EGZAMIN MATURALNY 2023 – KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2022

Część pisemna egzamin maturalnego w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 roku (wtorek)
o godzinie 9.00

Egzamin z języka polskiego i matematyki odbędzie się w sali konferencyjnej na górze (sala nr 1), w budynku głównym szkoły.

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w sali nr 13 (informatyczna 2), w budynku głównym szkoły.

HARMONOGRAM

Data Dzień tygodnia

 

Przedmiot pisemny Miejsce   i skład ZN Delegowani do ZSP nr 2 w Łowiczu
23.08.2022 Wtorek

godz. 9.00

170 minut

Język polski-  PP

Matematyka – PP

Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący – mgr inż. Joanna Balcerska

Członkowie: mgr Kinga Dzik

mgr Kamil Szkup – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

mgr Jakub  Jędrachowicz

 

23.08.2022 Wtorek

godz. 9.00

120 minut

Język angielski – PP Pracownia  informatyczna 2 (sala nr 13)

Przewodniczący: mgr Aleksander Frankiewicz

Członkowie: mgr inż.,Włodzimierz Gratys – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

mgr Aleksandra Wojciechowska 

 

W dniu przeprowadzania egzaminów zdający przychodzą do szkoły na godz. 8:00 , mają dowody tożsamości z nr PESEL własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkle, kalkulator PROSTY itd.

Zofia Rosa

Wicedyrektor

 

EGZAMIN MATURALNY 2022 – KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/