Wprowadzone przez Agnieszka Kaczor

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NA ZAGRANICZNYM STAŻUW DEULA NIENBURG

17 czerwca wczesnym rankiem, pierwsza grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik oraz pani Bożeny Plichty, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież realizowała  program stażu w ramach projektu , „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z […]

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Część oficjalna rozpoczęła się od wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom oraz świadectw z czerwonym paskiem oraz nagród książkowych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniali się wzorowym zachowaniem i aktywnie uczestniczyli w […]

BEZPIECZNE WAKACJE – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Z racji na zbliżający się okres wakacji, w dniu 19 czerwca br. odbyło się spotkanie uczniów naszej Szkoły z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. St. sierżant Tomasz Piechowski z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowegowygłosił prelekcję upowszechniającą właściwe postawy, mechanizmy obronne i konsekwencje wynikające z zagrożeń, na jakie mogą […]

WYCIECZKA W GÓRY

W dniach 6-8 czerwca uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w trzydniowej wycieczce w góry. Pierwszym miejscem odwiedzonym przez młodzież były Wadowice – miasto urodzin Ojca Świętego. Zwiedzili tam Bazylikę Mniejszą Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, która jest ściśle związana z Janem Pawłem II. W tym właśnie kościele późniejszy papież został ochrzczony, […]

PROFILAKTYKA WEDŁUG EKONOMIKA – SKANSENLOVE

29 maja 2018r. nasza szkoła wzięła udział w IV edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej „Profilaktyka według Ekonomika–SkansenLove”  , zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, pod patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata. Ideą przedsięwzięcia było: – promowanie mody na życie […]

IV AGROMAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

27 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się IV już Agromajówka, czyli impreza skierowana przede wszystkim do środowisk rolniczych i lokalnej społeczności regionu łowickiego. Przedsięwzięcie pod hasłem ,,KONIE – piękno i nie tylko…” miało na celu promocję koni, sportów konnych oraz turystykę konną jako elementu […]

WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

26 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie p. Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z senatorem p. Przemysławem Błaszczykiem i posłem p. Markiem Matuszewskim spotkali się z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami oraz ich rodzicami. Goście zostali powitani przez całą społeczność szkolną. Przedstawiciele uczniów, ubrani w stroje łowickie, […]

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Klauzula informacyjna Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że: Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Zduńska […]