INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

„Nauczanie rolnicze XXI wieku -młodzi na start”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 UP, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy – doposażenie pracowni zawodowych dla zawodów TR i TAK, organizację staży zawodowych, zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje zawodowe i uniwersalne dla zawodów TR, TW, TAK w terminie od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.

GRUPA DOCELOWA:

 • 100 uczniów (54 K i 46 M)
 • 9 nauczycieli (5 K i 4 M)

ZADANIA:

 1. Uruchomienie Szkolnego Punktu Kariery Zawodowej (SPinKA, w ramach którego uczestnicy projektu            zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 1. Zajęcia dodatkowe rozwijających kompetencje zawodowe i uniwersalne, – przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego i maturalnego (matematyka, j ęzyk angielski), wykraczaj ące ponad podstawę programową.
 2. Kursy/szkolenia zawodowe. – nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji zawodowych,
 3. Staże zawodowe, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego obj ętego podstawą programową, stypendium stażowe.

5 . Wyposażenie .pracowni dla zawodu TR i TAK w nowoczesny sprzęt:

 • ciągnik rolniczy do nauki jazdy kat T. z przeznaczeniem na realizację praktycznej nauki dla zawodów TR/TAK oraz m.in do egzaminów zawodowych w części praktycznej;
 • kosiarka rotacyjna do praktycznej nauki w zawodach TR/TTAK;
 • wózek widłowy,
 • ciągnik rolniczy – wkład własny.
 1. Studia podyplomowe/kursy zawodowe dla nauczycieli.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI:

 • Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (2 semestry),
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Integrowanej Produkcji.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI:

 • kurs groomingu
 • kurs instruktora hipoterapii
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej jazda konna
 • kurs dla początkujących pszczelarzy ,
 • kurs programowania w C/C++ ,

-szkolenia podnoszące kompetencje – w zakresie obsługi i użytkowania: ciągnika rolniczego, ,wózka widłowego, kosiarki rotacyjnej.

KURSY I SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY:

*Prawo jazdy kat. B- 50UP(25K/25M)TR,TW,TAK-KW *Obsługa kombajnu zbożowego-40UP (40M) TR *Stosowanie środków ochrony roślin-30UP (8K/22M)TR,TAK *Inseminator-40UP (24K/16M) TW,TR *Florystyczno-kelnerski-20UP (13K/7M) TAK

*Obsługa wózków widłowych-40 UP (20K/20M) TR,TAK,TW-KW 14 / 54

*Spawania elektrodami otulonymi-20UP(20M) TR-KW

*Instruktor jazdy konnej-24UP(14K/10M) TW,TR

*Instruktor hipoterapii-20UP(12K/8M) TW

*Kurs groomingu-24UP (20K/4M) TW

*Instruktor szkolenia psów-24 UP (20K/4M) TW

*Instruktor dogoterapii-24UP (20K/4M) TW

*Operator koparko-ładowarki-15UP (15M) TAK/TR-KW

Wszystkie etapy realizacji projektu będą oparte na zasadach równości szans, zarówno w odniesieniu do kobiet jak i mężczyzn ale również osób z niepełnosprawnościami. Zwalczane będą wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

W procesie rekrutacji kryterium punktowym będzie m.in. możliwość zadeklarowania udziału w zawodach powszechnie uważanych za kobiece przez mężczyzn i męskich dla kobiet. W kryteriach punktowych ujęto również osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały zwiększoną szansę uczestnictwa w projekcie.

Zakłada się że wszystkie formy wsparcia będą dostępne dla wszystkich w równy sposób, co bezpośrednio wynika z zapisów projektu przy opisie poszczególnych zadań.

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnościami na takich samych zasadach co i pozostali UP.

Całkowita wartość projektu: 1 547 596,80

Dofinansowanie projektu w kwocie: 1 392 837,12

Koordynator szkolny: Zofia Rosa

Regulamin naboru do projektu Nauczanie rolnicze XXI wieku-młodzi na start

Formularz-zgłoszeniowy-dla-ucznia młodzi na start

Plakat  2020 Młodzi na start

wyniki rekrutacji I edycja -lista zakwalifikowanych

lista zakwalifikowanych na zajęcia dodatkowe – pz 2020,21

Harmonogram organizacji zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania z przedmiotów zawodowych

Harmonogram zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach WARK – marzec 2021

Lista UP zakwalifikowanych na kursy kombajnisty, inseminacyjny, kat. B w roku szkolnym 2020,2021

Harmonogram-realizacji-zajęć-Kurs-Obsługi-Kombajnu-Zbożowego-2021 (2)

Harmonogram kursu inseminacyjnego 2021(teoria)

Staż wakacyjny 2021 – harmonogram(1)

INSPIRUJEMY MŁODZIEŻ DO ROZWOJU POPRZEZ KURSY I STAŻE ZAWODOWE

Harmonogram zajęć grupowch z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach WARK -maj 2021

Harmonogram kursu na prawo jazdy kat. B I grupa

 

Spotkania UP z pracodawcami i pracownikami PUP – 2021

Spotkania UP z pracodawcami i pracownikami PUP – 2021

Zaktualizowany harmonogram kursu inseminacyjnego (teoria i praktyka) 2021

Rekrutacja do projektu Nauczanie rolnicze XXI-wieku-młodzi na start edycja-2021,2022

Wyniki-rekrutacji-II-tura-lista-zakwalifikowanych

lista UP-zakw.na kursy – instruktor tresury psów, śor, florystyczno-kelnerski , obsługi wózków jesd.I gr.-doc1

Harmonogram Kursu Instruktor Szkolenia Psów I gr. 2021docx

Harmonogram-kursu-stosowania-środków-ochrony-roślin-2021

Harmonogram kursu instruktor szkolenia psów II grupa

Harmonogram zajęć na kursie florystycznym I gr. 2021

Harmonogram-kursu-kelnerskiego-I-grupa-docx

Harmonogram kursu instruktor dogoterapii I grupa. Rok szk. 2021,22

Harmonogram kursu obsługi wózków widłowych grupa I 2021

Zaktualizowana lista UP kursów; instruktor tresury psów, I,II gr. śor I gr, florystyczno-kelnerski I gr, wózki I gr. instruktor dogoterapii I i II gr.

Lista UP zakwalifikowanych na zajecia dodatkowe z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2021,2022

Harmonogram organizacji zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania z przedmiotów zawodowych grupa II

Harmonogram kursu – instruktor dogoterapii II grupa 2021

Lista UP zakwalifikowanych na kursy -inseminator gr.II, kat. B, spawacz, grooming gr. I i II, florystyczno kelnerski gr. II, śor gr.II, wózki gr. II, kombajnista gr.II

Harmonogram kursu inseminacyjnego II grupa 2022 p

Zaktualizowana lista UP zakwalifikowanych na kurs inseminacyjny II grupa i kurs spawacza

Harmonogram kursu spawacza 2022

Zaktualizowany harmonogram zajęć dodatkowych w TW 2021,2022-2

Lista UP zakwalifikowanych na kurs hipoteraii I i II grupa

Harmonogram kursu Instruktor hipoterapii I i II grupa 2022 -zajęcia teoretyczne

Harmonogram zajęć grupowych -WARK 2021, 2022

Zaktualizowana lista UP zakwalifikowanych na kurs kombajnisty II gr. 2022

Harmonogram Kursu Kombajnisty II gr. 2022

Harmonogram – Instruktor hipoterapii – PRAKTYKA GR. I

Lista UP zakwalifikowanych na zjęcia przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z matematyki i jezyka angielskiego

Zaktualizowany-harmonogram-zajęć-dodatkowych-w-TW-20212022-prowadzący lek.wet. Katarzyna Jadczak

Harmonogram Kursu- Grooming gr. I

Harmonogram- kurs florystyczno-kelnerski( gr.2 1)

ZAKTUALIZOWANA LISTA GROOMING GR. I i GR. II

Harmonogram Grooming grupa II 2022

Harmonogram zajęć dodatkowych przygotowujących do zdania egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego

Zaktualizowana lista UP zakwalifikowanych na zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z matematyki i jezyka angielskiego

Zaktualizowany harmonogram organizacji zajęć dodatkowych przygotowujcych do zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego, prowadzący Angelika Kobierzycka docx

Aktualizacja zaktualizowanego-harmonogramu-zajęć-dodatkowych-w-TW-20212022-prowadzący-lek.wet_.-Katarzyna-Jadczak

Harmonogram Kursu-Instruktor hipoterapii – PRAKTYKA GR. II

Harmonogram-kursu-stosowania-środków-ochrony-roślin gr II -2022

Harmonogram kursu – instruktor jazda konnej (teoria) 2022

Zaktualizowany Harmonogram Kursu Instruktor jazdy konnej 2022 teoria i praktyka

Lista zakwalifikowanych na kurs operatora koparko-ładowarki 2022

Harmonogram kursu koparko – ładowarki doc.

HARMONOGRAM WAKACYJNEGO STAŻU ZAWODOWEGO

Szczegółowy harmonogram wakacyjnego stażu zawodowego 2022

Harmonogram-kursu obsługi wózków widłowych 2022

Zaktualizowana lista UP zakwalifikowanych na kurs obsługi wózków jezdniowych-II grupa 2022