REKRUTACJA ERASMUS+ / Francja 2024

Edukacja poprzez taniec, muzykę i śpiew! Ogłaszamy rekrutację do kolejnego projektu finansowanego z Programu Erasmus+ z sektora Edukacja Szkolna o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000139042, który będzie realizowany jesienią tego roku wraz ze szkołą partnerską we Francji. W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas II, III, IV w roku szkolnym 2024/2025. Mobilność grupowa obejmie 30 uczniów, w tym także uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi.

TERMIN REKRUTACJI 21.06 – 20.7 2024

OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW 02.08 2024

Projekt zatytułowany „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Dziedzictwo kultury ludowej” ma na celu:

  1. Zwiększenie kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie realizowanych przedmiotów ogólnokształcących.
  2. Rozwój społeczny i kulturowy młodzieży poprzez rozwój talentów i zainteresowań uczniów. (30 uczniów)
  3. Budowanie kompetencji cyfrowych uczestników.
  4. Podniesienie kompetencji językowych uczniów.
  5. Działania przeciw wykluczeniu młodzieży o zmniejszonych szansach edukacyjnych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Program projektu jest niezwykle ciekawy i wszechstronny. Z pewnościom jego forma przypadnie Wam do gustu. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem.

Regulamin-Rekrutacji-Francja

Formularz zgłoszeniowy

 

Powodzenia!