EGZAMIN ZAWODOWY SESJA ZIMA 2023

09.01.2023 rozpoczyna się Egzamin zawodowy sesja Zima 2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Zawodowych –  Sesja: Styczeń-Luty 2023

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

09.01.2023

poniedziałek

Część pisemna

/komputer/

10.01.2023-wtorek

11.01.2023-środa

Część pisemna

/arkusz/

10.01.2023-wtorek

 

część praktyczna

 

/wykonanie/

                                                                TECHNIKUM
OGR.03

Technik architektury krajobrazu

3 TAK

Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiany: g. 10.00

                g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

ROL.11

Technik weterynarii

Godzina 9.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

———————

 

 

———————

 

 

ROL.10

Technik rolnik

4 TR/4l

Godzina 9.00

180 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala gimnastyczna

11.01.2023

Zmiany: g. 12.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

———————

 

 

RL.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

———————

 

 

———————

 

 

———————

 

OGR.04

Technik architektury krajobrazu

4 TAK/4l

 

Godzina 13.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiana: g.12.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

RL.22

Technik architektury krajobrazu

Godzina 13.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

 

———————

 

———————

 

 

ROL. 04

Technik rolnik

3 TR

——————– 10.01.2023

Zmiany: g. 8.00

               g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

Pracownia komputerowa

——————— 11.01.- 13.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia rolnicza

ROL.12

Technik weterynarii

4a/4l

4b/4l

——————– 11.01.2023

Zmiany: g. 08.00

                g. 10.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

———————

 

17.01.- 19.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia weterynaryjna

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
ROL.10

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

10.01.2023

Zmiana: g. 16.00            

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

R.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

————————— Godzina 12.00

60 minut

Sala ogólna (katechetyczna)

 

—————————-

ROL. 04

Rolnik

 

——————— 10.01.2023

Zmiana: g. 16.00          

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

  • Na obie części egzaminu zdający posiada: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 06 grudnia 2022)

  • Na część pisemną /arkusz; komputer/ można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
  • Na część praktyczną /dokument; wykonanie/ przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę.

Na egzamin praktyczny z wykonaniem zdający  przynosi własny strój roboczy dostosowany do specyfiki zawodu.

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Ponadto /dotyczy wszystkich egzaminów/:

  • Można mieć butelkę wody (stawiamy na podłodze)
  • Nie wolno mieć telefonów komórkowych i innych urządzeń z dostępem do internetu;
  • Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 0,5 godziny przed wskazaną godziną;
  • Harmonogramy szczegółowe egzaminów (daty, godziny, czas trwania, listy zdających, Zespoły nadzorujące, miejsca egzaminów) wywieszone są w gablocie EZ oraz zostały przesłane uczniom poprzez łibrusa.

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2022 – 31 marca 2023r.

Termin  przekazania do szkół świadectw i certyfikatów – 07 kwietnia 2023r.

Uczniowie Technikum przystępujący do EZ po raz pierwszy, którzy nie zgłoszą się na egzamin z powodu choroby/wypadku losowego –  składają załącznik 33 wraz z dokumentami, potwierdzającymi przyczynę nieobecności.  W przypadku uczniów niepełnoletnich – robią to ich  Prawni opiekunowie, uczniowie pełnoletni –  robią to sami.

Załącznik 33 wraz z zaświadczeniami, musi zostać  złożony do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Wcześniej należy skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu poinformowania o nieobecności i jej przyczynach. Tylko wtedy, gdy do szkoły zostanie złożony wyżej wymieniony załącznik, zdający będą  mogli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym (30/31 stycznia 2023) – za zgodą OKE w Łodzi.

Absolwenci Technikum/KKZ, którzy nie będą mogli zgłosić się na egzamin proszeni są o telefoniczne lub mailowe  poinformowanie o tym fakcie szkoły.

Do egzaminu będą mogli przystąpić dopiero  w sesji następnej – czerwiec 2023.

Deklarację na ten egzamin muszą złożyć w szkole do 7 lutego 2023 r.

 

 

Egzamin zawodowy – Harmonogram – Sesja Zima 2023

 

 

Poloneza czas zacząć…

5 stycznia 2023 roku przedstawiciele tegorocznych maturzystów z naszej szkoły oraz szkół powiatu łowickiego zatańczyli poloneza na Starym Rynku w Łowiczu.

Poloneza poprowadzili tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, którym  towarzyszyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNIE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W Zduńskiej Dąbrowie zapłonęła dziś świąteczną atmosfera pełna ciepła, miłości oraz poczucia wspólnoty. Sprawił to dzień szczególny w kalendarzu naszych uroczystości. Dzień, w którym młodzież, wraz z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami przygotowała Wigilię Szkolną, na którą, jak co roku zaproszono mnóstwo gości.

Zgodnie z tradycją całość przedsięwzięcia zainaugurował pan dyrektor Stanisław Kosmowski, który przywitał wszystkich zgromadzonych, dzieląc się z nimi własnymi przemyśleniami dotyczącymi wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to każdy z nas ma okazję spotkać się z bliskimi, potrzebującymi i wyrazić swoje uczucia oraz aprobatę dla wartości budujących poczucie wspólnego przeżywania tego, co najpiękniejsze.

Po wzruszającej przemowie na barwnie udekorowaną scenę wkroczyli uczniowie, którzy zaprezentowali publiczności jasełkową inscenizację w wersji współczesnej. Postacie aniołów, diabłów, pasterzy ukazane w sytuacjach zabawnych gagów wprawiły wszystkich w nastój rozbawienia, wywołując uśmiech oraz radość wśród zebranych. Świąteczną atmosferę podczas występu skutecznie podsycały również przepiękne, polskie kolędy i pastorałki.

Przedświąteczne spotkanie było też doskonałą okazją do wspólnego kolędowania. Zespół ,,Dąbrowskie Pasiaki” wystąpił z koncertem polskich kolęd, nie zapominając o tradycji i folklorze Ziemi Łowickiej.

Moment podziękowań złożonych przez pana dyrektora uczniom i wychowawcom z internatu za przygotowanie jasełek oraz wręczenie dyplomów najzacniejszym sponsorom wspierającym naszą inicjatywę – wparcie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, znamionował przejście do kolejnego punktu uroczystości, a mianowicie Wieczerzy Wigilijnej.

Goście, którzy tłumnie zjawili się w szkolnej stołówce mieli okazję podziwiać świątecznie udekorowane stoły, na których znajdowały się tradycyjne, wigilijne potrawy. Zanim jednak zgromadzeni uczestnicy uroczystości za nimi zasiedli, odczytany został fragment Ewangelii według świętego Łukasza, a wszystkim zgromadzonym błogosławił proboszcz naszej Parafii – ksiądz Ireneusz Cieślak. Wspólna wieczerza, rozmowy, wspomnienia oraz dzielenie się opłatkiem uświetniały polskie kolędy śpiewane przez uczniów naszej placówki przy akompaniamencie pana Szymona Mońki.

Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.

Warsztaty profilaktyczne z MONAR-em

Dziś zakończył się cykl warsztatów profilaktycznych, które poprowadzili terapeuci Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi. Udział w warsztatach wzięli uczniowie klas II, III i IV Technikum. Prowadzący rozmawiali z młodzieżą o problemach i zagrożeniach wynikających z wszelkiego rodzaju uzależnień. Kładli nacisk na przeciwdziałanie i możliwe rozwiązania sytuacji prowadzących do zachowań ryzykownych. Poruszane były zasady dobrego kontaktu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, mechanizmów uzależnienia, umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotu, motywacji do zmiany, systemu wartości, współpracy, radzenia sobie z presją, świadomości funkcjonowania w bliskich relacjach, itp.

Mamy nadzieję, że udział uczniów w warsztatach wzmocnił ich świadomość i pokazał jak ważne są emocje i relacje z innymi ludźmi oraz jaki wpływ mają one na nasze poglądy i zachowania – również te związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, a także z uzależnieniami behawioralnymi.

Wycieczka do Torunia

12 grudnia 2022 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami pojechali na wycieczkę do Torunia. Dzień rozpoczęli od seansu filmowego. Następnie poznali historię miasta, odwiedzając Dom Legend Toruńskich  i Żywe Muzeum Piernika, które wywarło na młodzieży największe wrażenie. Unikatowe, intrygujące i magiczne miejsce, wypełnione historią Torunia i pachnące piernikami, które w sposób oddziałujący na zmysły umożliwia zetknięcie się z wciąż żywą i powszechnie znaną tradycją tego miasta.

Odwiedzający stali się czeladnikami piernikarskimi Mistrza i Wiedźmy Korzennej, i mieli możliwość własnoręcznego wypieku ciasta piernikowego. Klimat XVI-wiecznej piernikarni tworzony jest nie tylko poprzez wystrój wnętrza, stroje prowadzących i unoszące się zapachy, ale również dzięki możliwości słuchania legend o pierniku i Toruniu przedstawianych językiem stylizowanym na staropolski.

II Turniej Halowej Piłki Nożnej Kadr Szkół Rolniczych o Puchar MRiRW

W piątek nasi nauczyciele udali się do Siennicy Różanej, by rywalizować w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej Kadr Szkół Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W sobotę od 9 rano przystąpili do rozgrywek w grupie B. W sumie rozegrali 7 spotkań pokonując 2-0 ZSCKR Jabłoń, 4-1 ZSCKR Karolewo, 2-0 ZSCKR Hańczowa i remisując 1-1 z ZSCKR Nowosielce oraz 0-0 z ZSCKR Bogdańczowice. W półfinale nauczyciele zmierzyli się z gospodarzami turnieju ZSCKR w Siennicy Różanej, pokonując ich 2-0 i awansując do finału W meczu finałowym Zduńska Dąbrowa zagrała  z obrońcami tytułu ZSCKR w Bogdańczowicach i niestety wynik po zaciętej walce to 0-1. Szkoda tej porażki, bo było tak blisko upragnionego tytułu mistrzowskiego. Jest to ogromny sukces naszej kadry. Puchar dla najlepszego bramkarza turnieju trafił do naszego dyrektora – Pana Stanisława Kosmowskiego.

Skład naszej drużyny: Stanisław Kosmowski, Jakub Jędrachowicz, Marcin Wójcik, Łukasz Jankowski, Aleksander Frankiewicz, Mariusz Gajewski, Aleksandra Mostowska, Bogumiła Banasik i Mariusz Sibielak.

Dziękujemy ZSCKR w Siennicy Różanej za wspaniałą organizację turnieju, a naszym NAUCZYCIELOM gratulujemy wysokiego miejsca na podium.

                              

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE „INDEKS DLA ROLNIKA”

Trzech uczniów naszej szkoły przeszło do kolejnego, ostatniego etapu IX Ogólnopolskiego konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”. Są to: Dawid Łopatka, Kacper Tondera i Mariusz Górski.

7 grudnia 2022 roku odbył się w II etap IX Ogólnopolskiego konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”, który został  zorganizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Do rywalizacji przystąpiło 79 uczniów z 27 szkół. Uczestnicy musieli napisać test składający się z 60 pytań z zakresu produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej.

Naszą szkołę godnie zaprezentowali: Dawid Łopatka, Kacper Tondera i Mariusz Górski. Chłopcy są uczniami IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników wszystkim uczestnikom konkursu pobyt umilił występ kujawskiego zespołu folklorystycznego „Spod Strzechy” działającego przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii „WAHADŁO” w Brześciu Kujawskim.

GRATULUJEMY, TRZYMAMY KCIUKI I ŻYCZYMY OTWARTEJ DROGI NA STUDIA!

 

 

 

 

XIV KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

6 grudnia 2022 roku w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród rzeczowych dla zwycięzców XIV już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie, kształtowanie prawidłowych nawyków podczas pracy w gospodarstwie rolnym i podniesienie poziomu wiedzy i wrażliwości na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Do zmagań konkursowych przystąpiło 42 uczniów z naszej szkoły, a po zwycięstwo i tytuł laureata sięgnął Mateusz Maltański- uczeń klasy 3 TR. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się: Adrian Kubica z klasy 1 TR i Mateusz Flis z klasy 3 TR.

Konkurs skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego, a organizatorem był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy Łodzi.

Gratulacje dla zwycięzców!!!

 

Podaruj zniczom drugie życie!

Z inicjatywy wolontariuszy ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, przy cmentarzu parafialnym w Zdunach   został postawiony regał na znicze.  Cieszy się on ogromnym   zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. Na miejscu  możemy zostawić znicz, który chcieliśmy   wyrzucić, a jeszcze komuś   mógłby się przydać.  Możemy też zabrać znicz, jeśli go potrzebujemy i ponownie wykorzystać zapalając na grobach bliskich. W ten  sposób pomagamy  środowisku. Za zorganizowanie akcji bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz p. Janowi Rosie,  naszemu absolwentowi za pomoc  w wykonaniu regału.

 

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS PIERWSZYCH

2 grudnia uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Pierwszym punktem w wyjazdowym harmonogramie dnia było zwiedzanie centrum stolicy pod czujnym okiem pani przewodnik,  która w niezwykle ciekawy  i barwny sposób nakreśliły młodzieży historię najważniejszych dla wszystkich Polaków miejsc związanych  ze wspólną, narodową martyrologią. Nie było się oczywiście bez architektonicznych opisów stołecznej zabudowy, pełnej kunsztownych rozwiązań oraz inżynieryjnych ciekawostek charakterystycznych dla poszczególnych epok w dziejach kultury i sztuki.

Po wyczerpującym, ale pełnym edukacyjnych walorów spacerze w mroźne, piątkowe przedpołudnie uczniowie wraz ze swoimi opiekunami udali się do Centrum Nauki Kopernik gdzie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi zdobyczami techniki charakterystycznymi dla różnych dyscyplin naukowych. Trzygodzinna zabawa w formie eksperymentów, gier, zadań, symulacji i wielu zmysłowych doświadczeń zakończyła drugi etap wycieczki, po którym zduńscy turyści udali się na obiad do restauracji „Awangarda” mieszczącej się w klasycystycznym, historycznym budynku Warszawskiego Domu Technika NOT.

Nasyceni kulinarnymi walorami stołecznych specjałów wycieczkowicze przemieścili się następnie do centrum handlowego Westfield Arkadia, aby z kolei uczynić zadość swoim zakupowym instynktom charakterystycznym dla każdego podróżnika odwiedzającego ciekawe miejsca na turystycznej mapie Polski.

Zmęczeni, pełni nowych doświadczeń, szczęśliwi, a przede wszystkim w pełni zintegrowani pierwszoklasiści oraz ich wychowawcy w godzinach wieczornych udali się w podróż powrotną, którą umilały im skoczne rytmy wspólnie śpiewnych piosenek.