jego życiu, wierszach i esejach.

Twórca słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito był poetą i eseistą, autorem utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarzem o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku.

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem słuchała ciekawych i żywych, pełnych anegdot opowieści Tomasza Jastruna o Zbigniewie Herbercie.

 

DZIEŃ PAPIESKI

16 października 2018 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie obchodzony był Dzień Papieski. Po wspólnym odśpiewaniu „Barki” i obejrzeniu momentu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowąprzed 40 laty, społeczność szkolna uczestniczyła w spotkaniu z zaproszonym gościem: ks. kanonikiem, dziekanem dekanatu Łęczyca, ks. Sławomirem Sobierajskim. Przedstawił on swoje doświadczenia i przeżycia związane ze „spotkaniami papieskimi” (wybór papieża w ówczesnej sytuacji narodu, pielgrzymki do Polski, w szczególności do Łowicza). W drugiej części uczniowie wraz z opiekunami: Jakubem Gajewskim i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyli w papieskim spływie kajakowym na rzece Bzurze, na odcinku Strugienice – Łowicz. Spływ zakończono zapaleniem zniczy i odmówieniem modlitwy przy obelisku upamiętniającym pożegnanie Ojca świętego z Łowiczem w roku 1999.W kościele parafialnym w Zdunach miał miejsce ostatni akcentobchodów, a mianowicie prowadzony przez młodzież Różaniec z rozważeniami Jana Pawła II.

 

 

 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zainaugurowana została kolejna uroczystość przewidziana w kalendarzu bieżących imprez cyklicznych, a mianowicie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Jak co roku, na część oficjalną przedsięwzięcia składały się: ceremonia ślubowania klas pierwszych połączona z przekazaniem sztandaru szkoły przez tegorocznych maturzystów swoim młodszym kolegom oraz wystąpienie dyrektora placówki Stanisława Kosmowskiego, który dokonał również wręczenia wyróżnień i nagród nauczycielom, a także pracownikom administracyjnym.

Następnym elementem uroczystości, zgodnie z tradycją był występ młodzieży, która pod kierunkiem pana Karola Panka – nauczyciela języka angielskiego przygotowała krótką inscenizację słowno-muzyczną, w której zawarta została cała prawda o zawodzie nauczyciela pełnym wyzwań, trudności, ale i dającym ogromną satysfakcję z dobrze wypełnionego obowiązku uwieńczonego zdaną maturą, zaliczonym egzaminem zawodowym, czy też dostaniem się na wymarzoną uczelnię. Niespodziewanym akcentem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był występ Damiana Kamińskiego, ucznia klasy czwartej, który w sposób niezwykle żywiołowy zaprezentował trzy utwory z repertuaru niekwestionowanej gwiazdy disco polo Zenka Martyniuka.

Życzenia złożone przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Annę Przybylską oraz wręczenie kwiatów Dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom zakończyły piątkową uroczystość.

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Uwaga uczniowie!!!
Już w najbliższy poniedziałek, 15 października, rusza rekrutacja do projektu „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650. Projekt realizowany jest w ramach akcji: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji (regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, ankieta) dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce projekty unijne/power 2017-2019 lub pod linkiem https://zspzd-technikum.pl/projekty-unijne/power-2017-2019/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu pani Marlena Janik oraz pani Magdalena Bajena.

,,KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ”

27 września 2018 roku w Muzeum w Łowiczu odbył się koncert pieśni patriotycznych „Dla niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W koncercie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół średnich powiatu łowickiego.

Uroczystość zaplanowano w szczególnym dniu, ponieważ 27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

Z tej okazji każda szkoła przygotowała po dwie piosenki oraz krótką informację o genezie utworu.

Naszą szkołę godnie reprezentowali: Jakub Żakieta, Damian Kamiński, Sandra Jastrzębska, Marzena Witkowska, Aleksandra Nikoniuk i Marta Kochańska. Uczniowie zaśpiewali ,,Czerwone maki na Monte Cassino” oraz ,,Rozmaryn”.

Koncert wzbudził zachwyt i spore emocje wśród widzów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 SZKÓŁ ROLNICZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dzień 10 września 2018 r. na długo zapadnie w pamięci pracowników, nauczycieli i młodzieży szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Wtedy to właśnie, po raz pierwszy w historii,  w murach tej zacnej placówki edukacyjnej odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Część oficjalna tego wiekopomnego przedsięwzięcia rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Jakuba Apostoła w Zdunach celebrowanej przez księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę w obecności licznie przybyłych gości i pocztów sztandarowych szkół rolniczych podlegających Ministrowi. Mszę świętą koncelebrowali ks. Piotr Jankowski, proboszcz parafii w Złakowie Kościelnym oraz absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – ks. Józef Paciorek, proboszcz parafii w Bednarach i ks. Konrad Zawiślak, proboszcz parafii w Bąkowie Górnym.

Po mszy świętej, barwny pochód uczestników uroczystości pod akompaniamentem orkiestry miasta Łowicz udał się trasą nr. 92  do budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie zrealizowano główne punkty programu Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019.

Na początku nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów 52 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. W swoim wystąpieniu  zaprezentował edukacyjne i inwestycyjne osiągnięcia  placówki, zawarł  ważne wątki związane z historią szkoły, jej patronką oraz lokalnymi bohaterami.  Pan dyrektor odniósł się również do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co jeszcze bardziej podniosło patetyczną atmosferę  przemówienia. Następnie  zabrał głos Podsekretarz Stanu Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski, który oficjalnie uznał rok szkolny 2018/2019 dla szkół rolniczych za otwarty. Ostatnie przemówienie wygłosiła dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach pani Irena Maria Lesiak. Po nim nastąpiło wyprowadzenie sztandarów szkół i rozpoczęcie części artystycznej uroczystości, na którą składały się: słowno-muzyczna aranżacja pod wdzięcznym tytułem „Jest takie miejsce…” i występ taneczny szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowskie Pasiaki”. Program artystyczny spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności, wywołując  u zgromadzonych wzruszenie,zadumę i podziw dla barwności łowickiego folkloru.

Po uroczystości  odbył się wykład pt. „Kuźnia młodego przedsiębiorcy” skierowany do dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,  którego prelegentem była pani dyrektor szkoły w Janowie pani Sylwia Sadłowska.

Centrala Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zduńskiej Dąbrowie,  poprzez swój charakter i wydźwięk odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności.

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W NIENBURGU

W dniach 20 – 31.08.2018 r. nauczyciele   naszej szkoły; lek. wet. Katarzyna Jadczak i lek. wet. Tomasz Olczak   uczestniczyli w dwutygodniowym  szkoleniu  w ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego DEULA w Nienburgu.

W trakcie pobytu w Niemczech, nauczyciele realizowali  program szkolenia w ramach projektu, „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” POWERVET 2017-1-PL01-KA102-037206.

Nauczyciele  brali  udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu diagnostyki i eksploatacji oraz obsługi urządzeń i systemów agrotroniczynch. Zapoznali się z najnowszymi  nowinkami z zakresu mechanizacji stosowanej w ekologicznym rolnictwie oraz doskonalili umiejętności obsługi nowoczesnych systemów komputerowych stosowanych w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, odchów cieląt, produkcję biogazu. Bardzo ciekawe dla wszystkich okazały się wykłady na temat pozyskiwania energii odnawialnej  i prezentacje przydomowych elektrowni słonecznych z instalacjami fotowoltaicznymi. Niezwykle interesującym punktem programu szkolenia, była wizyta w fabryce CLAAS.

Weekend przeznaczony był na turystyczne wycieczki, które pozwoliły uczestnikom szkolenia bliżej poznać kulturę, historię i obyczaje narodu niemieckiego.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu są  certyfikaty oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszej kadry.

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019. Na uroczystości nie zabrakło również tegorocznych absolwentów oraz rodziców.

Inauguracja ROKU SZKOLNEGO rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów,
którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.