“Na pielgrzymkowym szlaku”

Są chwile, których w życiu się nie zapomina… Na pewno należy do nich czas spędzony na pieszej wędrówce do Częstochowy. W taką drogę, 13 maja 2024 roku, wyruszyła 35 osobowa grupa młodzieży wraz z wychowawcami ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Dla społeczności szkolnej tegoroczna pielgrzymka to okrągły 20 jubileusz uczestnictwa w wędrówce na Jasną Górę. Do pokonania 182 kilometry w ciągu pięciu dni. Na trasie przystanki były w takich miejscowościach jak: Jeżów- Kosiska, Polichno, Plucice, Gidle oraz Krasice, w których to nasi pątnicy spotkali się z ogromną życzliwością ich mieszkańców.

Dobre słowo, uśmiech, ciepła zupa, pyszne ciasta, to pokrzepienie dla duszy i ciała. Niewątpliwie zatem pielgrzymka jest czasem nawiązywania kontaktów, budowania wspólnoty, pokonywaniem własnych słabości, kształtowaniem charakteru, okazją do pomocy bliźniemu w trudnościach napotykanych w czasie drogi. To wyjątkowy czas “rekolekcji w drodze”.

Pielgrzymowanie to wysiłek, ale towarzyszy mu radość ze zbliżania się do wytyczonego celu, którym jest tron Matki Bożej Jasnogórskiej.

Młodzież ze śpiewem na ustach wkroczyła na wzgórza Częstochowskiego Sanktuariami.

Spotkanie uczniów z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

16 maja 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Uczniowie klas 3 technikum kształcącego w zawodzie Technik Rolnik, Technik Architektury Krajobrazu i Technik Hodowca Koni wysłuchali prelekcji na temat zadań i obowiązków Inspekcji Ochrony Roślin. Podczas spotkania młodzież miała również możliwość zadawania pytań, na które uzyskała bardzo szczegółowe odpowiedzi. Wiedza zdobyta podczas spotkania znajdzie zastosowanie w dalszej nauce jak również znajdzie odzwierciedlenie w podejmowaniu trafnych decyzji we własnych gospodarstwach .

ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WYRÓŻNIONY ZŁOTYM LAUREM ZAUFANIA 2024

Możemy się pochwalić  CERTYFIKATEM „ZŁOTY LAUR ZAUFANIA 2024” przyznanym za  ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wysiłek włożony w rozwój firmy.

Nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie wyróżnionych placówek w tym prestiżowym plebiscycie zajmując I miejsce w powiecie łowickim.

Dziękujemy za zaufanie!

Kajaki też pływają…

29 kwietnia 2024 roku odbył się Spływ Kajakowy na rzece Bzurze, na odcinku: Urzecze-Wierznowice-Strugienice (5 km). Głównie uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich. Opiekunami na spływie byli: Grzegorz Kłosik i Aleksander Frankiewicz.

443def36-c6fc-434c-b6ee-5aff5fd38f29

 

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

26 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas piątych Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści, ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie abiturientom świadectw i nagród za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych. Na ręce Ich rodziców zostały zaś złożone listy gratulacyjne.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna podsumowana pięknymi, sentymentalnymi piosenkami w wykonaniu młodych artystów z klas IV, których występ wywołał lawinę  łez na twarzach uczestników uroczystości.

Część artystyczna poprzedziła finalny moment całego przedsięwzięcia, a więc mowy pożegnalnej przygotowanej przez maturzystów, którzy w tym wyjątkowym dniu podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Na zakończenie absolwenci wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami udali się do klas gdzie dopełnili rytuału wieńczącego zakończenie edukacji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbył się apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to cenna lekcja historii, podczas której nauczyciele i uczniowie obejrzeli program artystyczny ukazujący wydarzeniami naszego kraju z przeszłości. Część oficjalna przedsięwzięcia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. W dalszej kolejności scena sali multimedialnej naszej placówki należała już do młodych artystów z klas I technikum weterynaryjnego, którzy pod kierunkiem wychowawców zaprezentowali widowni niezwykle barwny pod względem merytorycznym słowno-muzyczny montaż. Uroczystość przeplatana była nastrojowymi pieśniami wykonanymi przez szkolny zespół wokalny. Po występie młodzieży głos zabrała wicedyrektor szkoły – pani Zofia Rosa, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.
Po patriotycznej części naszego spotkania pani wicedyrektor Zofia Rosa wręczyła dyplomy i wyróżnienia uczniom, którzy wzięli udział konkursie o Dniu Ziemi. W zorganizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi konkursie wzięło udział ponad 70 uczniów, którzy przygotowali przepiękne prace wykazując się niezwykłą kreatywnością. Najlepsze prace należały do: Delfiny Deberny – Zygmunt , Michaliny Frątczak i Hanny Tybuś. Wyróżnieni zostali: Tomasz Joński, Małgorzata Tarka, Krystian Łopata i Julia Czyżewska.

 

 

 

 

Dzień z Funduszami Europejskimi

W minioną środę, 24 kwietnia w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbył się Dzień z Funduszami Europejskimi, w trakcie którego młodzież mogła dowiedzieć się o programach realizowanych przez naszą szkołę ze środków Unii Europejskiej . Pan dyrektor Stanisław Kosmowski i pani wicedyrektor Zofia Rosa przedstawili główne założenia projektu ,,Nauczanie rolnicze XXI wieku – lepszy start”, który jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego i będzie  realizowany w naszej szkole przez dwa kolejne lata. Umożliwi on zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 120 uczniom, dzięki uczestniczeniu w następujących kursach zawodowych: kursie na prawo jazdy kat. B, kursie obsługi kombajnu zbożowego, kursie stosowania środków ochrony roślin,  kursie inseminacji,  kursie florystyczno – kelnerskim,  kursie obsługi wózków widłowych,  kursie spawania elektrodami otulonymi,  kursie instruktora nauki jazdy konnej, kursie instruktora hipoterapii, kursie groomingu, kursie dogoterapii, kursie tresury psów i kursie obsługi koparko-ładowarki.

Ponad to młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach dodatkowych przygotowujących ich do egzaminu zawodowego i maturalnego oraz wakacyjnych stażach zawodowych.

Swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu ,,Nauczanie rolnicze XXI wieku – lepszy start”  będą mogli również podnieść nauczyciele przez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.

Dzień z Funduszami Europejskimi był również doskonałą okazją do podsumowania praktyk zawodowych, które odbyły się w zakresie realizacji projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000053214. W ramach tego projektu uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik weterynarii, wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Dzięki możliwości odbycia praktyk zawodowych za granicą mogli oni poznać nowe metody pracy, zdobyć doświadczenie w międzynarodowym środowisku oraz nawiązać kontakty, które mogą okazać się cennymi zasobami na przyszłość. Była to również doskonała okazja do szlifowania języka obcego. Uczestnictwo w  praktykach zawodowych dało uczniom szansę na praktyczne używanie języków angielskiego w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Ponad to wyjazd do Grecji pozwolił uczniom naszej szkoły do zetknąć się z odmiennymi tradycjami, zwyczajami czy wartościami, co poszerzyło ich horyzontów oraz zrozumienie innych ludzi i ich punktu widzenia.

W trakcie spotkania z młodzieżą szkolni koordynatorzy projektu przybliżyli również zasady rekrutacji do 2 kolejnych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Pierwszy z nich o nr  2023-1-PL01-KA121-VET-000132766, realizowany jest w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe. W ramach tego projektu uczniowie wyjadą na 2 tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Drugi projekt o nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000139042 pozwoli na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w trakcie dwutygodniowego pobytu we Francji. Rekrutacja do obydwu projektów rozpocznie się 15 maja br.

Dzień Otwartych Drzwi Szkoły

19 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbył się  Dzień  Otwartych Drzwi Szkoły pod hasłem „Szkoła w działaniu”. Celem zorganizowanego wydarzenia było promowanie naszej szkoły wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Naszą placówkę odwiedziła między innymi młodzież  z takich miejscowości jak Łowicz, Zduny, Bielawy, Sobota, Bąków, Plecka Dąbrowa, Pacyna, Bolimów, Nieborów, Żeronice, Miedniewice,  Bedlno, Piątek, Domaniewice czy Warszawa.

Na odwiedzających w tym dniu czekało wiele atrakcji, gdyż na specjalnie przygotowanych stanowiskach tematycznych, ósmoklasiści mogli wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych. W budynku szkoły młodzież uczestniczyła w zajęciach florystycznych, przyglądała się doświadczeniom laboratoryjnym oraz zwiedzała pracownie i inne pomieszczenia obiektu. W kompleksie o profilu zawodowym ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć warsztaty z groomingu, a także zabiegi chirurgiczne wykonywane przez uczniów pod czujnym okiem lekarzy weterynarii. Zwiedzający mogli również obejrzeć salę analityczno-chemiczną. W budynku architektury krajobrazu uczniowie mieli możliwość obserwować etapy tworzenia dekoracji kwiatowych oraz uprawę warzyw z rozsady. Ósmoklasiści mieli również okazję zwiedzić ogródek meteorologiczny. Niewątpliwie jedną z atrakcji  był symulator kombajnu zbożowego zaprezentowany w hali maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe maszyny rolnicze. W oborze dydaktycznej uczniowie mogli obserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego i robota sprzątającego oraz przyjrzeć się zabiegom inseminacji wykonywanym przez przyszłych techników weterynarii. Na sali gimnastycznej mieli możliwość obejrzeć zorganizowany pokazach gier sportowych. Chętni uczniowie mieli również okazję na przejażdżkę konną. Zainteresowani mogli też zwiedzić internat, przed którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

I tak kwietniowy dzień otwartych drzwi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie dobiegł końca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną imprezę promocyjną 17 maja 2024 roku w godzinach od 8:00 do 17:00. Jak zwykle zapewniamy moc atrakcji i niezapomnianych przeżyć.

 

 

 

 

19 KWIETNIA 2024 R. DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY- SZKOŁA W DZIAŁANIU

„Nowoczesna szkoła z tradycją”

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY- SZKOŁA W DZIAŁANIU

19 kwietnia 2024 r. w godzinach  8.00 -17.00

W godzinach 9.30 – 13.30  będziecie mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach z przedmiotów zawodowych: florystyczne, mechanizacyjne, zabiegi weterynaryjne, przejażdżki konne, i inne atrakcje.

Zaproszenie DOD 2024