Dokumentacja do egzaminu maturalnego:

EM_2020_deklaracja_ Zalacznik1a

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826%20EM%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf

Komunikat o harmonogramie egzaminów 2020r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019_2020