Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

pp2012_informacje_dla_zdajacych

Załączniki pp.2012 (jednoliterkowa) – deklaracje, wnioski

Uwagi dla zdających o obsłudze EZ na komputerze

Harmonogram _PP2019_EZ-18 VIII 2022

INFORMACJA Ogólna o EZ

Informacja o EZ oraz EPKwZ – Sesja lato 2023

Deklaracja-zalacznik_3c_2019_2023- Słuchacze KKZ

Harmonogram_PP2012-EPKwZ-18 VIII 202

1.Informacja ogólna o egzaminie dla zdających – Lato 2023

2. Część teoretyczna

3. Część Praktyczna

Komunikat-o-pomocach-cz.pisemna-PP2019

Komunikat-o-pomocach-cz.praktyczna-PP2019

Uwagi dla zdających o obsłudze EZ na komputerze