ZEBRANIE Z RODZICAMI – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze zebranie Rodziców, rozpoczynające nowy rok szkolny 2019/2020.

Zebranie odbędzie 13 września tj. w piątek według następującego porządku:

  • o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

  • o godzinie 15:30 odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

2 września 2019 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców i absolwentów.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR. Na koniec Wicedyrektor Szkoły – Pani Zofia Rosa odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego skierowany do uczniów, rodziców i pracowników szkoły z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ŚWIETNIE SOBIE RADZĄ NA WAKACYJNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW

Podczas tegorocznych wakacji 67 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu uczestniczy w płatnych stażach zawodowych u lokalnych pracodawców.

Staż zawodowy uczniów jest możliwy dzięki realizowanemu projektowi „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar stażu wynosi 150 godzin. Każdy uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1800 złotych, zwrot kosztów dojazdu oraz ubrania ochronne niezbędne na stanowiskach pracy.

Uczniowie uważają, że staże zawodowe są bardzo ciekawe, pozwalają im zdobyć dodatkowe doświadczenia w realnych warunkach pracy i inspirują ich do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym.

Współpraca z instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami przynosi korzyści zarówno pracodawcom jak i naszym uczniom. Cieszy fakt, że co raz więcej młodych ludzi dostrzega i rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji, co tym samym daje im większe szanse na rynku pracy.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Część oficjalna rozpoczęła się od wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom oraz świadectw z czerwonym paskiem i nagród książkowych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniali się wzorowym zachowaniem i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą rok szkolny, który obfitował w różne wydarzenia, zarówno na szczeblu szkolnym jak i ogólnopolskim. Uroczyste podsumowanie roku szkolnego wzbogacił występ zespołu ludowego „Dąbrowskie pasiaki”.

Kończąc oficjalną część uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom za zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły, życząc udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM – „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu Zuzanna Łykowska otrzymała wyróżnienie w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu i zawodach, działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO „PRZYWRÓĆMY TRADYCYJNE SADY”

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie podsumowano konkurs plastyczny ”Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”. Konkurs został ogłoszony wśród uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Koordynatorem była pani A. Piesik. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących tradycyjnych sadów ze starymi odmianami drzew owocowych i ich rola dla środowiska oraz zwiększenie różnorodności biologicznej. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Młodzież wykonała 12 prac, najlepsze wyłonione przez komisję prace zostały wysłane do etapu ogólnopolskiego konkursu. Kryteria oceniania to: estetyka wykonania, zgodność z tematyką konkursu, oryginalność oraz pomysłowość. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy, karty podarunkowe oraz słodycze.

Autorami najlepszych prac na projekt znaczka są:

Zuzanna Łykowska – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Patrycja Gałusa – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Kamil Barańczyk – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu;

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EKONOMICZNYM „KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku w miejscowości Pisz w Hotelu „Nad Pisą” odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.

Zespół Szkół Centrum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali: szkolny koordynator projektu wicedyrektor Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych oraz troje finalistów I etapu szkolnego: Martyna Gęsiarz z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, Patrycja Wesołowska z kl. I Technikum Weterynaryjnego i Adam Cyganek z kl. I Techniku Rolniczego.

Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy opracowali biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej prowadzącej Studio Pielęgnacji Zwierząt „Beauty Dogs”. Praca uczniów, którą pięknie zaprezentowali podczas konferencji została nagrodzona II miejscem, za które otrzymali Dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe (kamery internetowe).

Spośród 47 szkół wyłoniono 5 zwycięzców. Za I miejsce nagrodą były laptopy, za II kamery internetowe, za III telefony komórkowe, za IV zegarki a za V miejsce głośniki bluetooth.

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Liderem projektu był ZSCKR w Janowie, partnerami byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 47 szkół ZSCKR z całego kraju, a odbiorcami uczniowie tych szkół.

Celem programu było rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów

Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne. Etap II to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do czerwca 2019 roku realizowała zajęcia warsztatowe mające na celu napisanie biznesplanu nt.: „Własny biznes, własny startup” dot. ich własnego pomysłu na działalność gospodarczą.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

POKAZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W WYKONANIU STRAŻAKÓW Z OSP ZDUNY

13 czerwca uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w niecodziennym pokazie zaprezentowanym przez zastęp strażaków z OSP Zduny. Druhowie przedstawili wyposażenie ratownicze wozu bojowego, między innymi  zestaw hydraulicznych narzędzi ratownictwa technicznego, oraz zademonstrowali techniki cięcia samochodu osobowego, w celu ewakuowania osoby poszkodowanej podczas wypadku komunikacyjnego. Podczas pokazu zaprezentowali również technikę wyciągania osoby poszkodowanej, u której nie było widocznych funkcji życiowych ( brak oddechu), co może  zastosować każdy z nas, by ratować życie ludzkie.

 

 

 

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZESTNICZYLI W PROJEKCI „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”. Projekt ma na celu przybliżenie działań związanych z ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Działanie pilotażowe, w których weźmiemy udział, będą polegać na tzw. Lokalnym Systemie Monitoringu Wodnego. W związku z planowanymi badanami 12 uczniów naszej szkoły z opiekunem w dniach 23-24.06.2019r. uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pierwszego dnia uczniowie udali się do miejscowości Moszczenica, gdzie w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyli jeden wykład teoretyczny i cztery warsztaty terenowe na temat przyczyn i skutków utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy. Tego dnia grupa odwiedziła również Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Leśnych w Kole należący do Nadleśnictwa Piotrków z/s w Łęcznie.

Drugiego dnia zajęcia odbyły się w Barkowicach, a tematem czterech warsztatów był wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na utratę bioróżnorodności oraz pogorszenie stanu wód.

W piątek wieczorem uczniowie zadowoleni i zmęczeni wrócili do domów.