Kajaki, póki jeszcze lato…

Wykorzystując uroki słonecznego wciąż lata, Szkolny Klub Turystyki Kajakowej w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował wczoraj spływ kajakowy na rzece Bzurze. Uczniowie wraz z opiekunami pokonali 10 kilometrowy odcinek na trasie: Urzecze-Strugienice-Maurzyce. Opiekunami spływu byli: Aleksander Frankiewicz i Grzegorz Kłosik.

Eliminacje Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny

19 września 2023 roku drużyna chłopców z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w eliminacjach strefy V Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny. Miejscem zawodów był MOSiR w Kole a organizatorem ZSCKR w Powierciu. Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce nasza drużyna zajęła 5 miejsce. Skład drużyny: Przemysław Rześny, Kacper Witkowski, Nikodem Latosiewicz, Wojciech Gajda, Piotr Wieszczy, Mateusz Misztal.

Rajd rowerowy śladami Krysi Idzikowskiej

30 uczniów ze szkół w Zduńskiej Dąbrowie i Bąkowie Górnym wzięło udział w rajdzie rowerowym śladami Krysi Idzikowskiej.

Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z honorową obywatelką gminy Zduny. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie: Marcin Wójcik, Mariusz Sibielak i Aleksander Frankiewicz.

Uczniowie podczas ponad 30-kilometrowej przejażdżki odwiedzili miejsca związane z Krysią Idzikowską, łączniczką Batalionów Chłopskich, zamordowaną przez Niemców w 1944 roku.

Rajd rozpoczął się o godz. 9.00 przy szkole w Bąkowie Górnym, gdzie znajduje się pomnik poświęcony honorowej absolwentce szkoły. W Wiskienicy Dolnej uczniowie odwiedzili dawną szkołę i dom rodzinny Krysi oraz spotkali się z przedstawicielami rodziny działaczki konspiracyjnej.

W Zdunach rowerzyści dotarli przed budynek Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Krysię. Rajd zakończył się w parku przy szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Stoi tu kamień ku czci honorowej obywatelki gminy Zduny.

Rajd został organizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Program Młody Rolnik – skorzystaj pozostań na wsi

14 września 2023 roku  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, a prowadził je pan Arkadiusz Krakowiak kierownik działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

– dofinansowanie dla młodych rolników w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
– nabór wniosków i wysokość wsparcia
– kryteria dostępu
– Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do pozostania na wsi i prowadzenia działalności rolniczej, co może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi. Ponadto, premia ta pomaga zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Premia dla Młodego Rolnika 2023 jest jednorazowym dofinansowaniem, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, zakupem maszyn rolniczych, budową lub modernizacją budynków inwentarskich, oraz na inne potrzeby związane z rozwojem gospodarstwa rolnego.

Program Młody Rolnik 2023 realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej dla osób do 40 roku życia. Wysokość premii w ramach programu wynosi 200 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 30 sierpnia do 29 września.

 

 

Zielone Ściany i Ogrody Wertykalne: dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć

12 września 2023 roku młodzież naszej szkoły z klas trzecich, czwartych i piątych technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu  wzięła udział w szkoleniu , które miało na celu  promowania błękitno-zielonej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki podejmowaniu działań na rzecz adaptacji i mitygacji  zmian klimatu.

Zadaniem szkolenia było przedstawienie młodzieży  zmieniającej się specyfiki życia w miastach  oraz konieczność zmiany w projektowaniu rozwiązań  miejskich w tym inspiracji niestandardowych rozwiązań miejskich (zielone dachy, ściany ogrodów wertykalnych oraz schronień dla ptaków w zielonych ścianach).

Po wysłuchaniu wykładu   na temat  utraty bioróżnorodności,  deficytów wody i zmian klimatu  młodzież  udała się w tereny zielone na warsztaty  z zakresu powszechnie występujących roślin i ziół, które  mogą być wykorzystywane jako cenne surowce w kuchni, medycynie  oraz produkcji kosmetyków. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie rozpoznać przygotowane rośliny oraz  wykonać zieloną ścianę – obsadzić wcześniej przygotowaną paletę sadzonkami ziół.

Na zakończenie warsztatów uczniowie  przygotowali sadzonki  roślin, które zabrali do domu w celu dalszej uprawy.

 

 

 

 

UPAMIĘTNIENIE 84 ROCZNICY WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

4 września na cmentarzu parafialnym w Zdunach przedstawiciele naszej szkoły upamiętnili ofiary Bitwy nad Bzurą 1939 r. Po Mszy świętej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej.

 

 

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Pełni sił oraz widoków na sukcesy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęli rok szkolny 2023/2024, którego inauguracja odbyła się 4 września 2023 roku o godzinie 11.00.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczynają naukę w  ZSCKR.

Dla młodzieży klas I, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii ten dzień to nie tylko rozpoczęcie roku, to również podsumowanie roku szkolnego 2022/2023. W związku z tym uczniowie, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły otrzymali z rąk Pana Dyrektora świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nie obyło się również bez listów gratulacyjnych, które zostały wręczone rodzicom.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.

III Narodowy Dzień Kukurydzy w Zduńskiej Dąbrowie

W dniu 31 sierpnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się III Narodowy Dzień Kukurydzy. Impreza ta zorganizowana przez współpracującą z naszą szkołą Hodowlę Roślin Smolice miała na celu wspieranie strategicznej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest rolnictwo. W jej trakcie zaprezentowano nowoczesne odmiany kukurydzy oraz przedstawiono korzyści płynące z nowych metod uprawy roli.

III Narodowy Dzień Kukurydzy uhonorował swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Wśród innych znakomitych gości znaleźli się także: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Starosta Łowicki Marcin Kosiorek.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale również wśród rolników oraz plantatorów z całej Polski. Zwieńczeniem wizyty Pana Ministra w Zduńskiej Dąbrowie było zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej, nowatorskich pomocy naukowych i maszyn, będących na wyposażeniu technikum.

O pielgrzymowaniu młodzieży szkolnej na Jasną Górę w czasie Odprawy Katechetycznej

W dniach 30-31 sierpnia, podobnie jak w poprzednich latach, w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się Odprawa Katechetyczna dla nauczycieli religii, księży, katechetów stanu zakonnego, proboszczów. Jednym z prelegentów na tych spotkaniach był Aleksander Frankiewicz,  katecheta naszej szkoły, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przedstawił z punktu widzenia koordynatora szkolnego, historyczne początki pielgrzymowania z młodzieżą od blisko 20 lat, sprawy organizacyjne i obecne spojrzenie na dzisiejsze doświadczenia pielgrzymkowe. Wyraźnie wybrzmiało też podziękowanie dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, za zrozumienie ważności tego pielgrzymkowego dzieła.

 

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września (poniedziałek) 2023 roku

17.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024w dniu 4 września (poniedziałek) 2023 roku

 

Msza Św. w Kościele Św. Jakuba w Zdunach –  godz. 9.00.

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 – godz.11.00. (sala gimnastyczna).

Spotkanie klas z wychowawcami  w wyznaczonych pracowniach –  po inauguracji roku szkolnego.

Wychowankowie internatu z klas pierwszych na Mszę Świętą odprowadzani są przez wychowawców internatu, pozostałe klasy pod opieką wychowawców poszczególnych klas.

Nieuczestniczący we Mszy Świętej wychowankowie  pozostają w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli i wychowawców internatu.

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą, uczniowie zostaną zapoznani z organizacją pracy szkoły i zasadami obowiązującymi w szkole.

 Podczas uroczystości uczniów obowiązuje strój galowy!

 

Zofia Rosa

                                                                                                          Wicedyrektor

 

Organizacja zakwaterowania wychowanków w internacie
ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie rok szkolny 2023/2024

 

 1. Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 03.09.2023 r. (niedziela)

po godz. 17.00 wg  następującego harmonogramu:

 • 17.00 – 18.00 klasy I TW (a, b, c)
 • 18.00 – 18.30 klasa I TR
 • 18.30 – 19.00 klasa I THK
 • 19.00 – 19.30 klasa I TAK
 1. Wychowankowie klas drugich kwaterowani są w dniu 03.09.2023 r. (niedziela) po godz.19.45
 • 19.45 – 20.20 klasy II TW (a i b)
 • 20.20 – 20.30 klasy II TR
 • 20.30 – 20.45 klasy II TAK i II THK

Po inauguracji rok szkolnego 04.09.2023 r. (niedziela) kwaterowani  są wychowankowie pozostałych  klas wg harmonogramu:

 • 12.00 – 12.30 klasy III TW
 • 12.30 – 12.50 klasy III TR i III TAK/THK
 • 12.50 – 13.10 klasy IV TR
 • 13.10 – 13.20 klasy IV TAK
 • 13.20 – 13.40 klasy IV TW a i b
 • 13.40 – 14.10 klasa klasy V TW a i b, V TR/TAK
 1. Do internatu należy przywieźć:
 • kołdrę poduszkę, pościel, prześcieradło z gumką (90×200), koc (ZAKAZ PRZYWOŻENIA MASKOTEK)
 • klapki pod prysznic, ręczniki (duży i mały),
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku lub kosmetyczce)
 • rzeczy osobiste (NIEZBĘDNE!!!),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny (mydło w dozowniku, szampon, żel itp)
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku), płyn do mycia naczyń, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, PAPIER TOALETOWY
 • czajnik (wraz z płytką ceramiczną może być płytka glazury)
 1. W trakcie zakwaterowania rodzic każdego wychowanka zobowiązany jest, uzupełnić wymaganą dokumentację (druk meldunkowy oraz umowę dotyczącą płatności za wyżywienie, oświadczenie). PROSZĘ ZABRAĆ NR KONTA.
 2. Wyżywienie zaplanowane jest od poniedziałku I śniadania.
 3. Do internatu nie wolno przywozić zwierząt oraz maskotek.
 4. Na terenie internatu znajdują się lodówki, w których żywność należy przechowywać w opisanych pojemnikach z zachowaniem terminu ważności.
 5. Koniecznie zabieramy ze sobą DOBRY HUMOR i OPTYMIZM.

Iwona Przytulska

Kierownik internatu