Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Dostosowania pp. 2012_2017

Dostosowania pp.2019

Harmonogram pp. 2017 (dwuliterkowe)

Harmonogram pp.2012 (jednoliterkowe)

Harmonogram pp.2019 (trzyliterkowy)

pp2012_informacje_dla_zdajacych

pp2017_informacje_dla_zdajacych

Załączniki pp.2012 – deklaracje, wnioski

Załączniki pp.2017 – deklaracja, wniosek

Harmonogram szczegółowy – Sesja styczeń-luty 2021

Zestawienie Uczniów III TR na wykonanie RL.03

Zestawienie Uczniów IV TW na wykonanie RL.11

Deklaracja – ROL.11

Informacja o EZ dla II TW

Informacja o EZ oraz EPKwZ – termin składania deklaracji

pp2019 – Informacja dla zdających

Wzór podania o dostosowanie warunków EZ