Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Uwagi dla zdających o obsłudze EZ na komputerze

Deklaracja-zalacznik_3c_2019_2024- Słuchacze KKZ

Harmonogram Egzaminów Zawodowych w roku szkolnym 2023-24

Informacja ogólna o Egzaminie zawodowym w roku szkolnym 2023-24

2A.-Komunikat-o-pomocach-cz.pisemna-PP2019

4B.-Komunikat-o-pomocach-cz.praktyczna-PP2019-

Dla KKZ – Informacja o egzaminie dla zdających

Lista zdających – Komputer – KKZ

Lista zdających – Praktyczny – KKZ