HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W TERMINIE GŁÓWNYM – MAJ 2021

Część pisemna egzamin maturalnego odbędzie się w dniach 4 – 20 maja 2021 roku.

Egzamin z języka polskiego i matematyki, biologii, chemii, geografii oraz pozostałych przedmiotów odbędzie się w sali gimnastycznej. Uczniowie klasy IV TW i absolwenci wchodzą na salę gimnastyczną lewym wejściem, uczniowie klasy IV TR/TAK wejściem środkowym. Szatnia w sali nr 19 w budynku pnz.

W przypadku języków obcych i przedmiotów zdawanych przez małą liczbę osób egzamin odbywa się w wyznaczonych salach, w budynku głównym szkoły.

HARMONOGRAM

Data Dzień tygodnia

 

Przedmiot pisemny Miejsce   i skład ZN Delegowani do ZSP nr 2 w Łowiczu
4.05.2021 r. WTOREK godz.9:00,

170 minut

Język polski PP Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Agnieszka Piesik

Członkowie: Joanna Gajda, Sławomira Milczarek, Anna Kosmowska – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Katarzyna Jadczak

(od godz.8.00);

 

5.05.2021 r. ŚRODA

godz. 9:00,

170 minut

Matematyka PP Sala gimnastyczna (sala nr 1) Przewodniczący –Joanna Balcerska

Członkowie: Angelika Kobierzycka,

Karol Panek, Katarzyna Wielec

Józef Mamiński – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Aleksandra Wojciechowska,

Izabela Masłowska (od godz.8.00);

 

6.05.2021 r. CZWARTEK godz.9:00,

120 minut

Język angielski PP Sala konferencyjna (sala nr 2)

(klasa IV TR i IV TAK)

Przewodniczący: Łukasz Jankowski

Członkowie: Agnieszka Tarkowska,

Katarzyna Socha, Józef Mamiński –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Anna Domińczak, Aneta Tarkowska, Izabela Masłowska, Adrianna Bryjak, Jakub Jędrachowicz (od godz.8.00),

 

    Język angielski PP Pracownia matematyczna (sala 3) – klasa IV TW (od nr 11 do 21)

Przewodniczący: Agnieszka Piesik

Członkowie:. Karolina Bożym

Stanisław Pietrzak –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu)

    Język angielski PP Pracownia geograficzna (sala 8) – klasa IV TW (od nr 21 do 25)

Przewodniczący – Ilona Panek

Członkowie: Jakub Gajewski

Anna Kosmowska –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

   

 

Język angielski PP Pracownia po (sala 11) – klasa IV TW (od nr 1 do 10)

Przewodniczący –Iwona Przytulska

Członkowie: Ewelina Gajewska,

Wojciech Białecki – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

6.05.2021 r. CZWARTEK godz.14:00,

180 minut

Historia sztuki PR Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący -Paweł Kudelski

Piotr Sumiński –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

7.05.2021 r. PIĄTEK godz.9:00,

150 minut

Język angielski Pr Sala konferencyjna (sala nr 2)

Przewodniczący –. Joanna Balcerska, Członkowie: Jakub Jędrachowicz, Mariusz Szewczyk –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Sylwia Jabłońska   (od godz.8.00)

 

10.05.2021 r. PONIEDZIAŁEK

godz.9:00,

180 minut

Język polski PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący – Sylwia Jabłońska, Członkowie: Krzysztof Chlebny, Kamil Szkup –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kamila Muras (od godz.8.00)

 

11.05.2021 WTOREK

godz.9:00,

180 minut

Matematyka

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący – Angelika Kobierzycka, Członkowie:   Jakub Gajewski, Piotr Żak –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Krzysztof Chlebny (od godz.8.00)

 

11.05.2021 WTOREK

godz.14:00,

180 minut

WoS

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący –Renata Łąpieś

Członkowie: . Elżbieta Wojtyna-   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

12.05.2021 ŚRODA

godz.9:00,

180 minut

BIOLOGIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Kamila Muras

Członkowie: Katarzyna Socha,

Jakub Zaczkiewicz – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Krzysztof Chlebny (od godz.8.00)

 

13.05.2021 r. CZWARTEK

godz.9:00,

180 minut

GEOGRAFIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Karol Panek

Członkowie: Agnieszka Tarkowska,

mgr inż. Paulina Wojda – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kamila Muras (od godz.8.00)

 

13.05.2021 r. CZWARTEK

godz.14:00,

120 minut

JĘZYK NIEMIECKI PP Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący – Łukasz Jankowski, Członkowie: Dariusz Surma – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kinga Dzik (od godz.13.00)
14.05.2021 PIĄTEK

godz.9:00,

180 minut

CHEMIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Bogumiła Banasik Członkowie:       mgr Jakub Jędrachowicz, Golędzinowska-Lebioda –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Sylwia Jabłońska (od godz. 8.00
18.05.2021 WTOREK

godz.9:00,

180 minut

FIZYKA

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący –Iwona Przytulska

Członkowie:      Adam Kaczmarczyk –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Bogumiła Banasik (od godz. 8.00

EGZAMIN MATURALNY ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ZACHOWANIEM PROCEDÓR EGZAMINACYJNYCH I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI EPIDEMIOLOGICZNYMI!!!!

W dniach przeprowadzania egzaminów zdający przychodzą do szkoły na godz. 8:00 , mają dowody tożsamości z nr PESEL własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkle, kalkulator PROSTY itd.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Należy pamiętać o dezynfekcji rąk, rękawiczkach jednorazowych i dystansie społecznym. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

  Zofia Rosa

 

EGZAMIN MATURALNY 2021:

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2021roku