Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

pp2012_informacje_dla_zdajacych

Załączniki pp.2012 (jednoliterkowa) – deklaracje, wnioski

Uwagi dla zdających o obsłudze EZ na komputerze

Harmonogram _PP2019_EZ-18 VIII 2022

INFORMACJA Ogólna o EZ

Informacja o EZ oraz EPKwZ – Sesja lato 2023

Informacja o przebiegu egzaminów dla zdających w sesji Zima 2023

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Deklaracja-zalacznik_3c_2019_2023- Słuchacze KKZ

Harmonogram Sesji Zima 2023 dla zdających absolwentów KKZ

Harmonogram_PP2012-EPKwZ-18 VIII 2022