KONFERENCJA – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI I REGIONU ŁÓDZKIEGO

24 lutego 2020 roku, Wicewojewoda łódzki- Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji „Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski i regionu łódzkiego” zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Współorganizatorem konferencji był Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykład na temat celów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027, a także możliwości rozwoju obszarów wiejskich prowadziła Bogumiła Kapusta – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W spotkaniu wzięli też udział: Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Włodzimierz Lewandowski – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Grzegorz Franczak – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

PROJEKT „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”- WARSZTATY

20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klasy II TR, II TAK oraz III TR. Uczniowie zastali zapoznani z zasadami pobierania próbek gleby do badań, co następnie mieli okazję przećwiczyć w terenie. Uczestnicy warsztatów poznali program azotanowy oraz dowiedzieli się jakie działanie naprawcze należy prowadzić na glebach z wysokim stężeniem azotanów. Ostatnia częścią spotkania były ćwiczenia w sali komputerowej, gdzie młodzież sama opracowała plany nawozowe dla wybranego gospodarstwa.

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu podczas spotkań z uczniami propagują zawód policjanta i zachęcają młodych ludzi, aby po ukończeniu szkoły wstąpili w policyjne szeregi. Jedno z takich spotkań zostało zorganizowane wczoraj w naszej szkole. W czasie spotkania młodzież została poinformowana, jakie wymagania musi spełnić kandydat do policji oraz jakie dokumenty i gdzie powinien złożyć. Mundurowi omówili również wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego począwszy od testu wiedzy, poprzez test sprawnościowy, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną na komisji lekarskiej skończywszy. Stróże prawa podkreślali w trakcie spotkania, że służba w tej formacji wymaga wiele poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym. Policjanci omówili też specyfikę swojej pracy. Zachęcali młodych ludzi, aby po zakończeniu szkoły zdecydowali się na wstąpienie w policyjne szeregi.

 

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

18 lutego 2020 roku w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 235 najzdolniejszych uczniów z województwa łódzkiego jest Aleksandra Cieślińska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach. Przyznano także 17 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

Dyplomy stypendystom wręczali wicewojewoda Karol Młynarczyk i Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty.

Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Podczas drugich zajęć w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu młodzież wymieniała wady i zalety Zduńskiej Dąbrowy. Oceniona została infrastruktura, transport, bezpieczeństwo, dostęp do rozrywki i wiele innych aspektów życia codziennego. Następnie spośród wszystkich wymienionych wad i problemów uczniowie wybrali jeden, który postarają się rozwiązać. Wspólnymi siłami spróbują pomóc bezpańskim kotom, których populacja stale się powiększa. Podczas zajęć padło wiele ambitnych pomysłów. Miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone w życie.

AKCJA ODDAWANIA KRWI

10 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie po raz drugi w tym roku szkolnym honorowo oddawali krew. Celem akcji była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wykształca i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Ten bezinteresowny gest Naszych Uczniów ratuje zdrowie i życie chorych, dla których często jedynym lekarstwem jest krew.

Na  dzisiejszą akcje zgłosiło się  24 dawców. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie  16 dawców (15 uczniów i jednego nauczyciela) co daje 7,2 litra krwi.

Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy otrzymywali w podziękowaniu czekolady.

Uczniowie, którzy włączają się w honorowe dawstwo krwi podczas szkolnych akcji, często zostają długoletnimi dawcami.

Naszym  krwiodawcom  za oddanie  tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej  krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, DZIĘKUJEMY!!!

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014 –  2020

 

7 lutego 2020 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zakończyła się druga edycja kursu groomingu (strzyżenia psów). Uprawnienia groomerskie w ramach pierwszej i drugiej edycji kursu otrzymało 30 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Kurs trwał 88 godzin, w tym 44 godziny stanowiły zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdobyli wiedzę i dodatkowe umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze groomera, bądź otworzenie własnego salonu psiej estetyki.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY – „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły – Zuzanna Łykowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu zajęła III miejsce w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” i zakwalifikowała się do finału centralnego. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY (2018-1-PL01-KA102-048780)

Projekt realizowany przez naszą szkołę, w ramach programu ERASMUS+, powoli dobiega końca. Przez ostatnie 17 miesięcy zespół koordynujący projekt, na czele z Dyrektorem szkoły, Panem Stanisławem Kosmowskim, podejmował szereg działań mających na celu jak najlepsze zarządzanie projektem. Odbywało się to przy wsparciu naszego greckiego partnera OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. Dzięki naszemu partnerowi 28 uczniów – 18-stu kształcących się w zawodzie technik weterynarii i 10-ciu kształcących się w zawodzie technik rolnik miało możliwość zapoznania się z europejskimi osiągnięciami w zakresie zdobywania wiedzy, nabyła cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku a także rozwinęła kompetencje osobiste takie jak świadomość kulturową.

W ramach odbytej mobilności młodzież miała szansę poznać alternatywne kierunki uprawy i hodowli zwierząt w Grecji. Przyszli technicy weterynarii zapoznali się ze strukturą organizacyjną ośrodków hodowli koni, nabyli umiejętności związane z oceną zdrowia i kondycji koni, przeprowadzaniem podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określania potrzeb żywieniowych tych zwierząt. Ponad to mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem kliniki weterynaryjnej w warunkach greckich, przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych na zwierzętach domowych oraz analizy dokumentacji weterynaryjnej prowadzonej przez właścicieli kliniki. Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik poszerzyli swoją wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej charakterystycznej dla Greckiego Makroregionu w którym przebywali. Odbycie dwutygodniowego stażu w gospodarstwach i firmach greckich, trudniących się także w produkcji ekologicznej, umożliwiło młodym rolnikom nabycie wielu nowych umiejętności związanych m. in. z określaniem ekonomicznej oceny opłacalności produkcji; prowadzenia oraz certyfikacji produkcji ekologicznej a także użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych zgodnie z przeznaczeniem.

Ważnym elementem przygotowującym młodzież do mobilności był cykl zajęć przygotowawczych, który obejmował zajęcia językowe (język angielski i grecki), kulturowe, pedagogiczno-organizacyjne oraz kurs BHP. Zajęcia te mały na celu lepsze wykorzystanie możliwości odbywania stażu oraz przebywania w innym kręgu kulturowym a także dbanie o bezpieczeństwo i motywowanie uczniów do korzystania z szans, jakie umożliwia im projekt. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania, obejmujące przygotowanie do odbycia mobilności, podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, były całkowicie bezpłatne i w 100% pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ ROLNICZYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

10 stycznia w ZSCKR w Studzieńcu rozegrano mecze półfinałowe Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt. Rywalizację w turnieju zaczęliśmy od zwycięstwa 2 – 0  z dziewczętami ze Studzieńca, następnie podzieliliśmy się punktami z dziewczynami z Bydgoszczy remisując 0 – 0, trzeci mecz rozegraliśmy z reprezentantami szkoły w Boninie, które pokonaliśmy 3 – 0. Przed ostatnim meczem wiedzieliśmy, że by wygrać turniej  musieliśmy pokonać nasze rywalki z Brzostowa. Już przed tym meczem awans do rozgrywek finałowych mieliśmy zapewniony, więc dziewczęta zagrały na pełnym luzie. Spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem 2-0. Nasze reprezentantki w całym turnieju nie straciły żadnej bramki, w czym duża zasługa bramkarki Kingi Kowalczyk, która wygrała kilka sytuacji „sam na sam”. Warto dodać, że nasze dziewczęta pojechały na turniej w mocno odmłodzonym składzie (pięć dziewcząt z klas pierwszych).
Brawo Dziewczęta! Powodzenia w rozgrywkach finałowych!

Dzięki zajęciu pierwszego miejsca, nasza drużyna zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej, który odbędzie się w marcu 2020 r. w Bogdańczowicach.

Półfinały  odbywały się w sześciu grupach dla drużyn z całej Polski (łącznie 54 szkoły).  W turnieju w Studzieńcu wzięło udział pięć szkół z następujących miejscowości:

  1. Studzieniec,
  2. Bonin,
  3. Bydgoszcz,
  4. Zduńska Dąbrowa,
  5. Brzostowo.

Drużyny rywalizowały grając systemem „każdy z każdym”.

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowały: Łukawska Ewelina (kpt.), Klocińska Julia, Kowalczyk Kinga (br.), Dałek Katarzyna, Marosek Aleksandra, Stępniewska Maria, Paliga Zuzanna (br.). Opiekunem zespołu był p. Marcin Wójcik.

Wyniki naszej drużyny:

ZSCKR Studzieniec – ZSCKR Zduńska Dąbrowa 0 – 2 bramki: Julia Klocińska, Ewelina Łukawska

ZSCKR Bydgoszcz – ZSCKR Zduńska Dąbrowa 0 – 0

ZSCKR Zduńska Dąbrowa – ZSCKR Bonin 3 – 0 bramki: Marosek Aleksandra 2, Ewelina Łukawska.

ZSCKR Zduńska Dąbrowa – ZSCKR Brzostowo 2 – 0 bramki : Marosek Aleksandra, Ewelina Łukawska.