KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie prowadzi kształcenie w Szkole Policealnej dla dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – rolnik, technik rolnik

 

KWALIFIKACJA ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik) czas kształcenia obejmuje 650 godzin,  realizacja przez  1,5 roku.

 

KWALIFIKACJA ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej  (zawód technik rolnik) czas trwania jeden semestr ( 0,5 roku).

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – technik weterynarii (4-semestry)- nabór od roku szkolnego 2020/2021

 

KWALIFIKACJA ROL.11 – prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

 

KWALIFIKACJA ROL.12 – wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Zajęcia w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się  w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły
tel.: 46 838 74 95

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – rolnik, technik rolnik pobierz plik

podanie -KKZ rolnik, technik rolnik ROL.04, ROL.10

Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – technik weterynarii pobierz plik

podanie-KKZ technik weterynarii