1.10.2016, 12:10

fundusze str głowna

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

______________________________________________________________

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA ZAWODÓW: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – HARMONOGRAM KURSÓW W TYGODNIU

AKTUALIZACJA SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA ZAWODÓW: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  (20.03.2017)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWOODOWE DLA ZAWODÓW: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  (2.10.2017)