Technikum kształcące w zawodach:

 •  technik weterynarii; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru : biologia, chemia lub matematyka

 • technik rolnik; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru: biologia, matematyka lub wos

 • technik architektury krajobrazu; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: do wyboru biologia, matematyka lub geografia

 • technik hodowca koni; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru biologia, matematyka lub wos

Od 14 lat jesteśmy notowani w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich. W notowaniu za rok 2015 szkoła zajmując wśród techników 132 miejsce w kraju, zdobyła prestiżowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. W “łowickim klimacie” na terenie szkolnego parku

Szkoła posiada:

 • atrakcyjne położenie na terenie parku wiejskiego,

 • pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,

 • nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną i pracownią analityczno – chemiczną

 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

 • eko-ogród, eko-pracownię,

 • nowoczesną oborę z robotem udojowym,

 • kajaki i rowery,

 • bibliotekę ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną,

 • internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness,

 • kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,

 • plac manewrowy do nauki jazdy

 • autodrom do nauki jazdy.

robot udFot. Robot udojowy najnowszej generacji może obsłużyć w ciągu doby nawet 80 krów mlecznych

W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 9 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu

SZKOŁA UMOŻLIWIA:

 • wyjazdy turystyczno – szkoleniowe, krajowe i zagraniczne,

 • wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.

 • ukończenie kursów np.:

  – kurs nauki jazdy ciągnikiem i samochodem,

  – kurs kombajnisty,

  – kurs na inseminatora,

  – kurs obsługi kasy fiskalnej,

  – kurs bukieciarstwa,

  – kurs nauki jazdy konnej,

  – inne, wg potrzeb ucznia,

  – przygotowanie uczniów do matury, egzaminów zewnętrznych, studiów wyższych i pracy zawodowej.

Szkoła realizuje wiele projektów finansowanych ze środków unijnych. W bieżącym roku szkolnym trwa realizacja projektu „Erasmus+”

SUKCESY:

 • Srebrna statuetka za zajęcie II miejsca w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 • Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” ,

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię)nagroda 1

 • Laureaci i i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”

 • Laureaci i finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej,

 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w rolnictwie,

 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim,

 • Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach,

 • Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,

 • tytuł “Srebrnej Szkoły 2015”.

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – oferta edukacyjna – patrz załącznik