HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W TERMINIE GŁÓWNYM – MAJ 2021

Część pisemna egzamin maturalnego odbędzie się w dniach 4 – 20 maja 2021 roku.

Egzamin z języka polskiego i matematyki, biologii, chemii, geografii oraz pozostałych przedmiotów odbędzie się w sali gimnastycznej. Uczniowie klasy IV TW i absolwenci wchodzą na salę gimnastyczną lewym wejściem, uczniowie klasy IV TR/TAK wejściem środkowym. Szatnia w sali nr 19 w budynku pnz.

W przypadku języków obcych i przedmiotów zdawanych przez małą liczbę osób egzamin odbywa się w wyznaczonych salach, w budynku głównym szkoły.

HARMONOGRAM

Data Dzień tygodnia

 

Przedmiot pisemny Miejsce   i skład ZN Delegowani do ZSP nr 2 w Łowiczu
4.05.2021 r. WTOREK godz.9:00,

170 minut

Język polski PP Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Agnieszka Piesik

Członkowie: Joanna Gajda, Sławomira Milczarek, Anna Kosmowska – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Katarzyna Jadczak

(od godz.8.00);

 

5.05.2021 r. ŚRODA

godz. 9:00,

170 minut

Matematyka PP Sala gimnastyczna (sala nr 1) Przewodniczący –Joanna Balcerska

Członkowie: Angelika Kobierzycka,

Karol Panek, Katarzyna Wielec

Józef Mamiński – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Aleksandra Wojciechowska,

Izabela Masłowska (od godz.8.00);

 

6.05.2021 r. CZWARTEK godz.9:00,

120 minut

Język angielski PP Sala konferencyjna (sala nr 2)

(klasa IV TR i IV TAK)

Przewodniczący: Łukasz Jankowski

Członkowie: Agnieszka Tarkowska,

Katarzyna Socha, Józef Mamiński –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Anna Domińczak, Aneta Tarkowska, Izabela Masłowska, Adrianna Bryjak, Jakub Jędrachowicz (od godz.8.00),

 

    Język angielski PP Pracownia matematyczna (sala 3) – klasa IV TW (od nr 11 do 21)

Przewodniczący: Agnieszka Piesik

Członkowie:. Karolina Bożym

Stanisław Pietrzak –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu)

    Język angielski PP Pracownia geograficzna (sala 8) – klasa IV TW (od nr 21 do 25)

Przewodniczący – Ilona Panek

Członkowie: Jakub Gajewski

Anna Kosmowska –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

   

 

Język angielski PP Pracownia po (sala 11) – klasa IV TW (od nr 1 do 10)

Przewodniczący –Iwona Przytulska

Członkowie: Ewelina Gajewska,

Wojciech Białecki – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

6.05.2021 r. CZWARTEK godz.14:00,

180 minut

Historia sztuki PR Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący -Paweł Kudelski

Piotr Sumiński –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

7.05.2021 r. PIĄTEK godz.9:00,

150 minut

Język angielski Pr Sala konferencyjna (sala nr 2)

Przewodniczący –. Joanna Balcerska, Członkowie: Jakub Jędrachowicz, Mariusz Szewczyk –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Sylwia Jabłońska   (od godz.8.00)

 

10.05.2021 r. PONIEDZIAŁEK

godz.9:00,

180 minut

Język polski PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący – Sylwia Jabłońska, Członkowie: Krzysztof Chlebny, Kamil Szkup –     ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kamila Muras (od godz.8.00)

 

11.05.2021 WTOREK

godz.9:00,

180 minut

Matematyka

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący – Angelika Kobierzycka, Członkowie:   Jakub Gajewski, Piotr Żak –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Krzysztof Chlebny (od godz.8.00)

 

11.05.2021 WTOREK

godz.14:00,

180 minut

WoS

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący –Renata Łąpieś

Członkowie: . Elżbieta Wojtyna-   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

12.05.2021 ŚRODA

godz.9:00,

180 minut

BIOLOGIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Kamila Muras

Członkowie: Katarzyna Socha,

Jakub Zaczkiewicz – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Krzysztof Chlebny (od godz.8.00)

 

13.05.2021 r. CZWARTEK

godz.9:00,

180 minut

GEOGRAFIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Karol Panek

Członkowie: Agnieszka Tarkowska,

mgr inż. Paulina Wojda – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kamila Muras (od godz.8.00)

 

13.05.2021 r. CZWARTEK

godz.14:00,

120 minut

JĘZYK NIEMIECKI PP Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący – Łukasz Jankowski, Członkowie: Dariusz Surma – ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Kinga Dzik (od godz.13.00)
14.05.2021 PIĄTEK

godz.9:00,

180 minut

CHEMIA PR Sala gimnastyczna (sala nr 1)

Przewodniczący –Bogumiła Banasik Członkowie:       mgr Jakub Jędrachowicz, Golędzinowska-Lebioda –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Sylwia Jabłońska (od godz. 8.00
18.05.2021 WTOREK

godz.9:00,

180 minut

FIZYKA

PR

Pracownia inf.2 (sala 13)

Przewodniczący –Iwona Przytulska

Członkowie:      Adam Kaczmarczyk –   ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Bogumiła Banasik (od godz. 8.00

EGZAMIN MATURALNY ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ZACHOWANIEM PROCEDÓR EGZAMINACYJNYCH I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI EPIDEMIOLOGICZNYMI!!!!

W dniach przeprowadzania egzaminów zdający przychodzą do szkoły na godz. 8:00 , mają dowody tożsamości z nr PESEL własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkle, kalkulator PROSTY itd.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Należy pamiętać o dezynfekcji rąk, rękawiczkach jednorazowych i dystansie społecznym. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

  Zofia Rosa

 

EGZAMIN MATURALNY 2021:

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2021roku

 

Komunikat w sprawie wydawania
świadectw maturalnych

W dniu 05.07.2021 r. tj. w (poniedziałek) o godzinie 12.15 w sali nr 1 wychowawcy wręczać będą absolwentom klasy 4 TR/TAK i 4 TW świadectwa maturalne.

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają świadectwa dojrzałości w sekretariacie szkoły.

Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem.

Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Każdy odbierający świadectwo zobowiązany jest mieć ze sobą własny długopis.

Po odebraniu świadectwa nie wolno gromadzić się pod szkołą.

Zapraszam wszystkich po odbiór świadectw.

Zofia Rosa

Wicedyrektor

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2021

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2021