Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Załączniki pp.2017 – deklaracja, wniosek

2. Załącznik 33

Harmonogram Egzaminów Zawodowych w roku szkolnym 2023-24

Informacja ogólna o Egzaminie zawodowym w roku szkolnym 2023-24

Deklaracja-zalacznik_3a_2019_2024 – Technikum

Uwagi-dla-zdających-o-obsłudze-EZ-na-komputerze

1. Dla uczniów – Informacja ogólna o egzaminie dla zdających

2. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Komputer – Listy zdających – T

Lista zdajacych ROL.12

Lista zdających OGR.04

Lista zdających ROL.04

Lista zdających ROL.10, ROL.06

Lista zdających ROL.11, OGR.03