UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Część oficjalna rozpoczęła się od wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom oraz świadectw z czerwonym paskiem i nagród książkowych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniali się wzorowym zachowaniem i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą rok szkolny, który obfitował w różne wydarzenia, zarówno na szczeblu szkolnym jak i ogólnopolskim. Uroczyste podsumowanie roku szkolnego wzbogacił występ zespołu ludowego „Dąbrowskie pasiaki”.

Kończąc oficjalną część uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom za zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły, życząc udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM – „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu Zuzanna Łykowska otrzymała wyróżnienie w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu i zawodach, działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO „PRZYWRÓĆMY TRADYCYJNE SADY”

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie podsumowano konkurs plastyczny ”Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”. Konkurs został ogłoszony wśród uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Koordynatorem była pani A. Piesik. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących tradycyjnych sadów ze starymi odmianami drzew owocowych i ich rola dla środowiska oraz zwiększenie różnorodności biologicznej. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Młodzież wykonała 12 prac, najlepsze wyłonione przez komisję prace zostały wysłane do etapu ogólnopolskiego konkursu. Kryteria oceniania to: estetyka wykonania, zgodność z tematyką konkursu, oryginalność oraz pomysłowość. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy, karty podarunkowe oraz słodycze.

Autorami najlepszych prac na projekt znaczka są:

Zuzanna Łykowska – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Patrycja Gałusa – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Kamil Barańczyk – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EKONOMICZNYM „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku w miejscowości Pisz w Hotelu „Nad Pisą” odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.

Zespół Szkół Centrum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali: szkolny koordynator projektu wicedyrektor Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych oraz troje finalistów I etapu szkolnego: Martyna Gęsiarz z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, Patrycja Wesołowska z kl. I Technikum Weterynaryjnego i Adam Cyganek z kl. I Techniku Rolniczego.

Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy opracowali biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej prowadzącej Studio Pielęgnacji Zwierząt „Beauty Dogs”. Praca uczniów, którą pięknie zaprezentowali podczas konferencji została nagrodzona II miejscem, za które otrzymali Dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe (kamery internetowe).

Spośród 47 szkół wyłoniono 5 zwycięzców. Za I miejsce nagrodą były laptopy, za II kamery internetowe, za III telefony komórkowe, za IV zegarki a za V miejsce głośniki bluetooth.

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Liderem projektu był ZSCKR w Janowie, partnerami byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 47 szkół ZSCKR z całego kraju, a odbiorcami uczniowie tych szkół.

Celem programu było rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów

Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne. Etap II to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do czerwca 2019 roku realizowała zajęcia warsztatowe mające na celu napisanie biznesplanu nt.: „Własny biznes, własny startup” dot. ich własnego pomysłu na działalność gospodarczą.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

POKAZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W WYKONANIU STRAŻAKÓW Z OSP ZDUNY

13 czerwca uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w niecodziennym pokazie zaprezentowanym przez zastęp strażaków z OSP Zduny. Druhowie przedstawili wyposażenie ratownicze wozu bojowego, między innymi  zestaw hydraulicznych narzędzi ratownictwa technicznego, oraz zademonstrowali techniki cięcia samochodu osobowego, w celu ewakuowania osoby poszkodowanej podczas wypadku komunikacyjnego. Podczas pokazu zaprezentowali również technikę wyciągania osoby poszkodowanej, u której nie było widocznych funkcji życiowych ( brak oddechu), co może  zastosować każdy z nas, by ratować życie ludzkie.

 

 

 

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W PROJEKCI „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Projekt ma na celu przybliżenie działań związanych z ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Działanie pilotażowe, w których weźmiemy udział, będą polegać na tzw. Lokalnym Systemie Monitoringu Wodnego. W związku z planowanymi badanami 12 uczniów naszej szkoły z opiekunem w dniach 23-24.06.2019r. uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pierwszego dnia uczniowie udali się do miejscowości Moszczenica, gdzie w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyli jeden wykład teoretyczny i cztery warsztaty terenowe na temat przyczyn i skutków utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy. Tego dnia grupa odwiedziła również Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Leśnych w Kole należący do Nadleśnictwa Piotrków z/s w Łęcznie.

Drugiego dnia zajęcia odbyły się w Barkowicach, a tematem czterech warsztatów był wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na utratę bioróżnorodności oraz pogorszenie stanu wód.

W piątek wieczorem uczniowie zadowoleni i zmęczeni wrócili do domów.

 

WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO I OGRODU ZOOLOGICZNEGO

23 maja 2019 roku grupa uczniów z klas I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik rolnik i technik weterynarii wraz z opiekunami z okazji Dnia Ziemi i Dnia Dziecka wybrała się do Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Ogród Botaniczny w Łodzi jest jednym z największych ogrodów w Polsce – jego całkowita powierzchnia wynosi 67 ha. Położony jest w dzielnicy Polesie, sąsiaduje z parkiem im. J. Piłsudskiego, Ogrodem Zoologicznym oraz rezerwatem leśnym „Polesie Konstantynowskie”, ma charakter parkowo – leśny. Krajobraz ogrodu urozmaica 12 sztucznie usypanych wzgórz obłożonych granitowymi, wapiennymi i piaskowcowymi blokami skalnymi. Na jego terenie znajduje się ponadto 18 zbiorników zasilanych wodą ze studni głębinowej lub opadów atmosferycznych.

Łódzki Ogród Zoologiczny powstał jeszcze przed wojną. Dużą część jego mieszkańców stanowią gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie. Można tam zobaczyć m.in. pandy małe, lemury, antylopy, rysie, żbiki, barwne motyle, kangury oraz emu. Ogród jako jedyny w Polsce posiada zagrożone wyginięciem lwy azjatyckie. W  Ogrodzie Zoologicznym występują ścieżki dydaktyczne oraz Mini ZOO, w  którym znajdują się udomowione zwierzęta – owce, kozy, świnie, kaczki i  inne.

Podczas wycieczki po ogrodach uczniowie z naszej szkoły mogli podziwiać kolekcje roślinne z całego świata zaprezentowane w dziewięciu działach ekspozycyjnych. Zobaczyli najciekawsze gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem. W łódzkim Ogrodzie Zoologicznym wkrótce zostanie wybudowane Orientarium – ekspozycja zwierząt wodnych i lądowych oraz kultury południowo ‑ wschodniej Azji. Zwiedzający będą mogli oglądać zachowanie zwierząt w  warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Pojawią się nowe gatunki zwierzat, w  tym pantery mgliste, orangutany, rekiny i  płaszczki.

 

AGROMAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

24 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się Agromajówka zorganizowana przez holenderską firmę Lely, specjalizującą się w produkcji robotów udojowych do zadawania paszy oraz udoju bydła mlecznego.

Uczestniczyło w niej około 170 osób – uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych w województwie łódzkim i mazowieckim.

Tym razem Agromajówka miała charakter zamknięty. Przedstawiciele tej firmy przeprowadzili cykl wykładów tematycznych (np.: Automatyzacja produkcji mleka, Nowe trendy w żywieniu krów mlecznych, Innowacyjne technologie Lely w zrobotyzowanych oborach), po których zaprosili na pokaz pracy robota, który nasza szkoła ma od 5 lat.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI POD HASŁEM „SZKOŁA W DZIAŁANIU”

17 maja 2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi, czyli impreza o charakterze promocyjnym mająca na celu zachęcić młodzież gimnazjów i szkół podstawowych do wybrania tej właśnie placówki, jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna odbyła się w szkolnej stołówce, gdzie około godziny 930 licznie zgromadzili się uczniowie ze szkół w Zdunach, Bielawach, Sobocie, Łowiczu oraz młodzież między innymi z Żyrardowa, Łodzi, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej. Błonia czy Zgierza. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy – Dominika Kowalczyk i Jakub Żakieta, którzy pełnili rolę prowadzących Dzień Otwartych Drzwi.

 Po krótkim wstępie głos zabrał dyrektor szkoły p. Stanisław Kosmowski, który powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły, jej profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych. W sposób obrazowy i czytelny nakreślił dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim. Następnie młodzież zwiedzała obiekty dydaktyczne należące do placówki. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych, dzięki czemu mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było wiele i każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co mogłoby go zainteresować. Można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, spróbować swoich sił w rysunku technicznym, czy też zatańczyć zumbę. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej uczniowie mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Przybyli licznie uczniowie mogli również zobaczyć internat, przed którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych, którzy mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę, jako miejsce kontynuowania nauki.

Wiemy już na pewno, że z większością spotkamy się we wrześniu.

Zapraszamy!!!