Sukces naszych uczniów w VII edycji Profilaktyki według Ekonomika – „EKOsfera”

W środę 4 czerwca u uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VII edycji Profilaktyki według Ekonomika czyli pikniku pod nazwą „EKOsfera”. Piknik skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu łowickiego a organizatorami oprócz ZSP nr 4 w Łowiczu były Komendy Powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Ideą było promowanie mody na życie bez uzależnień, różnych form spędzania wolnego czasu, integracja środowisk szkół ponadpodstawowych i budowanie współpracy z władzami samorządowymi i służbami mundurowymi.

Młodzież wzięła udział w 5 konkurencjach sportowych i w aż 3 stanęli na podium. W Policyjnym Torze przeszkód o Puchar Komendanta KPP w Łowiczu drugie miejsce wywalczyli: Julia Sęczkowska (II TWA), Julia Ceglińska (II TWA), Łukasz Adamiak (I TRA) i Mateusz Gołębiowski (II TRA). Także drugie miejsce w Regatach młodzieżowych o Puchar Starosty Łowickiego wywalczyły siostry Julia i Zosia Mikusek (IV TWA i IV TWB). Zaznaczamy, że w tamtym roku zajęły 1 miejsce. Tytuł Mistrza sprzed roku został obroniony w VI Armagedonie o Puchar Komendanta PSP w Łowiczu, w którym naszą szkołę reprezentowali: Maciej Świdrowski (I TRA), Bartłomiej Karasek (III TR), Patryk Siekierski
( II TR), Wanesa Potargowicz (II TWA), Elwira Białas (II THK) i Julia Kantorek (II THK).

Ponadto w TRIO Baskecie szkołę reprezentowali: Bartek Kołaczyk i Szymon Kwiatkowski (III TR) oraz Marcel Wojda (I TRA) a w II Turnieju
e-sportowym FC-24 Jakub Rakowski (IV TR) i Nikodem Latosiewicz (I TRA).

Wszystkim gratulujemy wzorowej postawy i sportowego ducha walki!

 

Sukces uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Konkursie Sapare-Aude

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie po raz  kolejny uczestniczyli w Konkursie Sapare-Aude  organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu.  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym. W pierwszym etapie brało udział 18 uczniów. Do etapu finałowego Konkursu zakwalifikowało się troje uczniów Naszej Szkoły:

1.Przemił Biczel kl. III TW
2.Szymon Sołtyszewski kl. II TR.
3.Maja Tkacz kl. IIA TW

Uczeń kl. 3TW Przemił Biczel zajął 2 miejsce uzyskując 25 punktów (100%). O pozycji zdecydował czas odpowiedzi.

To kolejny sukces Przemiła Biczela.

Gratulujemy!

źródło: https://zsckrjablon.pl/

 

IV KONKURS FILMOWY ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI

Weź udział w IV ogólnopolskim konkursie filmowym Świat się kręci wokół wsi!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim konkursie filmowym Świat się kręci wokół wsi.

Partnerami w organizacji konkursu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Wsparcia Rolnictwa.
Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu.

Pokaż, jak zmienia się polska wieś.
Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych ludzi.

Jak się zgłosić?
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r.

Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu -ARiMR i KOWR:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2024-r

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

Szkolenie wyjazdowe w Bratoszewicach

W dniu 3 czerwca uczniowie kl. IV technikum rolniczego uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych były realizowane zagadnienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w uprawach. Zaprezentowano nam również przygotowanie pasz dla zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostały omówione również problemy, rodzaje i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

 

 

V Konferencja „Młody bezpieczny kierowca”

29 maja uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w V Konferencji „Młody bezpieczny kierowca”.

Zamysłem organizatorów konferencji było dotarcie do wyobraźni młodych ludzi aby wsiadając za kierownicę zachowywali się odpowiedzialnie.

Konferencja składała się z wykładów:

– „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zdarzenia z udziałem młodych kierowców” – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

– Wykład psychologa transportu Magdaleny Wit – Wesołowskiej dotyczący niewłaściwych zachowań młodych kierowców na drodze.

– Prezentacja dotycząca powiadamiania o zdarzeniach drogowych – Monika Tarkowska – Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi

 oraz pokazów i prezentacji:

– symulator dachowania, zderzeń, jazdy samochodem i motocyklem

– alkogogle i narkogogle

– pokaz i prezentacja pojazdów i osprzętu służb mundurowych

– czynności straży pożarnej i policji na miejscu zdarzeń drogowych

– pokaz straży pożarnej – udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

 

 

Uczniowie Zduńskiej Dąbrowy laureatami i finalistami finału centralnego OWiUR

W dniach 24 i 25 maja 2024 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się Finał Centralny XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W organizację Olimpiady zaangażowany jest Komitet Główny OWiUR oraz uczelnie o profilu rolniczym.

Jest to największy konkurs wiedzy rolniczej w Polsce wpisany do rejestru turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada umożliwia uzyskanie ,,indeksu” szkoły wyższej bez postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów lub finalistów (zgodnie z uchwałą senatu).

Olimpiada organizowana jest w 8 blokach tematycznych, ściśle związanych z produkcją rolną: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria. Olimpiada składa się z dwóch  części. W pierwszej pisemnej – każdy uczestnik odpowiadał na 60 pytań testowych, a następnie przystąpił do części praktycznej – w której otrzymał do rozwiązania 3 zadania praktyczne.

Do tegorocznych zmagań na szczeblu centralnym przystąpiło ok  200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych  z 9 okręgów: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin Warszawa, Wrocław.

Na finale centralnym w Szczecinie Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 8 uczniów w 6 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i weterynaria, którzy uzyskali wysokie lokaty podczas eliminacji okręgowych w Warszawie.

W trakcie uroczystego zakończenia finału centralnego tytuł laureata otrzymali: Maciej Gorzałczyński z klasy V TW w bloku produkcja zwierzęca i Dawid Łopatka uczeń klasy V TR w bloku produkcja roślinna.

Tytuł finalisty w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskali: Kacper Cuper – blok agrobiznes, Weronika Szczepaniak – blok architektura krajobrazu, Adam Biernaciak – blok produkcja roślinna, Jakub Antczak – blok produkcja zwierzęca, Wiktor Gortat – blok mechanizacja rolnictwa i Oliwia Melnyk – blok weterynaria .

Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie podejmuje studia na kierunkach rolniczych a po ukończeniu studiów wyższych  swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą rolniczą, pozostają doradcami rolnymi, prowadzą wzorcowe gospodarstwa rolne, zarządzają biznesami z obszaru rolnictwa.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

Finaliści Konkursu „Zostań Ekonomistą”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie „Zostań Ekonomistą” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do konkursu przystąpiły dwa zespoły z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

Tematu przedsiębiorczości podjęli się uczniowie kl. IV TR – Maciej Krukowski, Szymon Majchrzak i Jakub Rakowski, natomiast badania na temat ekonomii i finansów przeprowadzili uczniowie kl. III TR – Amelia Drabik, Wiktor Gortat i Marceli Selder.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwsza część polegała na przeprowadzeniu badań marketingowych dotyczących takich zagadnień jak „przedsiębiorczość młodych ludzi”, i „ekonomia i finanse wśród młodzieży”. Po analizie badań uczestnicy musieli napisać esej empiryczny, który był oceniany przez organizatorów konkursu. Do drugiego etapu młodzież musiała przygotować prezentację multimedialną, w której przedstawiali swoje wyniki badań.

W konkursie wzięło udział 65 zespołów, a nasi uczniowie osiągnęli duży sukces i dostali się do ścisłego finału. Dzięki  temu w dniu 24 maja 2024 roku mogli zaprezentować, wraz z innymi 14 zespołami, swoją pracę przed kapitułą konkursową, w której skład wchodzili profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zawalczyć o indeksy na Wydział Ekonomiczny.

W tym roku nie udało się jeszcze wywalczyć indeksów, ale wszystko przed Wami, bo jesteście PRZEDSIĘBIORCZY.

Gratulujemy!!!

 

ZAJĘCIA TERENOWE W KOPALNI BEŁCHATÓW

W dniu 23 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły kształcący się na profilach: technik weterynarii ( 2A TW), technik hodowca koni ( 1 THK, 2 THK), technik rolnik ( 1 B TR, 3 TR) oraz technik architektury krajobrazu ( 1 TAK) wzięli udział w wyjeździe terenowym do Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów” w ramach zajęć geografii. Pierwszym elementem wycieczki była prelekcja dotycząca pochodzenia podkładów węgla brunatnego oraz samego powstawania najmłodszej i zarazem największej Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego w Polsce. Następnie uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikiem udali się w specjalnych służbowych wozach na zwiedzanie kopalni, dzięki czemu mogli się poczuć jak pracownicy udający się na wyrobisko. Wielkość  odkrywki oraz sprzętu górniczego zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Uczniowie zostali zapoznani z procesem ściągnięcia nakładu, wydobyciem węgla, transportem węgla do elektrowni oraz planami rekultywacji kopalni. Największe wrażenie na uczestnikach wywarła myśl, iż spacerują po przyszłym dnie antropogenicznego jeziora, które powstanie w tym miejscu. Była to bardzo praktyczna lekcja, a dodatkowo wspaniałe chwile służące integracji.

 

„Rolnictwo ekologiczne” – realizacja projektu

Realizacja projektu – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. we Wrocławiu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie „Rolnictwo ekologiczne”.

W dniach 21-22 maja 2024 roku uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu obejmującym zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego w ramach wsparcia dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności we współpracy z Europejską Grupą Doradczą sp. z o. o. Szkolenie odbyło się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Łącznie uczestniczyło w nim 30 uczniów Technikum z klas III prowadzącym kształcenie w zawodach : technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pierwszy dzień szkolenia 21.05.2024 r. odbył się na sali multimedialnej budynku szkoły. Szkolenie przeprowadziła pani mgr inż. Henryka Telus – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego. Objęło ono następującą tematykę:

  • Produkcja ekologiczna szansą dla polskiego rolnictwa.
  • Przestawienie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną.
  • Produkcja roślinna w gospodarstwie ekologicznym.
  • Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym.
  • Zewnętrzne środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym.
  • Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle praw UE i prawa polskiego.
  • Środki zapobiegawcze zanieczyszczeniu upraw ekologicznych przez uprawy konwencjonalne.
  • Dokumentacja zgłoszenia działalności ekologicznej.
  • Opłacalność produkcji ekologicznej – kalkulacja dochodów z upraw ekologicznych.

W kolejnym  drugim dniu szkolenia 22.05.2024 r. zorganizowany został autokarowy wyjazd edukacyjny w ramach realizowanego szkolenia do gospodarstw ekologicznych, w których uczestniczyła również Pani  inż. Wiesława Marcinek – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego . Zwiedzano dwa gospodarstwa.

Pierwszym z nich było gospodarstwo pani Magdaleny Pazik „Paazikoland” mieszczące się w Starych Budach 14. Gospodarstwo o powierzchni 15 ha  o mocno zróżnicowanych klasach gleb prowadzone jest w systemie ekologicznym. Na 2 ha uprawiane są warzywa (marchew, cebula, pomidory, ogórki, kapusta, dynia, ziemniaki). Po zbiorze stanowią one pożywienie dla domowników i znajomych, jak również sprzedawane są na warszawskich ryneczkach.  Z marchwi tłoczone są soki. Pozostały areał stanowią łąki z których rolnik zbiera siano i sianokiszonkę dla bydła opasowego, które z kolei produkuje obornik wykorzystywany wspólnie z gnojówką z pokrzyw do nawożenia pól. Na gruntach ornych uprawiana jest: pszenica, orkisz i żyto a zebrane ziarno poddawane jest przemiałowi na mąki, które również są sprzedawane. Ponadto w gospodarstwie utrzymywane jest 290 kur niosek i prowadzona jest sprzedaż jaj ekologicznych.

Drugim gospodarstwem było gospodarstwo prowadzone przez Państwa  Ewę Smuk-Stratenwerth i  Petera Stratenwerth. Małżeństwo prowadzi gospodarstwo ekologiczne położone w miejscowości Grzybów 1. Pani Ewa dużo zajmuję się edukacją i prowadzeniem organizacji. Gospodarstwo jest ekstensywne,  właściciele nie stosują nawet chemii dopuszczalnej w rolnictwie ekologicznym. Ma ono charakter produkcyjny, bo nigdy nie chcieli być tylko muzeum. Głównym produktem jest mleko kóz i krów, które przetwarzają na sery dojrzewające. Łącznie z dzierżawą posiadają 26 hektarów, 7 krów, 30 kóz. Zwierzęta mają ciągły dostęp do świeżego powietrza i pastwisk.

Zrealizowane szkolenie było doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia zawodowego zarówno w części teoretycznej jak i  praktycznej. Nabyta wiedza i umiejętności wzbogaciły konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy.

 

W poszukiwaniu zagrożonych gatunków, czyli wycieczka do Zoo i Orientarium

W dniu 21 maja 2024 uczniowie klas: I B Technik Weterynarii, I Technik Hodowca Koni oraz przedstawiciele klasy I Technik Architektury Krajobrazu, III Technik Hodowcy Koni/ Architektury Krajobrazu wybrali się na wycieczkę edukacyjno- integracyjną do Łodzi.  Pierwszym punktem był seans filmowy, który okazał się bardzo wzruszający. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, by poznać mieszkające tam gatunki zwierząt. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w najnowszej części ZOO, którą jest Orientarium. Tam zapoznali się z przyczynami spadku liczebności niektórych gatunków zwierząt w środowisku naturalnym oraz poszerzyli swoją wiedzę o ciekawostki związane z m.in. niedźwiedziami malajskimi czy orangutanami. Były to kolejny wspaniały dzień spędzony na poszerzeniu wiedzy i integracji.