UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W FINALE WOJEWÓDZKIM XI KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Mariusz Górski, uczeń klasy I 4-letniego Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, został finalistą XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs, odbył się w 28 listopada 2019 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Jest on skierowany do uczniów kształcących się w zawodach rolniczych ze szkół województwa łódzkiego. Głównymi organizatorami i fundatorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, ŁODR w Bratoszewicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Patronat nad konkursem objął Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

W finale wzięło udział 30 uczniów z 17 szkół rolniczych województwa łódzkiego. Zostali oni wyłonieni spośród 372 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy, a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

Uczeń naszej szkoły po części pisemnej, zakwalifikował się do ścisłego finału, w którym uczniowie odpowiadali już ustnie, na trzy wylosowane pytania.

Mariusz za zdobycie X miejsca w finale otrzymał: videorejestrator od oddziału regionalnego KRUS w Łodzi oraz album od Kuratorium w Łodzi

Dodatkowo, wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody: czujki dymu od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zestawy upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz plecaki od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – kapitan Kamil Świątczak, poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli, dotyczącą zasad bezpiecznego gaszenia pożarów.

Ucznia do konkursu przygotowywała lek. wet. p. Katarzyny Jadczak, prowadząca w szkole zajęcia edukacyjne z przedmiotów weterynaryjnych, wspomagana przez p. Aleksandrę Mostowską, prowadzącą zajęcia z BHP.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów, w przyszłym roku.

 

 

UCZNIOWIE TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU POSADZILI CEBULKI ROŚLIN W PRZYSZKOLNYM OGRÓDKU DYDAKTYCZNYM

W listopadzie bieżącego roku uczniowie klasy I i II Technikum Architektury Krajobrazu posadzili cebulki kwiatów wiosennych w przyszkolnym ogródku dydaktycznym. Były to cebulki: tulipanów, hiacyntów, szafirków, narcyzów, czosnku.

Cebulki pozyskano z gospodarstwa ogrodniczego Państwa Bilskich w Skierniewicach. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat sadzenia, pielęgnowania oraz wymagań siedliskowych tych roślin.

Mamy nadzieję, że już na wiosnę będziemy obserwować ich okres wegetacyjny, i że wszystkie przetrwają zimę oraz pięknie przyozdobią nasz ogródek.

 

 

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W środowe popołudnie 27 listopada 2019 roku uczniowie klas weterynaryjnych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach. Żołnierze wyposażeni w banery reklamowe oraz interesującą prezentację multimedialną przedstawili zgromadzonej w sali konferencyjnej młodzieży różne możliwości rozwoju zawodowego związanego z wstąpieniem w szeregi armii polskiej lub kontynuowaniem nauki na uczelniach medycznych kształcących lekarzy wojskowych. Przedstawione przez prelegentów informacje w sposób wyczerpujący pozwoliły wyjaśnić jakie należy spełnić wymagania aby dostać się do konkretnych formacji militarnych lub ośrodków akademickich oraz jakie z tego tytułu można osiągnąć korzyści, również te finansowe. Kariera żołnierza zawodowego, członka Wojsk Obrony Terytorialnej czy też lekarza wojskowego pobudziły fantazje i marzenia naszych uczniów, którzy zasypali prowadzących całą masą pytań związanych z przedmiotową tematyką. Miejmy nadzieję, że tego typu spotkania zaowocują powołaniami do armii polskiej także wśród młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy.

 

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 27 listopada 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy znajdujący się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pan dyrektor Stanisław Kosmowski podziękował wszystkim za sprawną ewakuację. Po odwołaniu alarmu uczniowie wrócili na lekcje.

                                                                

                                                                

                                                                

 

MARZENA WITKOWSKA ZOSTAŁA LAUREATKĄ PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

24 listopada 2019 roku odbył się IX Przegląd Pieśni Patriotycznej w Godzianowie. Celem przeglądu było uświadomienie roli tak ważnych dla nas pieśni w rozwijaniu poczucia tożsamości, uosobienia i ukształtowaniu osobowości współczesnego Polaka poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym wzięło udział 2 uczniów z naszej szkoły, Marzena Witkowska uczennica klasy II i Jakub Żakieta uczeń klasy IV. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono laureatów. Wśród nich znalazła się Marzena Witkowska, która zaśpiewała “Powrócisz tu” i “Ojczyzno ma “. Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali na scenie i zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO ŁODZI

19 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych cztero- i pięcioletniego Technikum rolniczego oraz architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką p. A. Wojciechowskiej, p. A. Piesik i p. I. Przytulskiej wyjechali do Łodzi na wycieczkę integracyjną. Pierwszym punktem była lekcja wychowania fizycznego w Parku trampolin “Saltos”. Pod okiem doświadczonych trenerów młodzież czynnie a zarazem bezpiecznie uczestniczyła w zajęciach.

W nawiązaniu do minionej 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, nie zabrakło akcentu patriotycznego, uczniowie obejrzeli film pt “Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Cel wycieczki został osiągnięty, młodzież uśmiechnięta, zadowolona i w pełni zintegrowana wróciła do szkoły.

NORBERT KOWALSKI ZOSTAŁ LAUREATEM W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POKAŻ MI SŁOWO”

17 listopada, w niedzielne popołudnie W Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny odbyło się Święto Jesieni. Uroczystość rozpoczęto od podsumowania konkursu plastycznego “Pokaż mi Słowo”. Ponieważ wpłynęło ponad 60 prac Jury konkursu zdecydowało się przydzielić nagrody w czterech kategoriach. Zadaniem uczestników była interpretacja wiersza lub prozy w formie plastycznej.

Laureatem został uczeń naszej szkoły Norbert Kowalski z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Norbert zinterpretował wiersz Anny Kamieńskiej pt. ,, Hiob i młodzieniec”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW!” CZYLI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE.

W czwartkowe przedpołudnie 14 listopada sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiała echem melodii Mazurka Dąbrowskiego odśpiewanego przez uczestników akademii z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Taka rozpoczęła się kolejna, patriotyczna uroczystość wpisująca się w bogaty krajobraz życia kulturalnego zduńskiej palcówki oświatowej.

            W tym roku przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny nosił wymowny tytuł „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!” odnoszący się do wielowiekowych tradycji polskich dążeń niepodległościowych. Godnym uwagi jest fakt, iż wiersze recytowane przez uczniów przeplatane elementami narracji historycznej zawierały nie tylko treści patriotyczne, ale również religijne podkreślające chrześcijański wymiar dziejów naszego narodu.

            Licznie zgromadzona młodzież z wyraźnym zainteresowaniem i zadumą słuchała podniosłej opowieści o burzliwych meandrach polskiej historii okraszonej ponadczasowymi przemyśleniami tak wybitnych postaci jak: Jan Paweł II, Byron czy też Platon. Wyjątkowość listopadowej uroczystości i związanych z nią refleksji podkreślały przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ogromne wrażenie na zebranych zrobiła pieśń „W stepie szerokim” zaprezentowana przez Jakuba Żakietę oraz „Modlitwa” Bułata Okudżawy, którą zaśpiewała Klaudia Steckiewicz.

            Całość tego patriotycznego przedsięwzięcia podsumował dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu na zakończenie akademii wskazał młodzieży kierunki, w których powinni podążać aby stali się w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi za losy ojczyzny ludźmi znającymi, a przede wszystkim doceniającymi osiągnięcia swoich przodków.

 

 

VI KAJAKOWY SPŁYW NIEPODLEGŁOŚCI – BZURA 2019

11 listopada 2019 roku, w poniedziałkowe przedpołudnie Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował VI Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2019. Podobnie jak w ubiegłym roku ideą spływu było upamiętnienie, tym razem 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kilkanaście osób, mieszkańców gminy Zduny w sposób aktywny, w kajaku, przepłynęło odcinek Bzury od mostu w Strugienicach do Łowicza. Wszyscy uczestnicy mieli do kajaków przyczepione biało-czerwone flagi – symbol narodowego święta. Tego dnia dopisała pogoda i słońce wyglądało zza chmur. Spływ odbywał się w przyjaznej atmosferze, a silny nurt rzeki połączony z porywistym wiatrem, sprawił, że bez większego wysiłku wszyscy dotarli do celu. Nie zabrakło również patriotycznych pieśni przy dźwiękach gitary śpiewanych podczas obiadu, na który po aktywności fizycznej wybrali się uczestnicy.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

BĄDŹMY RAZEM W TYM DNIU! ŚWIĘTUJMY WSPÓLNIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

W ramach świętowania 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w piątek, 8 listopada o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zaśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu państwowego.