Wycieczka klas pierwszych do Warszawy

26 maja 2022 roku, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wybrali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu była ponadczasowa, niezwykle wciągająca wystawa największych dzieł i wynalazków Leonarda da Vinci. Uczniowie mogli podziwiać ekspozycję w Pałacu Kultury i Nauki. To zapierającą dech w piersiach podróż, skok z przeszłości w przyszłość. To wielozmysłowe doświadczenie, połączenie tradycyjnej wystawy z nowoczesną multimedialną ekspozycją i narracja, która intensywnie pobudza emocje, wciągając odwiedzających w samo serce niesamowitego świata Leonarda da Vinci.

Obecnie dzięki obchodom 500 rocznicy śmierci mistrza stała się częścią światowego programu poświęconego jego pamięci.

Uczniowie uczestniczyli również w Targach Książki zorganizowanych przy Pałacu Kultury i Nauki, których motto brzmiało „Marzenie jest w nas”. Do Warszawy przyjechali autorzy książek z różnych państw, aby spotkać się z polską publicznością. Ostatnim punktem programu wycieczki był spacer po najstarszym i jednym z najbardziej urokliwych placów Warszawy, po Rynku Starego Miasta. Starówka warszawska obejmuje charakterystyczne dla Warszawy zabytki takie, jak Zamek Królewski czy Kolumna Zygmunta III.

To był ciekawy i bardzo aktywnie spędzony dzień.

 

Spotkania z pracodawcami inspirują naszą młodzież do rozwoju zawodowego!

W dniach 19.05.2022r – 23.05.2022r. uczniowie klas III technikum 5-letniego, będący uczestnikami projektu „Nauczanie Rolnicze XXI wieku – młodzi na start”, wzięli udział w drugiej części zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego WARK. W ramach warsztatów młodzież spotkała się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu i pracodawcami reprezentującymi zawody zgodne z kierunkami nauczanymi w Technikum. Celem warsztatów było zainspirowanie uczestników projektu do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych
z rozwojem zawodowym.

Panie z Urzędu Pracy, doradca zawodowy – p. Aneta Ruta oraz pośrednik pracy – p. Anna Szwarocka, przedstawiły lokalny rynek pracy, zapoznały uczniów z wymagania pracodawców w stosunku do potencjalnego pracownika, analizowały przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, a także zaprezentowały sposoby zwiększania szans na rynku pracy oraz możliwości wsparcia ze strony PUP osób, które chcą podjąć pracę bądź założyć własną działalność gospodarczą, m.in. formy aktywizacji zawodowej, szkolenia, kursy, bony na zasiedlenie. Panie zwróciły uwagę na potrzebę kształcenia przez całe życie i rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Jedną z form przygotowania się młodzieży do wejścia na rynek pracy są spotkania z pracodawcami, którzy w sposób realny mogą przybliżyć uczniom specyfikę pracy w danym zawodzie. W tym roku gościliśmy w Szkole zastępcę powiatowego lekarza weterynarii p. Wiolettę Ignaczak i lek. wet. p. Małgorzatę Burzyńską z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu; lek. wet. p. Jacka Szulca, właściciela  Centrum Weterynaryjnego w Zgierzu oraz
lek. wet. p. Andrzeja Kubicę, współwłaściciela Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach. Z branży rolniczej przybyli p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze;  p. Kacper Baran, przedstawiciel firmy Agravis zajmującej się dystrybucją i serwisem maszyn rolniczych; p. Kamil Kucharski, właściciel gospodarstwa ukierunkowanego na hodowlę trzody chlewnej oraz p. Zbigniew Woźniak, właściciel firmy usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Kierunek architektury krajobrazu reprezentowali p. Weronika Czupa i Sebastian Wilanowski ze Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy oraz p. Małgorzata Pabin, florystka i właścicielka kwiaciarni w Skierniewicach.

Podczas warsztatów zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, kryteriach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich zawodach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu. Przedstawili swoje ścieżki zawodowe, jako możliwy przykład drogi rozwoju zawodowego. Nasi prelegenci dali uczestnikom projektu wiele cennych wskazówek, na co powinni kłaść największy nacisk w swojej edukacji, pokazali bogaty wachlarz możliwości rozwoju w obrębie każdej z branż. Zachęcali uczniów do zadawania pytań.

Serdecznie dziękujemy Pracodawcom za możliwość spotkania, przekazaną wiedzę popartą doświadczeniem i mamy nadzieję na dalszą współpracę, m.in. w realizacji wakacyjnych staży uczniowskich.

 

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYLI UPRAWNIENIA INSRUKTORA HIPOTRAPII

21 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  ukończyło w maju  kurs z zakresu rekreacji ruchowej – hipoterapia.  Kurs został zrealizowany w ramach projektu  Nauczanie Rolnicze XXI wieku – młodzi na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs obejmował  50 godzin  zajęć teoretycznych i  60 godzin praktycznych.  Tematyka kursu dotyczyła zagadnień z zakresu: rehabilitacji medycznej  i jej składowych, sposobów prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych, koń w hipoterapii, charakter fizjoterapii i kinezyterapii.

 Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem uczestnikom projektu zaświadczenia “Instruktora hipoterapii”.

 Zdobyte uprawnienia przygotowały naszych uczniów do prowadzenia zajęć w zawodzie hipoterapeuty i  zwiększyły ich szansy  rynku pracy.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE SZKOŁY – 25 MARCA, 21 KWIETNIA i 13 MAJA 2022 ROKU

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE SZKOŁY – 25  MARCA, 21 KWIETNIA i 13 MAJA 2022 ROKU

SZKOŁA OD 19 LAT NOTOWANA W RANKINGU NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE!

Prowadzimy nabór do następujących szkół dla młodzieży:

TECHNIKUM – 5-letnie kształcące w zawodach:

  • technik weterynarii
  • technik rolnik
  • technik architektury krajobrazu
  • technik hodowca koni

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

TECHNIKUM W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE TO SZKOŁA SUKCESU: wysokie wyniki, konkursy i olimpiady, koła zainteresowań, krajowe i zagraniczne staże i praktyki zawodowe, miła i przyjazna atmosfera.

Dla chętnych… bezpłatne kursy w ramach unijnych projektów współfinansowanych ze środków EFS (kurs koparko-ładowarki, spawacza, obsługi wózków jezdniowych, kombajnisty, inseminacyjny, groomingu, tresury psów, dogoterapii, zawodowe, kajaki i rowery, nowoczesna baza dydaktyczna, przyjazna atmosfera. instruktora jazdy konnej, hipoterapii, florystyczny i inne….)

Facebook: www.facebook.com/zsckrzd

Zduńska Dąbrowa pożegnała tegorocznych absolwentów

„Coś się kończy coś się zaczyna” – 29 kwietnia 2022 roku uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakończyli swoją przygodę edukacyjną w murach tej szacownej placówki. Tutaj spędzili cztery lata wypełnione ciężką pracą, przygotowaniami do licznych egzaminów, konkursów, olimpiad, stażami oraz praktykami zawodowymi zarówno w kraju jak i za granicą, ale także wieloma bardziej przyjemnymi przedsięwzięciami związanymi z bujnym życiem kulturowo-społecznym kwitnącym od lat w gronie zduńskiej braci. Teraz przed większością z nich stanie najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej karierze dydaktycznej. Stawić czoła maturze, która już za kilka dni.

Uroczystość pożegnania klas maturalnych rozpoczęła się o godzinie 12. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i wspólne odśpiewanie hymnu zapoczątkowało część oficjalną imprezy, którą w dalszej etapie kontynuował Dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski. Po odczytaniu listu łódzkiego Kuratora Oświaty – Waldemara Flajszera wręczył On dyplomy tegorocznym laureatom stypendium Prezesa Rady Ministrów: Mateuszowi Furmanowi i Martynie Gęsiarz. Następnie zgodnie z tradycją Dyrektor wygłosił niezwykle pouczające przemówienie skierowane do serc i umysłów młodych ludzi przed, którymi otwiera się perspektywa nowych wyzwań oraz wyborów, podejmowanych aktualnie w warunkach wyjątkowo stresogennych wynikających z dwuletniego okresu pandemii, a także wojny mającej miejsce za naszymi wschodnimi granicami. Z kolei list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka skierowany do absolwentów odczytał prowadzący uroczystość nauczyciel – Łukasz Jankowski. W końcu przyszedł czas na wręczanie listów gratulacyjnych, nagród, świadectw ukończenia szkoły oraz wyróżnień.

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego palmę pierwszeństwa przejęli uczniowie klas trzecich, którzy dla swoich starszych kolegów oraz koleżanek przygotowali ciekawy montaż muzyczny, który w połączeniu z aktorskimi gestykulacjami w przezabawny sposób odzwierciedlał szkolną rzeczywistość codziennych zmagań edukacyjnych naszych dzielnych absolwentów. Podziękowania i wyrazy szacunku dla maturzystów płynące z ust młodzieży stanowiłyby końcowy akcent dzisiejszego przedsięwzięcia gdyby nie fakt przygotowania wyjątkowej niespodzianki przez uczniów klas odchodzących. Postanowili oni dla wszystkich zebranych zaśpiewać trzy klimatyczne utwory, które w sposób wyjątkowo wymowny podsumowały uroczystość nadając jej dodatkowo klimat zadumy i smutku związanego z pożegnaniem życia pełnego pasji, zaangażowania oraz braterskiej przyjaźni.

„Coś się kończy coś się zaczyna”, a Wy drodzy absolwenci zaczynacie nowy etap Swojej ziemskiej wędrówki. Życzymy powodzenia i połamania pióra na maturze.

Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Zduńskiej Dąbrowie

W czwartkowe przedpołudnie 28 kwietnia 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w akademii przygotowanej z okazji obchodów 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość jak co roku poprzedzona została wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wszystkim zebranym przygotowany przez siebie montaż muzyczno-słowny wprowadzający publiczność w rzeczywistość polityczno-społeczną Polski okresu XVIII wieku. Patriotyczne wiersze, nastrojowe piosenki i historyczna narracja przeplatana wizerunkami postaciami z panteonu narodowych bohaterów w sposób niezwykle obrazowy przedstawiły meandry procesów oraz dokonań, których finałem było uchwalenie przez Polaków w roku 1791 pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej.

Po zakończeniu części artystycznej uroczystości głos zabrał Dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski, który w kilku słowach podziękował młodym wykonawcom i Ich opiekunom oraz podsumował istotę narodowego święta Konstytucji 3 Maja w zestawieniu z sytuacją geopolityczną mającą obecnie miejsce za naszą wschodnią granicą.

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego zakończyło czwartkową akademię.

W tym samym dniu o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Kaliskiego 25 A rozpoczęła się impreza edukacyjno-patriotyczna “Wokół Konstytucji 3 Maja”.

Przedsięwzięcie miało formę quizu online, w którym wzięło udział jednocześnie 2000 uczestników w całej Polsce, zarówno obecnych w Sali, jak też będących w każdym innym miejscu w kraju poprzez połączenie za pomocą smartfon.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu pod opieką p. Marcina Wójcika – nauczyciela historii.

 

 

Zainwestuj w swoją planetę

Data 22 kwietnia od ponad 50 lat stanowi okazję do refleksji nad aktualną sytuacją naszej planety. Światowy Dzień Ziemi to również okazja do wzięcia udziału w akcjach mających na celu zwrócenie uwagi na problematykę współczesnej ochrony środowiska. Na ten dzień przypada również Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, ustanowiony w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Co roku akcja zwraca uwagę na inny problem związany ze środowiskiem i ekologią. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „ Zainwestuj w swoją planetę”. W naszej szkole postanowiliśmy uczcić ten dzień  nieco inaczej niż zwykle –  „zainwestowaliśmy” w łąkę kwietną. Trzy mieszanki roślin będą zdobiły teren obok naszej szkoły . Dzięki nim otoczenie nabierze sielskiego charakteru, stanie się domem dla wielu pożytecznych zwierząt i istnym rajem dla zapylaczy!

źródło: https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/zainwestuj
-w-nasza-planete–swiatowy-dzien-ziemi-2022

Finał Olimpiady ,,Polska wieś w Europie”

Finał Olimpiady ,,Polska wieś w Europie” odbył się w ZSCKR w Studzieńcu w dniach 20-21.04.2022. Wzięli w nim udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik – Wojciech Wysocki, Kacper Tondera i Mariusz Górski, którzy odnieśli sukces na etapie regionalnym.

Olimpiadę rozpoczęła powitalna kolacja w hotelu Skansen, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Czwartek był dniem decydującym. Uczestnicy z 10 placówek rywalizowali ze sobą podczas teleturnieju, gdzie każda drużyna miała okazję zaprezentować zdobytą wiedzę. Pytania były zróżnicowane, przydzielane losowo, a czas na udzielenie odpowiedzi był ograniczony. W drugim etapie emocje wywoływały również przyciski, za pomocą których drużyny zgłaszały się do zabrania głosu, tutaj wkroczyły też punkty ujemne.

Nasza drużyna nie zdobyła nagrody głównej, ale bez wątpienia finał był wydarzeniem budującym w naszych uczniach wartościowe doświadczenie.

III miejsce w etapie rejonowym Licealiady Dziewcząt w piłce nożnej

W dniu 21 kwietnia na Orliku przy ul. Działkowej w Skierniewicach rozegrano etap rejonowy w ramach Licealiady Dziewcząt w piłce nożnej. Z turnieju wracamy z pucharem za III  miejsce. Finał wojewódzki w tym roku nie był dla nas, ale należą się brawa dla dziewcząt za godne reprezentowanie naszej szkoły. W Skierniewicach ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowały: Julia Klocińska (kpt), Kinga Kowalczyk(br), Kamila Kowalczyk, Katarzyna Dałek, Natalia Sowińska, Maria Stępniewska, Aleksandra Rosiak. Opiekun drużyny – Marcin Wójcik.