ROK SZKOLNY 2012/2013

I SEMESTR

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,JESTEM SZEFOWĄ”

W środę, 12 września 2012 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu “Jestem szefową” organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz we współpracy z Minister Edukacji Narodowej.

Spośród 360 uczennic szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do konkursu wyłoniono 20 finalistek. Wśród nich znalazła się Arletta Litwinowicz uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie weterynarii. Praca Arletty  została wysoko oceniona przez Kapitułę konkursu (w skład której wchodzili liderzy i liderki polskiej sceny politycznej i gospodarczej) i otrzymała wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym uczennicy była p. Zofia Rosa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Zadaniem uczestniczek było wyobrazić sobie siebie w roli szefowej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy. Arletta w swojej pracy wcieliła się w rolę szefowej kliniki weterynaryjnej, w formie baśni przedstawiła jak jej największe marzenia stają się rzeczywistością.

Finalistki konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami zaproszono na dwa dni do Warszawy. W tym czasie zaplanowano m.in. spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje w świecie polityki, biznesu i mediów. Istotnym elementem konkursu w tej edycji było objęcie finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Ponadto wszystkie laureatki oraz wyróżnione otrzymały nagrody specjalne w postaci wyjazdu do Brukseli od zasiadających w Kapitule posłów do Parlamentu Europejskiego.

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W dniu 28 września 2012 roku w Bratoszewicach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonującego zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego, zwiększanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko, uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznego systemu gospodarowania, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego.

Wśród uczestników Etapu Wojewódzkiego Konkursu znalazł się Artur Rybus, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który zajął II miejsce.

Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 W dniu 18 października 2012 roku w Kinoteatrze “Polonez” w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Justyna Chojnacka.

Justyna jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza przyrodniczo-matematycznych oraz zawodowych – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 4,78.

Wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, internatu i klasy. Pracuje w szkolnym wolontariacie. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest jeździectwo. Konno jeździ już ponad 5 lat. Ma własnego konia: Wektora. W przyszłości chciałaby zostać trenerem psów dla osób niepełnosprawnych i zająć się dogoterapią.

PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILI, ŻE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI
DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego udział wzięło 395 osób z 15 szkół województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Do eliminacji szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przystąpiło 50 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 6 z nich.

Etap wojewódzki konkursu odbył się w dniu 23 listopada 2012 roku, w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach. Obejmował dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna – test składał się z 30 pytań. Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

Nasi uczniowie w ostatecznej rywalizacji zajęli następujące miejsca:

drugie  – Jan Majewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

trzecie – Emil Świderek, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

czwarte – Piotr Jadczak, uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dziewiąte – Damian Szafoni, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

dwunaste – Monika Olejniczak,  uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

W drugiej dziesiątce znalazł się również Adam Lisiecki – uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Ci, którzy brali udział w konkursie już kolejny raz, z doświadczenia wiedzą, że przełamanie złych przyzwyczajeń i wprowadzenie w życie przepisów, które poznali to ciągła i długotrwała praca.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

19 grudnia 2012 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy”. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej.
Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy.
I miejsce w konkursie „Barwy Łowickiej Ziemi” zajęła uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Karolina Wielec. Laureatka namalowała piękną i kolorową „Łowiczankę”, jako nagrodę otrzymała książkę i dyplom.

UCZEŃ Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE TRZECI W WOJEWÓDZTWIE W OLIMPIADZIE MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH.

 W dniu 1 marca 2013 roku w ZSRCKP w Bujnach odbył się Etap Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Uczestniczyło w nim 50 osób z województwa łódzkiego. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów. Po pisemnym teście i etapie ustnym Janusz Błachowicz, uczeń  klasy II Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik zajął III miejsce i będzie reprezentował szkołę w Finale Krajowym, który odbędzie się w dniach 7 – 8 marca br. podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Bardzo dobry wynik – 7 miejsce osiągnął Kamil Kucharski, uczeń tej samej klasy.

Młodzież do olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych, pani Jolanty Bilskiej.

Warto zaznaczyć, że Olimpiada Młodych Producentów Rolnych obejmuje szeroki zakres wiedzy z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz materiał wykraczający poza podstawę programową. Konkurencja na olimpiadzie jest bardzo duża, ponieważ oprócz uczniów startują w niej również studenci, absolwenci uczelni rolniczych i rolnicy.

SUKCES UCZNIA Z  ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE  W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich  odbył się 7 marca 2013 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Ekologiczna produkcja rolnicza.
  2. Zasady cross-compliance.
  3. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej.
  4. Odnawialne źródła energii.
  5. Programy rolnośrodowiskowe.

W pierwszym etapie w Bratoszewicach z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 6 uczniów: z II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Damian Łysio, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Beata Grabska. Wszystkich uczestników było 49.

Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 4 uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz.

Organizatorzy olimpiady pogratulowali uczestnikom oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

W dniu 14 marca 2013 roku w Kościerzynie odbył się II etap Wojewódzkiej  Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim  30 najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, w tym uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Emil Świderek. Finaliści musieli udzielić odpowiedzi na 3 pytania. Po części ustnej Emil zajął IV miejsce.

Do olimpiady przygotowywała młodzież nauczycielka produkcji roślinnej – pani Jolanta Bilska.

KONKURS CHEMICZNY

Już po raz dziewiąty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest także fundatorem nagród dla zwycięzców.

W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Zwycięzcą został uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Mariusz Biskupski. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej to: Karolina Kalota z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Róża Gradowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Janek Majewski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się 11 kwietnia  w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział 7 uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać pięć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów, danie impulsu do pogłębiania posiadanej już wiedzy oraz umożliwienie sprawdzenia się w konfrontacji z innymi.

Podziękowaniem dla tegorocznych i jednocześnie zachętą dla przeszłorocznych uczestników, niech będą słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

XXXVII ELIMINACJE OWiUR

W dniu 19 kwietnia 2013 roku, na SGGW w Warszawie, odbyły się XXXVII okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie naszej szkoły brali udział w 7 blokach tematycznych. Najlepszy wynik osiągnął Piotr Jadczak, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcji zwierzęcej.  Kolejni uczestnicy tego bloku Mateusz Pabin i Marcin Muras zajęli odpowiednio miejsca V i VII z punktacją równorzędną miejscom IV i VI. Gratulujemy wszystkim, a szczególnie Piotrowi i życzymy mu dalszych sukcesów w eliminacjach centralnych.

XXXVII FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca 2013 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXXVII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 220 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Piotr Jadczak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, który w bloku produkcji zwierzęcej zajął III miejsce.

W związku z uzyskanym wynikiem uczeń naszej szkoły został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz przedstawiciele sponsora Olimpiady – Banku BGŻ: Wiceprezes Banku BGŻ  Witold Okarma oraz Prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.