ALEKSANDRA CIEŚLIŃSKA Z KLASY II TW TEGOROCZNĄ STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W listopadzie 2019 roku najlepsi uczniowie liceów i techników otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich znalazła się Aleksandra Cieślińska – uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Aleksandra Cieślińska osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole – 5,30.

Uczennica godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym szkoły, bierze udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, okręgowym i krajowym.

Cechuje ją niezwykle wysoka kultura osobista i wewnętrzna motywacja do działania. Stypendystka interesuje się zwierzętami – funkcjonowaniem ich organizmu, dobrostanem oraz technologiami chowu i hodowli. Jej pasją jest jazda konna i hipoterapia. Zawód, w którym się kształci jest etapem realizacji jej marzeń. Po ukończeniu technikum planuje studiować weterynarię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Gratulujemy Oli prestiżowego tytułu Stypendysty Prezesa Rady Ministrów i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!