KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie prowadzi kształcenie w Szkole Policealnej dla dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

Szkoła policealna dla dorosłych : kształci w zawodzie technik weterynarii. Kształcenie trwa 4 semestry (2 lata). Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacja R03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (zawód rolnik) czas kształcenia obejmuje 650 godzin,  realizacja przez  1,5 roku.

KWALIFIKACJA R16ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ  (zawód technik rolnik)

 czas trwania jeden semestr ( 0,5 roku).

Zajęcia w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się  w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

– prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

– organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły
tel.: 46 838 74 95

DOKUMENTY DO POBRANIA :

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz do szkoły policealnej
pobierz plik