WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO ŁODZI

19 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych cztero- i pięcioletniego Technikum rolniczego oraz architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką p. A. Wojciechowskiej, p. A. Piesik i p. I. Przytulskiej wyjechali do Łodzi na wycieczkę integracyjną. Pierwszym punktem była lekcja wychowania fizycznego w Parku trampolin “Saltos”. Pod okiem doświadczonych trenerów młodzież czynnie a zarazem bezpiecznie uczestniczyła w zajęciach.

W nawiązaniu do minionej 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, nie zabrakło akcentu patriotycznego, uczniowie obejrzeli film pt “Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Cel wycieczki został osiągnięty, młodzież uśmiechnięta, zadowolona i w pełni zintegrowana wróciła do szkoły.

NORBERT KOWALSKI ZOSTAŁ LAUREATEM W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POKAŻ MI SŁOWO”

17 listopada, w niedzielne popołudnie W Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny odbyło się Święto Jesieni. Uroczystość rozpoczęto od podsumowania konkursu plastycznego “Pokaż mi Słowo”. Ponieważ wpłynęło ponad 60 prac Jury konkursu zdecydowało się przydzielić nagrody w czterech kategoriach. Zadaniem uczestników była interpretacja wiersza lub prozy w formie plastycznej.

Laureatem został uczeń naszej szkoły Norbert Kowalski z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Norbert zinterpretował wiersz Anny Kamieńskiej pt. ,, Hiob i młodzieniec”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW!” CZYLI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE.

W czwartkowe przedpołudnie 14 listopada sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiała echem melodii Mazurka Dąbrowskiego odśpiewanego przez uczestników akademii z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Taka rozpoczęła się kolejna, patriotyczna uroczystość wpisująca się w bogaty krajobraz życia kulturalnego zduńskiej palcówki oświatowej.

            W tym roku przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny nosił wymowny tytuł „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!” odnoszący się do wielowiekowych tradycji polskich dążeń niepodległościowych. Godnym uwagi jest fakt, iż wiersze recytowane przez uczniów przeplatane elementami narracji historycznej zawierały nie tylko treści patriotyczne, ale również religijne podkreślające chrześcijański wymiar dziejów naszego narodu.

            Licznie zgromadzona młodzież z wyraźnym zainteresowaniem i zadumą słuchała podniosłej opowieści o burzliwych meandrach polskiej historii okraszonej ponadczasowymi przemyśleniami tak wybitnych postaci jak: Jan Paweł II, Byron czy też Platon. Wyjątkowość listopadowej uroczystości i związanych z nią refleksji podkreślały przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ogromne wrażenie na zebranych zrobiła pieśń „W stepie szerokim” zaprezentowana przez Jakuba Żakietę oraz „Modlitwa” Bułata Okudżawy, którą zaśpiewała Klaudia Steckiewicz.

            Całość tego patriotycznego przedsięwzięcia podsumował dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu na zakończenie akademii wskazał młodzieży kierunki, w których powinni podążać aby stali się w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi za losy ojczyzny ludźmi znającymi, a przede wszystkim doceniającymi osiągnięcia swoich przodków.

 

 

BĄDŹMY RAZEM W TYM DNIU! ŚWIĘTUJMY WSPÓLNIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

W ramach świętowania 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w piątek, 8 listopada o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zaśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu państwowego.

 

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

W dniu 28 października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. Celem jej była poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi oraz odpowiedzią na apel „Zostań Honorowym Dawcą Krwi!”.

Jest to pierwsza w naszej placówce w tym roku szkolnym akcja organizowana przez RCKiK w Łodzi. Przed pobraniem należało zjeść niskotłuszczowy posiłek i wypić większą ilość wody. Chęć uczestniczenia w niej wyraziło 25 osób. Spośród chętnych do oddania  krwi zakwalifikowano pozytywnie 19 dawców

Dla kilkunastu osób uczestniczących w akcji była to pierwsza okazja by bezinteresownie podarować cząstkę siebie – własną krew osobom potrzebującym. Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy mogli pobrać czekolady i batoniki jako ekwiwalent za utracone kalorie. Potwierdzili również wcześniejsze tezy, że pobranie nie boli i jest bezpieczne. Podczas akcji Nasi  dawcy oddali honorowo 8 550. ml krwi (8,55 l).

Naszym dzielnym krwiodawcom za oddanie tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka DZIĘKUJEMY!!!

Do zobaczenia na kolejnej akcji w lutym 2020 roku.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W piątek 25 października 2019 roku, uczniowie klas pierwszych i drugich ZSCKR spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Starszy sierżant Tomasz Piechowski oraz starszy sierżant Marta Jasińska poruszali wiele problemów młodzieżowego świata. Wygłosili prelekcję upowszechniającą właściwe postawy, mechanizmy obronne i konsekwencje wynikające z zagrożeń, na jakie mogą być narażeni uczniowie. Podając przykłady z życia wzięte, uwrażliwiali na różne niebezpieczeństwa związane z zażywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz apelowali o uruchomienie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, z zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych spotkanych w realu i Internecie. Policjanci, odpowiadając na pytania, uświadomili młodzieży konsekwencje zdrowotne i prawne, jakie mogą wynikać z nierozważnego i beztroskiego zachowania. Uczniowie z pewnością na długo zapamiętają pouczające porady prawne.

 

 

 

DZIEŃ CHLEBA

Tradycyjnie w październiku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie po raz kolejny obchodziliśmy „Dzień Chleba”. W pięknej, jesiennej scenerii w holu szkoły powstało stoisko z różnymi gatunkami chleba. Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mieli możliwość spróbować chleba na naturalnym zakwasie, żytniego, razowego, orkiszowego z dodatkiem soi, słonecznika, dyni i wielu innych. Podczas degustacji nieocenionym dodatkiem okazały się domowe powidła, masło, ser, smalec, ogórki i miód.

Pamiętajmy, że chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga a od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie.

 

 

 

VI FORUM EKOLOGICZNE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W miniony czwartek 24 października, już po raz VI Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie był gospodarzem wydarzenia pod nazwą Forum Ekologiczne. W tym roku na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły odpowiedziała młodzież klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z Bąkowa Górnego, Bielaw, Nowych Zdun, Soboty i szkoły podstawowej nr 7 z Łowicza. Tematem przewodnim tegorocznego forum były zagadnienia związane z produktami pozyskiwanymi od pszczół. W pierwszej kolejności zaproszonych gość oraz licznie przybyłą młodzież przywitał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. Swoim wystąpieniem przybliżył on uczestnikom tematykę forum, które w tym roku odbywało się pod hasłem ,, Prozdrowotne właściwości produktów pszczelich”. Po wystąpieniu pana dyrektora przyszła kolej na prezentację wykładów zaproszonych gości. Wykłady związane z tematyką forum zaprezentowali: pan Marek Boroski – prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego oraz pan Tomasz Bajena – pszczelarz z zawodu i zamiłowania. Zaproszeni goście mówili między innymi o prozdrowotnych walorach produktów pszczelich takich jak miód, propolis, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, jad pszczeli oraz o zastosowaniu tych produktów w apiterapii. Po części wykładowej, która uświetniona została występami młodzieży z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną. W tym roku zwycięzcą konkursu pt. ,,Prozdrowotne walory produktów pszczelich” został uczeń szkoły podstawowej z Nowych Zdun – Wojciech Świdrowski. Drugie miejsce zajęła Patrycja Podsędek ze szkoły podstawowej w Bielawach, a III miejsce Amelia Wiechno ze szkoły podstawowej w Bąkowie Górnym. Z uwagi na wysoki poziom dostarczonych prac konkursowych, komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia. Oprócz dyplomów wszyscy laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach kulinarnych. W tym roku nasi goście pod czujnym okiem młodzieży z naszej szkoły uczyli się wypiekać miodowe ciasteczka.

 

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

22 października w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” odbyły się w szkole warsztaty pt. „Jakość wód gruntowych w obszarach użytkowanych rolniczo oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami wód gruntowych i ich migracji do cieków, rzek i zbiorników”. Udział naszej placówki w tym etapie projektu możliwy był dzięki wygranej uczniów klasy II TR/TAK (M. Gęsiarz, A. Cyganek, D. Gruźliński, K. Zarzycki, S. Legat, M. Witkowska) w konkursie pt. „Lokalny system monitoringu wód”. W warsztatach wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat zanieczyszczeń wód w produkcji rolniczej, analizowaliśmy skład wody pobranej przez uczniów na obecność azotanów, a następnie udaliśmy się na teren gospodarstwa szkoły w celu odbycia zajęć terenowych. Zamontowaliśmy kilka piezometrów, które będą nam służyły do pobierania próbek wody, którą będziemy przez kolejne 10 miesięcy badać na obecność azotanów.

 

 

TRUDNA LEKCJA HISTORII W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU

„Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”

Mając na uwadze to znane memento George’a Santayany, młodzież z klasy 1 A TW z opiekunami 22 października 2019 roku udała się do Oświęcimia, celem zwiedzania muzeum Auschwitz-Birkenau i uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej.

Była to niezwykła lekcja historii. Dzięki towarzyszącemu nam przewodnikowi mogliśmy pogłębić naszą wiedzę dotyczącą tego miejsca i ludzi, których tragiczne losy przypomina ziemia oświęcimska. Obóz stał się symbolem Holokaustu europejskich Żydów i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach.

Przejście śladami cierpienia i śmierci ponad miliona trzystu tysięcy osób było nie tylko wstrząsającą lekcją, ale też ważnym osobistym doświadczeniem. Dokumenty zbrodni, wizerunki więźniów, miejsca, które zobaczyliśmy na zawsze pozostaną w naszej pamięci.