STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

18 lutego 2020 roku w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 235 najzdolniejszych uczniów z województwa łódzkiego jest Aleksandra Cieślińska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach. Przyznano także 17 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

Dyplomy stypendystom wręczali wicewojewoda Karol Młynarczyk i Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty.

Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Podczas drugich zajęć w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu młodzież wymieniała wady i zalety Zduńskiej Dąbrowy. Oceniona została infrastruktura, transport, bezpieczeństwo, dostęp do rozrywki i wiele innych aspektów życia codziennego. Następnie spośród wszystkich wymienionych wad i problemów uczniowie wybrali jeden, który postarają się rozwiązać. Wspólnymi siłami spróbują pomóc bezpańskim kotom, których populacja stale się powiększa. Podczas zajęć padło wiele ambitnych pomysłów. Miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone w życie.

AKCJA ODDAWANIA KRWI

10 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie po raz drugi w tym roku szkolnym honorowo oddawali krew. Celem akcji była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wykształca i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Ten bezinteresowny gest Naszych Uczniów ratuje zdrowie i życie chorych, dla których często jedynym lekarstwem jest krew.

Na  dzisiejszą akcje zgłosiło się  24 dawców. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie  16 dawców (15 uczniów i jednego nauczyciela) co daje 7,2 litra krwi.

Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy otrzymywali w podziękowaniu czekolady.

Uczniowie, którzy włączają się w honorowe dawstwo krwi podczas szkolnych akcji, często zostają długoletnimi dawcami.

Naszym  krwiodawcom  za oddanie  tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej  krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, DZIĘKUJEMY!!!

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

 

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZDOBYLI KWALIFIKACJE GROOMERSKIE

w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014 –  2020

 

7 lutego 2020 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zakończyła się druga edycja kursu groomingu (strzyżenia psów). Uprawnienia groomerskie w ramach pierwszej i drugiej edycji kursu otrzymało 30 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Kurs trwał 88 godzin, w tym 44 godziny stanowiły zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdobyli wiedzę i dodatkowe umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze groomera, bądź otworzenie własnego salonu psiej estetyki.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY – „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły – Zuzanna Łykowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu zajęła III miejsce w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” i zakwalifikowała się do finału centralnego. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY (2018-1-PL01-KA102-048780)

Projekt realizowany przez naszą szkołę, w ramach programu ERASMUS+, powoli dobiega końca. Przez ostatnie 17 miesięcy zespół koordynujący projekt, na czele z Dyrektorem szkoły, Panem Stanisławem Kosmowskim, podejmował szereg działań mających na celu jak najlepsze zarządzanie projektem. Odbywało się to przy wsparciu naszego greckiego partnera OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. Dzięki naszemu partnerowi 28 uczniów – 18-stu kształcących się w zawodzie technik weterynarii i 10-ciu kształcących się w zawodzie technik rolnik miało możliwość zapoznania się z europejskimi osiągnięciami w zakresie zdobywania wiedzy, nabyła cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku a także rozwinęła kompetencje osobiste takie jak świadomość kulturową.

W ramach odbytej mobilności młodzież miała szansę poznać alternatywne kierunki uprawy i hodowli zwierząt w Grecji. Przyszli technicy weterynarii zapoznali się ze strukturą organizacyjną ośrodków hodowli koni, nabyli umiejętności związane z oceną zdrowia i kondycji koni, przeprowadzaniem podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określania potrzeb żywieniowych tych zwierząt. Ponad to mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem kliniki weterynaryjnej w warunkach greckich, przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych na zwierzętach domowych oraz analizy dokumentacji weterynaryjnej prowadzonej przez właścicieli kliniki. Z kolei uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik poszerzyli swoją wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej charakterystycznej dla Greckiego Makroregionu w którym przebywali. Odbycie dwutygodniowego stażu w gospodarstwach i firmach greckich, trudniących się także w produkcji ekologicznej, umożliwiło młodym rolnikom nabycie wielu nowych umiejętności związanych m. in. z określaniem ekonomicznej oceny opłacalności produkcji; prowadzenia oraz certyfikacji produkcji ekologicznej a także użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych zgodnie z przeznaczeniem.

Ważnym elementem przygotowującym młodzież do mobilności był cykl zajęć przygotowawczych, który obejmował zajęcia językowe (język angielski i grecki), kulturowe, pedagogiczno-organizacyjne oraz kurs BHP. Zajęcia te mały na celu lepsze wykorzystanie możliwości odbywania stażu oraz przebywania w innym kręgu kulturowym a także dbanie o bezpieczeństwo i motywowanie uczniów do korzystania z szans, jakie umożliwia im projekt. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania, obejmujące przygotowanie do odbycia mobilności, podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, były całkowicie bezpłatne i w 100% pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ ROLNICZYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

10 stycznia w ZSCKR w Studzieńcu rozegrano mecze półfinałowe Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt. Rywalizację w turnieju zaczęliśmy od zwycięstwa 2 – 0  z dziewczętami ze Studzieńca, następnie podzieliliśmy się punktami z dziewczynami z Bydgoszczy remisując 0 – 0, trzeci mecz rozegraliśmy z reprezentantami szkoły w Boninie, które pokonaliśmy 3 – 0. Przed ostatnim meczem wiedzieliśmy, że by wygrać turniej  musieliśmy pokonać nasze rywalki z Brzostowa. Już przed tym meczem awans do rozgrywek finałowych mieliśmy zapewniony, więc dziewczęta zagrały na pełnym luzie. Spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem 2-0. Nasze reprezentantki w całym turnieju nie straciły żadnej bramki, w czym duża zasługa bramkarki Kingi Kowalczyk, która wygrała kilka sytuacji „sam na sam”. Warto dodać, że nasze dziewczęta pojechały na turniej w mocno odmłodzonym składzie (pięć dziewcząt z klas pierwszych).
Brawo Dziewczęta! Powodzenia w rozgrywkach finałowych!

Dzięki zajęciu pierwszego miejsca, nasza drużyna zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej, który odbędzie się w marcu 2020 r. w Bogdańczowicach.

Półfinały  odbywały się w sześciu grupach dla drużyn z całej Polski (łącznie 54 szkoły).  W turnieju w Studzieńcu wzięło udział pięć szkół z następujących miejscowości:

  1. Studzieniec,
  2. Bonin,
  3. Bydgoszcz,
  4. Zduńska Dąbrowa,
  5. Brzostowo.

Drużyny rywalizowały grając systemem „każdy z każdym”.

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowały: Łukawska Ewelina (kpt.), Klocińska Julia, Kowalczyk Kinga (br.), Dałek Katarzyna, Marosek Aleksandra, Stępniewska Maria, Paliga Zuzanna (br.). Opiekunem zespołu był p. Marcin Wójcik.

Wyniki naszej drużyny:

ZSCKR Studzieniec – ZSCKR Zduńska Dąbrowa 0 – 2 bramki: Julia Klocińska, Ewelina Łukawska

ZSCKR Bydgoszcz – ZSCKR Zduńska Dąbrowa 0 – 0

ZSCKR Zduńska Dąbrowa – ZSCKR Bonin 3 – 0 bramki: Marosek Aleksandra 2, Ewelina Łukawska.

ZSCKR Zduńska Dąbrowa – ZSCKR Brzostowo 2 – 0 bramki : Marosek Aleksandra, Ewelina Łukawska.

,,DĄBROWSKIE PASIAKI” NA KONCERCIE KOLĘD W MINISTERSTWIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

20 grudnia 2019 roku Zespół Pieśni i Tańca ,,Dąbrowskie Pasiaki” uczestniczył w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedświąteczne spotkanie było doskonałą okazją do wspólnego kolędowania. Zespół ,,Dąbrowskie Pasiaki” wystąpił z koncertem polskich kolęd, nie zapominając o tradycji i folklorze Ziemi Łowickiej.

Piękną uroczystość podsumował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, dziękując młodzieży za wzruszający koncert. Wszystkim obecnym życzył duchowej i rodzinnej atmosfery Świat Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w Nowym, 2020 roku.

KONKURS PLASTYCZNY – BOŻONARODZENIOWA OZDOBA Z RECYKLINGU

20 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszono wyniki szkolnego konkursu na bożonarodzeniową ozdobę z recyklingu.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkoły. Organizatorami byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik i p. Paweł Kudelski. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów. Ozdoby z recyklingu miały formę przestrzenną. Prace oceniało jury uwzględniając oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz ogólny walor artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe( karty podarunkowe, pendrive oraz słodycze).

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Wyniki konkursu:

I miejsce:

Zuzanna Ryjak – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Konrad Zarzycki – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

III miejsce:

Kornelia Barańczyk – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNIE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Pomimo braku śnieżnego krajobrazu, mrozu piekącego w zaczerwienione policzki Zduńska Dąbrowa i tak zapłonęła świąteczną atmosferą pełną ciepła, miłości oraz poczucia wspólnoty. Sprawił to dzień szczególny w kalendarzu naszych uroczystości. Dzień, w którym młodzież, wraz z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami administracji przygotowała Wigilię Szkolną, na którą, jak co roku zaproszono mnóstwo gości, spośród których najważniejsi byli oczywiście podopieczni Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

Zgodnie z tradycją całość przedsięwzięcia zainaugurował pan dyrektor Stanisław Kosmowski, który przywitał wszystkich zgromadzonych dzieląc się z nimi własnymi przemyśleniami dotyczącymi wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to każdy z nas ma okazję spotkać się z bliskimi, potrzebującymi i wyrazić swoje uczucia oraz aprobatę dla wartości budujących poczucie wspólnego przeżywania tego, co najpiękniejsze.

Po wzruszającej przemowie na barwnie udekorowaną scenę sali konferencyjnej szkoły w Zduńskiej Dąbrowie wkroczyli uczniowie, którzy zaprezentowali publiczności jasełkową inscenizację pod wdzięcznym tytułem: „Świąteczny galimatias w krainie Świętego Mikołaja”. Postacie elfów, czarownic, rycerzy i oczywiście Świętego Mikołaja ukazane w sytuacjach zabawnych gagów wprawiły, zwłaszcza najmłodsze audytorium, w nastój rozbawienia wywołujący na twarzach naszych milusińskich grymas uśmiechu oraz radości płynącej prosto z serca. Świąteczną atmosferę podczas występu skutecznie podsycały również przepiękne, polskie piosenki w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

Moment podziękowań złożonych przez pana dyrektora uczniom i wychowawcom z internatu za przygotowanie jasełek oraz wręczenie dyplomów najzacniejszym sponsorom wspierającym naszą inicjatywę znamionował przejście do kolejnego punktu uroczystości, a mianowicie Wieczerzy Wigilijnej. Goście, którzy tłumnie zjawili się w szkolnej stołówce mieli okazję podziwiać świątecznie udekorowane stoły, na których znajdowały się tradycyjne, wigilijne potrawy. Zanim jednak zgromadzeni uczestnicy uroczystości za nimi zasiedli, odczytany został fragment Ewangelii według świętego Łukasza, a wszystkim zgromadzonym błogosławił proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym – ksiądz Piotr Jankowski. Wspólne wieczerzowanie, rozmowy, wspomnienia oraz dzielenie się opłatkiem uświetniały polskie kolędy śpiewane przez uczniów naszej placówki przy akompaniamencie pana Szymona Mońki. Przeżywanie wigilijnych uniesień nie mogło oczywiście obyć się bez obecności Świętego Mikołaja, który w tym roku wyjątkowo obficie obdarował cudownych gości z Gostynina.

Niestety, tak jak w życiu, wszystko co piękne musi się skończyć. Nadszedł czas pożegnania, który u niejednego uczestnika uroczystości wywołał smutek i nostalgię. Pozostało także poczucie więzi, ciepła, miłości, wzajemnego wsparcia, które na zawsze połączyło nasze serca i sprawiło, iż losy dzieci z gostynińskiej placówki nigdy nie będą nam obojętne.

Do zobaczenia za rok.