Szanowni Absolwenci Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.
Organizatorzy informują że nie będzie możliwości uczestniczenia w uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjazdu Absolwentów” zgłaszając swój udział w dniu uroczystości czyli 25 czerwca, a nawet jeżeli będziecie chcieli zapisać się po dniu 19 czerwca. W dniu 20 czerwca przekazujemy firmie cateringowej dla  ilu osób mają być przygotowane posiłki. Impreza jest w plenerze – tak jak zawsze na świeżym powietrzu. Mają być ustawione 4 namioty po ok. 100 osób. Jest to impreza zamknięta zabezpieczana przez firmę ochroniarską, na którą będą mogły wejść tylko osoby posiadające  przepustki i znaczki uczestnika Uroczystości. Niestety nie będą mogły wejść osoby niezgłoszone. Każda osoba, która zapisze się na uroczystość, po 20 czerwca zostanie zweryfikowana czy wniosła opłatę na konto bankowe, lub wpłata może być dokonana w kasie szkoły do 20.06.2022r. Osoby wpłacające na konto proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania wpłaty. Na tej podstawie zostaną przygotowane dla Państwa materiały o szkole: publikacja o szkole, znaczek uczestnika, talon na posiłki oraz przepustka. Każdy uczestnik po części oficjalnej będzie miał zaplanowane miejsce siedzące w namiocie oraz wyżywienie. Miejsca w namiotach będą dobrane rocznikami ukończenia szkoły oraz numerowane. Każdy uczestnik będzie wiedział jaki ma numer oraz  które miejsce w którym namiocie ma zająć. Namioty zostaną oznaczone kolorami, czyli będziecie Państwo wiedzieć np. że macie miejsce 95 w namiocie zielonym. Po przybyciu do szkoły, uczestnicy uroczystości muszą zarejestrować się na stanowisku rejestracyjnym i pobrać przygotowane materiały.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród naszych kolegów i koleżanek abyśmy mogli w jak najlepszych humorach spędzać razem czas a Państwo nie byli zaskoczeni wymogami organizacyjnymi. Od przyszłego tygodnia będziemy starali się na naszej stronie przekazywać informacje ile osób w poszczególnych rocznikach zostało zarejestrowanych. Prosimy o przekazanie informacji jak najszerszej grupie naszych absolwentów.

Pozdrawiamy Komitet Organizacyjny