Dokumentacja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Dostosowania pp. 2012_2017

Dostosowania pp.2019

pp2012_informacje_dla_zdajacych

pp2017_informacje_dla_zdajacych

Załączniki pp.2017 – deklaracja, wniosek

pp2019 – Informacja dla zdających

Wzór podania o dostosowanie warunków EZ

Harmonogram_PP2017_EPKwZ

Harmonogram_PP2019_EZ

Zał. 1. Informacja ogólna o egzaminie dla zdających

Zał. 2. – zdający EZ i EPKwZ – praktyczny – sesja Lato 2022

Zał. 3. – zdający EZ – komputer – sesja Lato 2022