fundusze str głowna

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

______________________________________________________________

HARMONOGRAM KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018