Wprowadzone przez A K

ŚWIĄTECZNA WIZYTA W GOSTYNINIE

W oczekiwaniu na betlejemskie światełko, które objawi światu narodziny Syna Bożego, wychowawcy internatu szkoły w Zduńskiej Dąbrowie podjęli się przedsięwzięcia, którego celem jest czynić zadość wszechobecnej dobroci i miłości płynących ze świątecznej atmosfery. Jak co roku dzięki hojności licznych sponsorów zakupili oraz przygotowali paczki dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Bratoszewo” z Gostynina. Mimo, iż pandemia zniweczyła […]

LEKCJA ŻYWEJ HISTORII – „KURS PRZETRWANIA POD CHOCIMIEM”

16 grudnia uczniowie klasy II TR/TAK(5) wzięli udział w 3 – godzinnych zajęciach online „Kurs przetrwania pod Chocimiem”. Warsztaty są częścią projektu edukacyjnego poświęconego osobie hetmana Stanisława Żółkiewskiego i jego czasom. W 2020 roku przypada 400 rocznica jego śmierci. Organizatorem zajęć było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Zajęcia poświęcone były bitwie pod Chocimiem (okrągła […]

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE – SESJA: STYCZEŃ 2021

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren […]

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie – styczeń 2021

Kwalifikacja Część praktyczna /dokument/ 11.01.2021 poniedziałek Część pisemna   12.01.2021 wtorek część praktyczna   /wykonanie/ RL. 03 ——————————- Godzina 10.00 60 minut 12 zdających Sala konferencyjna 18.01.- 19.01.2021 180 minut 11 zdających zmiana 1: 9.00 zmiana 2: 15.00 szczegółowy plan osobowy w zakładce egzaminy zawodowe RL.10 Godzina 9.00 120 minut (+30 minut dostosowanie) 4 zdających […]

DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji […]

Amelia Wiechno, Mariusz Górski i Paweł Guzek laureatami w XII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przystąpili do XII już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego organizowanego corocznie przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego […]

WOKALNE KONFRONTACJE

W grudniu 2020 roku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny. Przesłuchania te odbyły się w formule online. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników, którzy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. W festiwalu tym zostało przyznane Wyróżnienie Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego uczennicy naszej szkoły Marzenie Witkowskiej, […]

PODSUMOWANIE DWULETNICH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY”

PODSUMOWANIE DWULETNICH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY”   W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od 1 września 2018 roku do 29 listopada 2020 roku trwała realizacja Projektu nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze […]

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYLI KWALIFIKACJE OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

W ramach Projektu nr RPLD.11.03.01-10-0021/18-00, pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 nasi uczniowie w terminie od 28 września do 13 listopada uczestniczyli w kursie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie zakończyło się w dniu 27 […]

„SZKOŁA DO HYMNU”

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, wspólne śpiewanie hymnu państwowego w naszej szkole odbyło się głównie za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele w kraju i za granicą.