Koleżanki i koledzy – Absolwenci Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.

Serdecznie zapraszamy do pomocy przy organizacji “XII Zjazdu Absolwentów oraz uroczystości 90-lecia szkoły” . Najbliższe spotkanie absolwentów w sprawie organizacji uroczystości odbędzie się w dniu 09.06.2022r o godzinie 19.00. Zapraszamy do pomocy przy organizacji Zjazdu.