KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Proponujemy Państwu następujące rodzaje kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (ROLNIK) – kwalifikacja R3

czas kształcenia obejmuje 650 godzin,

realizacja w okresie do 1,5 roku.

podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy pobierz plik

ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

(TECHNIK ROLNIK) – kwalifikacja R16

 Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w   Zduńskiej Dąbrowie od stycznia 2013 r. organizuje bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zawodzie rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R3 – prowadzenie produkcji rolniczej oraz w zawodzie technik rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Zajęcia w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

– organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Ponadto po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Absolwent będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych.

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły
tel.: 46 838 74 95