Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Harmonogram pp. 2017 (dwuliterkowe)

Harmonogram pp.2012 (jednoliterkowe)

pp2012_informacje_dla_zdajacych

pp2017_informacje_dla_zdajacych

Załączniki pp.2012 (jednoliterkowa) – deklaracje, wnioski

Załączniki pp.2017 – deklaracja, wniosek

Harmonogram szczegółowy – Sesja styczeń-luty 2021

Zestawienie Słuchaczy SP na wykonanie RL.11

Informacja o EZ oraz EPKwZ – termin składania deklaracji

pp2019 – Informacja dla zdających