MŁODZIEŻ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY PONOWNIE WYJEDZIE NA STAŻ DO NIENBURGA

Zaledwie cztery miesiące temu młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wróciła z dwutygodniowego stażu w ramach programu Erasmus+, a już trwają przygotowania do kolejnego wyjazdu. Tym razem do Nienburga pojadą uczniowie z klas technikum rolniczego w ramach programu POWER. Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września ubiegłego roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Stąd projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W trakcie dwutygodniowego stażu w DEULA w Nienburgu młodzież będzie miała również okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związanej z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Obecnie 21 uczniów uczestniczy w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które obejmują przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec tego roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

ŁOWICKA PIESZA PIELGRZYMKA ZA NAMI

19 maja, po 6 dniach drogi pod hasłem: “Posłani przez Ducha Świętego”, dotarła na jasnogórskie wzgórze 363 Łowicka Piesza Pielgrzymka, w tym liczna 40 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Uczniowie szkoły mocno zaakcentowali swoje uczestnictwo, przygotowując zgodną z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, patriotyczną oprawę wraz z silnie wybrzmiałymi okrzykami: “Niepodległa na zawsze”.

SPEKTAKL PORUSZAJĄCY TEMAT UZALEŻNIEŃ,

18 maja 2018 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbył się spektakl poruszający temat uzależnień, przemocy i obojętności. Fabuła widowiska wprowadzała widza w świat młodych ludzi, którzy ulegli uzależnieniom, tym, które są obecnie najgroźniejsze oraz modne. W spektaklu uchwycony został jedynie mały wycinek zagrożeń, jakie może napotkać młodzież. Stanowi on jednak doskonałą bazę do podjęcia rozmów uświadamiających, że takowe istnieją.Uwieńczeniem spotkania była scena finałowa przeprowadzona w formie warsztatowej.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

11 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi, czyli impreza o charakterze promocyjnym mająca na celu zachęcić młodzież gimnazjalną do wybrania tej właśnie placówki, jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna odbyła się w szkolnej stołówce, gdzie około godziny 930 licznie zgromadzili się uczniowie ze szkół w Bielawach, Sobocie, Byszewie i gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz młodzież z Żyrardowa, Łodzi, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej czy Zgierza. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy – Paulina Wielgosz i Jakub Żakieta, którzy pełnili rolę prowadzących Dzień Otwartych Drzwi.

 Po krótkim wstępie głos zabrał dyrektor szkoły p. Stanisława Kosmowskiego, który powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, jego profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych. W sposób obrazowy i czytelny nakreślił dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim, co w konsekwencji skutkowało zajęciem przez szkołę w roku 2017 wysokiego miejsca w rankingu najlepszych techników w Polsce.

Następnie młodzież gimnazjalna zwiedzała obiekty dydaktyczne należące do placówki. Gimnazjaliści mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych, dzięki czemu mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było wiele i każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co mogłoby go zainteresować. W budynku szkoły można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia biologiczna, spróbować swoich sił w rysunku technicznym, czy też zatańczyć zumbę. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej gimnazjaliści mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Na terenie gospodarstwa pokaz maszyn rolniczych zgromadził sporą rzeszę przyszłych rolników. Przybyli licznie uczniowie mogli również zobaczyć internat, przed którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych gimnazjalistów, którzy mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę, jako miejsce kontynuowania nauki.

Zapraszamy!!!

 

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. W obecności całej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tegoroczni abiturienci odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało trzech uczniów z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz jedna uczennica z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Na ręce ich rodziców zostały złożone listy gratulacyjne.

W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…

 

 

 

DZIEŃ ZIEMI

Z okazji Dnia Ziemi, 23 kwietnia 2018 roku członkowie koła LOP zorganizowali ,,Marsz Bocianów”.

Wszystkie odświętnie przystrojone ,,szkolne bociany” udały się na spotkanie ze swoimi bocianimi kuzynami oraz innymi przedstawicielami ptasiej gromady.

Obserwacje ptaków były prowadzone w Złakowie Kościelnym na obszarze Natura 2000, gdzie aktualnie można spotkać: bociany, bataliony, czajki, rycyki, rybitwy, gęsi, łabędzie i inne.

 

ETAP OKRĘGOWY XLII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

20 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 9 blokach tematycznych konkurowało ze sobą ponad 200 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przede wszystkim z województw:  mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.  Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów, w tym także na etapie okręgowym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach.

W tym roku 10 naszych uczniów startowało w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Najlepsze wyniki uzyskali: Kuba Olszewski – 4 miejsce w bloku produkcja roślinna, Kuba Żakieta – 5 miejsce w bloku produkcja zwierzęca i Michał Stańczyk – także 5 miejsce w bloku weterynaria. Pozostali uczniowie, którzy nas reprezentowali to: Radek Rudnicki, Mateusz Bombrych, Damian Łąpieś, Daniel Staniaszek, Karolina Trafalska, Angelika Tarka i Darek Jachimek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom dziękujemy za udział.

 

 

ZWYCIĘSCY HEROSI

19 kwietnia w ZSL nr 2 w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Przeciąganiu Liny.W tych siłowych zmaganiach wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Niczym najlepsi, wielcy starożytni olimpijczycy, a dzisiejsi strongmani, dzielnie walczyli w swojej kategorii chłopców, zwyciężając w ostatecznej klasyfikacji.

MARTA WOŁOWSKA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM XXII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

19 kwietnia 2018 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie XXII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Celem projektu było m.in. motywowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań związanych z własnymi zainteresowaniami, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie wrażliwości twórczej.

W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. To właśnie w tym ostatnim Marta Wołowska z kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, pod opieką p. Bogumiły Banasik, zmierzyła się ze sporą konkurencją (65 prac fotograficznych) i wykonała fotografię zgodną z tematem – „Drugie życie”. Jej praca pt. „Zrób przelew życia” przykuła uwagę jury i tym samym zdjęcie zostało wyróżnione.
W tym samym konkursie wzięła również udział Agnieszka Wołowska, siostra Marty.

Serdecznie gratulujemy.