Projekt ,,Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” realizowany jest przez Unię Europejską
w ramach Programu Erasmus+, nr projektu 2020-1-PLO1-KA102-080787

 

Informacja o projekcie

     Z dumą informujemy, iż szkoła kolejny raz otrzymała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na projekt związany z organizacją stażu zagranicznego. Projekt będzie realizowany w roku  2021, a mobilność została zaplanowana na jesień.

Głównym celem projektu pt.: ,,Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów naszej szkoły. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzane i dokumentowane przez cały czas trwania projektu.    Cel ten będzie łatwiejszy do osiągnięcia poprzez wdrożenie systemu ECVET, który wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Projekt ,,Mobilni na rynku pracy – Praktyki Europejskie” skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Udział w nim będzie poprzedzony rekrutacją, która wyłoni 36 uczestników dwutygodniowego stażu, mającego się odbyć na jesień 2021 roku.

Wyjazd na staż do Grecji poprzedzi przygotowanie merytoryczne i językowe. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie, będą mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz nabycia szeregu nowych umiejętności takich jak: współpraca w grupie, odpowiedzialny podział obowiązków, organizowanie stanowiska i czasu pracy. Uczestniczenie w stażu stwarza również możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju, poprzez uczestniczenie    w codziennych zajęciach i spotkaniach. Projekt realizowany przez naszą szkołę ma również ponadczasowy wymiar. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym i językowym, młodzież biorąca w nim udział ma w przyszłości szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zarówno lokalnym jak również europejskim. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu, która będzie aktualizowana o nowe wydarzenia.

Wkrótce pojawią się nowe, szczegółowe informację dotyczące projektu.

 

Regulamin-Rekrutacji Grecja 2020-21

Formularz zgłoszeniowy – Uczeń

Formularz zgłoszeniowy – Absolwent