„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW!” CZYLI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE.

W czwartkowe przedpołudnie 14 listopada sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiała echem melodii Mazurka Dąbrowskiego odśpiewanego przez uczestników akademii z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Taka rozpoczęła się kolejna, patriotyczna uroczystość wpisująca się w bogaty krajobraz życia kulturalnego zduńskiej palcówki oświatowej.

            W tym roku przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny nosił wymowny tytuł „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!” odnoszący się do wielowiekowych tradycji polskich dążeń niepodległościowych. Godnym uwagi jest fakt, iż wiersze recytowane przez uczniów przeplatane elementami narracji historycznej zawierały nie tylko treści patriotyczne, ale również religijne podkreślające chrześcijański wymiar dziejów naszego narodu.

            Licznie zgromadzona młodzież z wyraźnym zainteresowaniem i zadumą słuchała podniosłej opowieści o burzliwych meandrach polskiej historii okraszonej ponadczasowymi przemyśleniami tak wybitnych postaci jak: Jan Paweł II, Byron czy też Platon. Wyjątkowość listopadowej uroczystości i związanych z nią refleksji podkreślały przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ogromne wrażenie na zebranych zrobiła pieśń „W stepie szerokim” zaprezentowana przez Jakuba Żakietę oraz „Modlitwa” Bułata Okudżawy, którą zaśpiewała Klaudia Steckiewicz.

            Całość tego patriotycznego przedsięwzięcia podsumował dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu na zakończenie akademii wskazał młodzieży kierunki, w których powinni podążać aby stali się w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi za losy ojczyzny ludźmi znającymi, a przede wszystkim doceniającymi osiągnięcia swoich przodków.