Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Informacja-ogólna-o-Egzaminie-zawodowym-w-roku-szkolnym-2023-24

2. Załącznik 33

Harmonogram Egzaminów Zawodowych w roku szkolnym 2023-24

Dla uczniów – Informacja o egzaminie dla zdających

2A.-Komunikat-o-pomocach-cz.pisemna-PP2019

4B.-Komunikat-o-pomocach-cz.praktyczna-PP2019-

Deklaracja-zalacznik_3a_2019_2024 – Technikum

Uwagi-dla-zdających-o-obsłudze-EZ-na-komputerze

Lista zdających – Komputer – T

Lista zdających – Praktyczny – OGR.04

Lista zdających – Praktyczny – ROL.10, ROL.06

Lista zdających – Praktyczny – ROL.11, OGR.03