Projekt ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” realizowany jest przez Unię Europejską
w ramach Programu Erasmus+, nr projektu 2020-1-PLO1-KA102-080787

 

Informacja o projekcie

Z dumą informujemy, iż szkoła kolejny raz otrzymała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na projekt związany z organizacją stażu zagranicznego. Projekt będzie realizowany w roku 2021.

Głównym celem projektu pt.: ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów naszej szkoły. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzane i dokumentowane przez cały czas trwania projektu. Cel ten będzie łatwiejszy do osiągnięcia poprzez wdrożenie systemu ECVET, który wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Projekt ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Udział w nim będzie poprzedzony rekrutacją, która wyłoni 36 uczestników dwutygodniowego stażu, mającego się odbyć na jesień 2021 roku.

Wyjazd na staż do Grecji poprzedzi przygotowanie merytoryczne i językowe. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie, będą mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz nabycia szeregu nowych umiejętności takich jak: współpraca w grupie, odpowiedzialny podział obowiązków, organizowanie stanowiska i czasu pracy. Uczestniczenie w stażu stwarza również możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju, poprzez uczestniczenie w codziennych zajęciach i spotkaniach. Projekt realizowany przez naszą szkołę ma również ponadczasowy wymiar. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym i językowym, młodzież biorąca w nim udział ma w przyszłości szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zarówno lokalnym jak również europejskim. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu, która będzie aktualizowana o nowe wydarzenia.

Wkrótce pojawią się nowe, szczegółowe informację dotyczące projektu.

Regulamin-Rekrutacji-Grecja-2020-21

Formularz-zgłoszeniowy-Uczeń

Formularz-zgłoszeniowy-Absolwent