NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

SPOTKANIA UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ Z PRACODAWCAMI I PRACOWNIKAMI POWIETOWEGO URZĘDU PRACY W RAMACH PROJEKTU NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – MŁODZI NA START

W czerwcu br. w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” odbyły się zajęcia grupowe w ramach Warsztatów Aktywnego Rozwoju Kariery (WARK) z udziałem pracodawców z branży odpowiednich do profilu kształcenia poszczególnych klas.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli lek. wet. Jacek Szulc właściciel Centrum Weterynaryjnego w Zgierzu wraz z asystentką technikiem weterynarii Eweliną Popławską, lek. wet. Andrzej Kubica współwłaściciel Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach i lek. wet. Dariusz Wiesetek. właściciel Gabinetu Weterynaryjnego Duże-Małe w Załusinie.

Z branży rolniczej przybyli p. Waldemar Wojciechowski prowadzący gospodarstwo ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze, p. Paweł Bończak przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony roślin i Nasiennictwa, Oddział w Łowiczu.

Branżę związaną z architekturą krajobrazu reprezentowali p. Weronika Czupa i p. Sebastian Wilanowski ze Szkółek Roślin Ozdobnych – Ważyńscy oraz p. Monika Warda -architekt krajobrazu prowadząca własną firmę WardArt.

Podczas spotkania zaproszeni goście z pasją przekazywali swoją wiedzę oraz dzielili się doświadczeniem. Opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, obowiązkach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich przedsiębiorstwach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu w określonym zawodzie. Przedstawili swoją drogę rozwoju zawodowego, jako możliwy przykład do osiągnięcia założonych celów. Zdobywali wiedzę i umiejętności nie tylko w szkole, ale podczas wolontariatu, praktyk, staży począwszy od pierwszych lat w szkole średniej i do takiej aktywności zachęcali naszych uczniów. Młodzież w skupieniu uczestniczyła w spotkaniu, które było bardzo interesujące i inspirujące do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym. Pracodawcy potwierdzali potrzebę kształcenia w kierunkach oferowanych przez szkołę oraz chęć przyjęcia na staże wakacyjne.

Ponadto uczestnicy projektu brali udział w spotkaniu z p. Anetą Rutą – doradcą zawodowym i p. Anną Szwarocką -pośrednikiem pracy, które opowiedziały o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Uczniowie uzyskali informacje o rodzaju usług i instrumentach rynku pracy, formach aktywizacji zawodowej, szkoleniach, kursach, bonach na zasiedlenie, możliwościach pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana również z ofertami pracy na lokalnym rynku i z barometrem zawodów, a także otrzymała wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Cieszymy się z podjętej współpracy i mamy nadzieję, że pozwoli uczniom na lepsze poznanie środowiska pracy i przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

 

 

 

REALIZUJEMY PROJEKT “EUROPEJSKIE PRAKTYKI – DROGA DO KARIERY”

14 czerwca 2021 roku uczniowie oraz opiekunowie naszej szkoły przyjechali na grecką Riwierę Olimpijską do urokliwego hotelu Golden Sun w Mesangali, gdzie będą zakwaterowani i przez dwa kolejne tygodnie będą wyruszać z niego na praktyki zawodowe, wizytację, spotkania do lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz instytucji związanych z branżą rolną.

 W ramach projektu Europejskie praktyki – droga do kariery Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspólnie z greckim Partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. (OES) zrealizują działania obejmujące zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację mobilności ponadnarodowej 28 uczniów naszej Szkoły kształcących się na kierunkach technik weterynarii (19) i technik rolnik (9) w greckich stadninach konnych oraz w innych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, plantacjach w  ramach organizowanych przez greckiego partnera wizyt studyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesieni wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (WKU) uczniów. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzone i udokumentowane przez instytucję przyjmującą wspartą w tym procesie opiekunami Szkoły i możliwe dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w ramach zajęć przygotowawczych. Program praktyk został przygotowany z uwzględnieniem nowych wytycznych ORE i był zgodny z kierunkami kształcenia, których dotyczy projekt tj. technik weterynarii oraz technik rolnik, wynika z zidentyfikowanych potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych lub wzmocnienie już posiadanych.

Pierwszy dzień poza zakwaterowaniem obejmował spotkanie informacyjne z przedstawicielami OES, omówienie warunków stażu, zapoznanie się z przedstawicielami instytucji przyjmującej i przedstawicielami firm, w których odbywać będą się praktyki. Przeprowadziliśmy instruktaż BHP, omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas pracy z żywimy zwierzętami oraz szkolenie w zakresie przeciwdziałania zarażeniu COVID-19. Kolejnego dnia rozpoczęliśmy pracę w stadnie konnej w Katerini, poznaliśmy strukturę organizacyjną, zaplecze techniczne miejsca praktyk po czym przystąpiliśmy do zajęć praktycznych obejmujących pielęgnację koni, czyszczenie kopyt, czyszczeniu boksów, przygotowywaniu pasz oraz wyprowadzaniu koni. Uczniowie technikum rolniczego w ramach „czynu społecznego” pomagali dodatkowo w pracach z zielenią na terenie hotelu. W kolejnych dniach praktyki w stadninie będą kontynuowane. Grecki Partner zorganizował nam również szereg wizyt studyjnych, które wzbogacą program praktyk. W środę planujemy spotkanie z głównym weterynarzem regionu Macedonii, który ma swoją siedzibę w Instytucie Weterynarii w Katrinii. Dowiemy się jak zorganizowany jest system opieki instytucjonalnej nad zwierzętami hodowlanymi, edukacja w zawodzie weterynarza, organizacja struktur terytorialnych. Technicy rolnicy będą mieli okazję zwiedzać lokalną winnice w Rapsani, gdzie produkuje się słynne w Grecji i Europie wina. Poznają proces ich produkcji zaczynając od winnicy, sposóbu uprawy i pielęgnacji winorośli, poprzez zbiór, przetwarzanie i sprzedaż.

W kolejnych dniach będziemy publikować kolejne posty i relacjonować swój pobyt.

 

 

AGRO-MAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W ostatnią niedzielę maja na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się szósta szkolna impreza plenerowa Agro-majówka pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie”. Tradycja rozpoczęta w 2015 roku jest nadal kontynuowana. W tym roku miała charakter szczególny, gdyż połączona była z oddaniem do użytku nowych obiektów dydaktycznych z zakresu kształcenia zawodowego. Przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udało się zrealizować dwuletni projekt „ Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja, przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie”. W ramach projektu oddano do użytku nowoczesny budynek chlewni dydaktycznej, zmodernizowano warsztaty naprawy pojazdów i maszyn rolniczych z halą maszyn oraz zakupić samobieżny i samozaładowawczy wóz paszowy, siewnik do siewu bezpośredniego, ciągnik rolniczy z obsługą systemów rolnictwa precyzyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 przemówieniem okolicznościowym dyrektora szkoły, Pana Stanisława Kosmowskiego.   Ważny dzień w historii szkoły swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Pani Edyta Marcinkowska, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu UM w Łodzi – Pani Bogumiła Kapusta, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pan Wojciech Frątczak, Wicestarosta Powiatu Łowickiego – Pan Piotr Malczyk, Wójt Gminy Zduny – Pan Krzysztof Skowroński. Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym zgromadzeni wzięli udział w poświęceniu obiektów i uroczystym otwarciu budynku nowej chlewni, budynku warsztatów z halą maszyn, placu manewrowego oraz zakupionego sprzętu rolniczego.

Podczas tegorocznej „Agro-majówki” można było zobaczyć osiem stanowisk tematycznych, na których odbywały się pokazy. Równocześnie odbywały się imprezy towarzyszące: przejażdżki konne, tresura psów, wystawa starego sprzętu rolniczego Stowarzyszenia „ Retro – Łowiczanka”, wystawy sprzętu firm sprzedających maszyny rolnicze: DANZAP i POLBUD oraz stoiska: Koła Gospodyń Wiejskich „Retro – Xężanki”, Koła Łowieckiego „Księżąk” w Zdunach i OSM w Łowiczu.

Uroczystość można było oglądać na bieżąco, gdyż była transmitowana do sieci przez szkolną stronę Facebook, prezentującą relację na żywo z najciekawszych wydarzeń oraz wywiady z zaproszonymi Gośćmi i uczniami szkoły. Osobami prowadzącymi byli nauczyciele szkoły – Pani Anna Domińczak i Pan Łukasz Jankowski.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów programu cieszącym się dużym zainteresowaniem były pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego: równoległe prowadzenie ciągnika z wykorzystaniem technologii GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego, precyzyjny wysiew nawozów przy wykorzystaniu mapy pola w systemie VRA oraz wykonywanie oprysku za pomocą opryskiwacza z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych. Ciekawym punktem „Agromajówki” w Zduńskiej Dąbrowie był pokaz precyzyjnego wysiewu kukurydzy. Na zwiedzających duże wrażenie zrobiła wystawa starego sprzętu rolniczego prezentowana przez Stowarzyszenie „Retro – Łowiczanka”

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej i absolwentów szkoły.

 

 

 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE

 

Drodzy Uczniowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konkursie filmowym “Świat się kręci wokół wsi”.

Pokażcie jak zmienia się polska wieś!

Na Wasze filmy czekamy do 6 września br.

Szczegóły dot. konkursu w komunikacie #MRiRW https://bit.ly/3uhzAfr
Regulamin konkursu https://bit.ly/3vn3VKX

Na najlepsze filmowe prace czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W XLIV ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR – TRZECH LAURATÓW I DWÓCH FINALISTÓW

W dniach 28 – 29 maja odbyły się Eliminacje Centralne XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

II miejsce w kraju oraz tytuł laureata zdobyła Zuzanna Łykowska w bloku architektura krajobrazu,

III miejsce oraz tytuł laureata w bloku agrobiznes wywalczył Grzegorz Gruźliński.

Laureatem został także Mariusz Górski w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w bloku produkcja zwierzęca zdobył Jakub Dałek oraz Adam Foks w bloku mechanizacja rolnictwa.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty jest także gwarantem przyjęcia, na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Poza tytułami laureatów i finalistów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Zuzanna Łykowska i Grzegorz Grużliński otrzymali nagrody pieniężne od głównego sponsora Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grzegorz Gruźliński został również nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS.

Ponadto uczniowie otrzymali nagrody od wydawnictwa Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl.

Sukces ucznia, to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Grzegorz Gruźliński  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Zofii Rosy, Zuzanna Łykowska – Pani Agnieszki Piesik, Marusz Górski -Pani Iwony Przytulskiej Pod kierunkiem Pana Dyrektora Stanisława Kosmowskiego przygotowywał się Adam Foks, a pani Joanny Balcerskiej – Jakub Dałek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA AGRO-MAJÓWKĘ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

                                                                                            Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie serdecznie zapraszają

do wzięcia udziału w „AGRO-majówce w Zduńskiej Dąbrowie”, która odbędzie się w dniu 30.05.2021r.

 

Przedsięwzięcie pod hasłem ,,Nowe formy kształcenia rolniczego – w oparciu o zmodernizowaną bazę zawodową w Zduńskiej Dąbrowie” ma na celu zaprezentowanie nowoczesnej bazy kształcenia zawodowego w zakresie produkcji trzody chlewnej, produkcji mleka, diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych oraz rolnictwa precyzyjnego.

Program uroczystości:

13.00-13.15 – Rozpoczęcie uroczystości, przemówienia okolicznościowe.

13.15 – 15.00 – Prezentacja przebudowanej chlewni wraz z wyposażeniem.

15.00 – 17.00 – Prezentacja przebudowanych warsztatów wraz z halą maszyn.

17.00 – 19.00 – Pokazy polowe rolnictwa precyzyjnego:

  • równoległe prowadzenie ciągnika za pomocą fal GPS z siewnikiem do wysiewu bezpośredniego,
  • precyzyjny wysiew nawozów z wykorzystaniem map pola w systemie VRA,
  • wykonywanie oprysku, opryskiwaczem z automatycznym wyłączaniem sekcji roboczych,
  • precyzyjny wysiew kukurydzy.

19.00 – Zakończenie uroczystości.

Imprezy towarzyszące: stoisko promocyjne szkoły, wystawa sprzętu rolniczego – retro, przejażdżki na koniach, pokazy tresury psów, prezentacje firm wspomagających rolnictwo.

WARSZTAT NAPRAWY Z HALĄ MASZYN

CHLEWNIA DYDAKTYCZNAPLAC MANEWROWY

 

Absolwenci szkoły w Zduńskiej Dąbrowie na Pielgrzymce Łowickiej

„..byśmy do nieba w drodze nie ustali…”                                   

(ks. bp Józef Zawitkowski)

W tym epidemicznym jeszcze roku, w wyznaczonym, sztafetowym 6 dniu pielgrzymki (sobota), 10 tegorocznych absolwentów szkoły wraz z nauczycielkami: Joanną Gajdą i Kingą Dzik uczestniczyło w 366 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Było to już siedemnaste szkolne pielgrzymowanie do Tronu Matki Bożej. W Częstochowie (przy granicy miasta), kolejni absolwenci i jednocześnie wieloletni pielgrzymi wraz ze swoim katechetą Aleksandrem Frankiewiczem dołączyli do pielgrzymujących od rana szkolnych kolegów i koleżanek. Łącznie na wzgórze jasnogórskie wkroczyła 45-osobowa absolwencka grupa. Wszyscy przestrzegali nakazów i obostrzeń sanitarnych.

29 października 2020 r, z ziemskiego życia odszedł do wieczności ksiądz biskup Józef Zawitkowski, wieloletni duchowy przewodnik i opiekun, orędownik łowickiej „jaskółki”. Poprzez przygotowane wcześniej atrybuty pielgrzymkowe (transparent, koszulki, flagi, a także wznoszone okrzyki: „bp Józef, bp Józef – dziękujemy!”) w uroczysty sposób uczcili pamięć tego wielkiego kapłana, jakże bliskiego tej podłowickiej placówce oświatowej.

Wieloletnie pielgrzymowanie łowickich pątników wpisało się w bogatą historię prymasowskiej ziemi łowickiej. Podobnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, stając się swoistą tradycją, wiosenne wędrowanie do jasnogórskiego tronu Matki jest wpisane w coroczny harmonogram pracy szkoły, napełniając radością całą społeczność szkolną. W tym roku wydarzenie to było skierowane wyłącznie do absolwentów szkoły.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHALLENGE

14 maja odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego CHALLENGE. Konkurs skierowany był do ósmoklasistów z naszego regionu. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 45 uczniów z 9 szkół podstawowych. W pierwszym etapie, który miał miejsce 13 kwietnia wyłoniono 25 najlepszych. Ci mieli okazję sprawdzić swój zasób słownictwa oraz znajomość zagadnień gramatycznych w drugim etapie.

Oto wyniki:

I miejsce: Wiktoria Dzik – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

II miejsce: Szymon Kubiak – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

III miejsce: Jan Roszuk – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

IV miejsce: Tatiana Wojtera – Szkoła Podstawowa w Bielawach

V miejsce: Patrycja Pawlina -­ Szkoła Podstawowa w Mastkach

 

Wyróżnienia:

Kacper Wojtalewicz – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Otylia Dudek – Szkoła Podstawowa w Domaniewicach

Klaudia Kamińska – Szkoła Podstawowa w Witoni

Izabela Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Karolina Ziółkowska – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Szymon Kuras – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

Konrad Siewierski – Szkoła Podstawowa w Błędowie

Aleksandra Siekiera – Szkoła Podstawowa w Mastkach

Kacper Stań – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

Michalina Słoma – Szkoła Podstawowa w Błędowie

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!