SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W środowe popołudnie 27 listopada 2019 roku uczniowie klas weterynaryjnych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach. Żołnierze wyposażeni w banery reklamowe oraz interesującą prezentację multimedialną przedstawili zgromadzonej w sali konferencyjnej młodzieży różne możliwości rozwoju zawodowego związanego z wstąpieniem w szeregi armii polskiej lub kontynuowaniem nauki na uczelniach medycznych kształcących lekarzy wojskowych. Przedstawione przez prelegentów informacje w sposób wyczerpujący pozwoliły wyjaśnić jakie należy spełnić wymagania aby dostać się do konkretnych formacji militarnych lub ośrodków akademickich oraz jakie z tego tytułu można osiągnąć korzyści, również te finansowe. Kariera żołnierza zawodowego, członka Wojsk Obrony Terytorialnej czy też lekarza wojskowego pobudziły fantazje i marzenia naszych uczniów, którzy zasypali prowadzących całą masą pytań związanych z przedmiotową tematyką. Miejmy nadzieję, że tego typu spotkania zaowocują powołaniami do armii polskiej także wśród młodzieży ze Zduńskiej Dąbrowy.

 

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 27 listopada 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy znajdujący się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pan dyrektor Stanisław Kosmowski podziękował wszystkim za sprawną ewakuację. Po odwołaniu alarmu uczniowie wrócili na lekcje.